2 thoughts on “Dagens

  1. Stackars CO2! Från basen till all växtlighet -> föda, till gift i atmosfären som ”måste nollställas”.

    Får man det grundläggade faktat fel, blir alla fantasifulla scenarier och ”prognoser” oundvikligen mer och mer fel.

    15
  2. Co2-hysterin måste vara en villospår för att dölja något allvarligare. Frågan är vad?
    Eller om man hör en lögn tillräckligt många gånger blir lögnen en sanning.

    25

Kommentera