Jörgen Norberg åtalas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott

BROTTSLIGHET. Jörgen Norberg, 61, åtalades i dag för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Samtliga brott är rubricerade som grova.

Södertörns Tingsrätt. I Sverige finns 48 tingsrätter och de verkar ha vuxit rejält de senaste decennierna. Bild Domstol.se

Misstankarna uppstod i slutet av 2019 i samband med att polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad. Där hittades en mindre mängd färdiga sprängämnen och en större mängd ämnen som kan användas vid tillverkning av sprängämnen. Polisen hittade även skisser som kan kopplas till tillverkning av sprängladdningar.

– Jag menar att mannen har sammanställt och förvarat material i syfte att åstadkomma explosion som skulle medföra fara för andra, säger kammaråklagare Marie Skeppstedt Törnström som är förundersökningsledare.

I mannens datorer och hårddiskar fann polisen listor med namn och uppgifter om främst offentliga personer som är eller har varit verksamma som bland annat journalister, politiker och myndighetsföreträdare.

Utredningen ger stöd för att det här är personer som den misstänkta mannen missaktar men det finns inte något som tyder på att han har påbörjat utförandet av en konkret gärning riktad mot någon av dem. Ingen av personerna är målsägande i ärendet, säger Marie Skeppstedt Törnström.

Ur åtalet: Jörgen Norberg har, med uppsåt att åstadkomma explosion samt fara för annans liv och hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom, skaffat, tillverkat, tagit emot, sammanställt eller tagit liknande befattning med ovan angivna sprängämnesprekursorer och explosiva varor vilka han enligt ovan förvarat och innehaft. Jörgen Norberg har i samma syfte även skaffat, tillverkat, tagit emot, sammanställt eller tagit liknande befattning med ca 35 kg ammoniumnitrat, ca 50 gram natriumazid, ca 7,5 kg kaliumnitrat, 2 liter aceton, 5 liter
svavelsyra, ca 3 kg aluminiumpulver, 500 gram träkol, ca 200 gram blynitrat, mikroballonger, termosar, skisser, ritningar och instruktioner vilket material han till den 29 december 2019 förvarat på Passvägen 10, Tumba, Botkyrka kommun.

Jörgen Norberg har vidare i samma syfte skaffat, tillverkat eller tagit emot sex påbörjade sprängkapslar (metallrör som förtätats i ena änden), ca 345 gram HMTA (hexamin), kol, ca 204 gram strontriumnitrat, ca 211 gram bariumnitrat, ca 70 gram kaliumpermanganat, ca 510 g järnoxid, ca 119 gram red gum, ca 500 gram PVC, ca 500 g svavel, ca 1 kg bentonit, ca 150 gram kopparklorid, elektroniska komponenter, instruktioner och skisser vilket
material han till den 16 december 2020 förvarat på Passvägen 10, Tumba, Botkyrka kommun.
Materialet har varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid åstadkommande av explosion. Jörgen Norberg begick gärningen med uppsåt. Fara för brottets fullbordan var inte ringa.

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom förberedelsen avsett åstadkommande av kraftig explosion i tättbebyggt område, vid byggnader av särskild betydelse och/eller i område där människor samlas eller vistas, vilket hade inneburit fara för flera människor eller byggnaderna där.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19894-19.

-Pettersson undrar om herr Norberg hade planer på att bli en ny Breivik…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Jörgen Norberg åtalas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott

 1. Det blir väl bara ett av brotten som han kommer att straffas för. Resten blir bara en straffri bonus. Vi straffar ju inte folk i Sverige för allt som är brott enligt lagboken. Hur skulle det se ut. Att brottslingarna fick ta ansvar för allt dom gör. Det är inte humant och dessutom rasistiskt. Enligt dom som tar ansvar för Sverige.

  4
  1
 2. ”Passvägen 10, Tumba” Det var illa nog där för fyrtio år sedan. Nu är det väl helt hopplöst i det där miljonprogrammet. Kan ha viss förståelse att han ledsnat på skiten. Är väl likvärdigt som att sitta i kurdernas fångläger för IS fast utan egen förskyllan.

  9
  1

Kommentera