3 thoughts on “Klimat – Väder

  1. Pettersson, vilken tilltro kan vi sätta till Tony Heller, din husguru, map klimatförändringar?
    Är hans slutsatser tagna ur tomma intet?
    Vi har en förenad vetenskaplig front som bestrider hans påståenden!

Kommentera