3 thoughts on “Dagens Greta

  1. Nyhackade örnar och andra fåglar till lunch. Beställ av propellercharkuteristen.

    Maskar och andra småkryp i mörkret under solcellsparkerna är en delikatess tycker vi miljöpartister och så slipper vi se sädesfälten. Kan också beställas för hemskick med cykelbud. Maskarna får inte användas för mete.

    42

Kommentera