3 thoughts on “Det Är Bögarnas Fel

  1. Han kan inte sin koran. Enligt islam är all sjukdom allans straff och det är allan som gör människor sjuka eller bestämmer att den ska bli frisk. Om en pest (typ covid-19) sprids över ett land så är det allans dom över landet och de muslimer som finns där döms också.
    Detta eftersom den allvetande falske profeten Muhammed sa så, det finns inga smittsamma sjukdomar utan endast allans dom och straff.

Kommentera