Stäng

Ändrad grundlag: Demokratisyn och opportunism

DEMOKRATIN ÄR HOTAD – och grundlagen måste ändras för att skydda den. I alla fall om man ska to regeringspartiernas senaste utspel.

Både socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet har alla nyligen uttryckt stor oro över att en borgerlig regering skulle hota svensk demokrati. På grund a v detta föreslår man nu flera relativt djupgående ingrepp i Sveriges styrelseskick.

Har socialdemokratin alltid varit för denna typ av förändringar? Om inte – varför ändrar man sig just nu? Och vad innebär det egentligen om ett land förändrar sitt styrelseskick för att bekämpa sin demokratiska opposition?

Dessa frågor tar Henrik Jönsson upp i veckans video.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 reaktioner på “Ändrad grundlag: Demokratisyn och opportunism

 1. Alla Juridiska nätverk är farliga för alt vad rättssäkerhet innefattar och i strid mot lagen är att dessa jurister tillåts att agera försvarare avseende dem som de i öppna för allmänheten och i hemliga forum säger sig hata! Rena skräckscenariot är som annan debattör påtalar att de dessutom ”tillsätts systematiskt som domare, åklagare, statliga juristbefattningar, förundersökningsledare etc”!

  Däremot så kan de ”inte vränga lagarna så att domsluten blir prejudicerande” men i Sverige Domstolar är dömande församlingar politiskt tillsatta med juridiska domare och politiska amatördomare och alla Domstols beslut är baserade på privata och politiska egenåsikter.
  Sverige är ett av få stater som tillåter politiska amatördomare att göra egen tolkning av lagen och oavsett juridisk domare påtalande att de tolkat lagarna fel, så kör de över domaren!

  Nu är det faktiskt så att ett mycket större antal manliga och kvinnliga jurister vägrar ansluta sig till mans-hatare i nätverk oavsett desamma och förvånade är att Objektivitetsprincipen synes okänd för dessa medlemmar? Ingen jurist får främja orätt och det blir automatiskt följden av att åta sig uppdrag avseende den teron och eller grupper som de i tid och otid i offentliga forum säger sig hata. För en tid sedan fråntogs en kvinnlig SVT journalist vissa journalistiska uppdrag fast hon inte brutit mot lagen men av privata åsikter agerat av mänsklig faktor vilket sänkt hennes journalistiska trovärdighet enligt SVT regelverk att jämföra med de i Sverige juridiska Ladynätverkens fanatiska propaganda som är tusenfalt farligare vilket faktiskt drabbat dem själva, för i dag tar det en sekund att via nätet kontrollera också nätverksjuristers oenighet som fått flera av dem till åbent at ryge i totterna på hinnandes!

 2. Nu har dock S själv smugit in denna lagöverprövning de själv officiellt hittills varit motståndare till.

  Genom att S tagit kontroll över det vänsterextrema juridikstuderandes nätverk, HILDA, RUBEN, IDA resp Legal Lady” och att deras medlemmar i mer än 10 år nu systematiskt tillsatts som domare, åklagare, statliga juristbefattningar, förundersökningsledare etc, så vränger de lagarna som beslutats av Riksdagen lite i taget. Bl a vrängs lagar så att domsluten blir prejudicerande och sakta anpassar svensk lag till islamsk SHARIA.

  Nu, när S upptäcker att det finns en opinion mot dessa tilltag avser man uppenbarligen närmast lagfästa denna vrängning. Som vanligt anklagar hela vänsteretablissemanget oppositionen för att stå för vad man själv håller på att genomföra. Den egna ståndpunkten är ”demokrati” medan oppositionen står för ”antidemokrati”.

  Så länge inte Sveriges Riksdag är överens om att regelbundet genomföra BINDANDE folkomröstningar i sakfrågor (typ Schweiz), t ex om EU-direktiv, så öppför sig vänstern som antidemokrater och diktatur.

  15
 3. Grundlagarna ska inte ändras bara för passa dem som ställt till Sveriges enorma problem,
  Men vad som borde ändras är enfalden inom Media och framförallt det tvångsfinansierade
  Public services förtagen SV T/SR för det enormas hyckleri dom besitter, igår i stora feta rubriker kunde man både i nyhetssändningarna och i Text TV läsa att en kommunalgubbe från SD mördat sin hustru . Och det är ju illa, det var bara en liten detalj dessa sanningssägare höll inne med, att han hoppat över från Miljöpartiet där han varit medlem i
  14 år, men dom senaste 7 åren i SD. Det viktigaste här var att dra SD namn i smutsen samtidigt att skydda ett av deras gunstlings parti MP, annars kunde man ju tillagt detta att
  han tidigare varit miljöpartist. TV4 är inte ett dugg bättre.

  Den enfalden blir vi matade med varje dag, det är inte konstigt att självmordsstatistiken
  ökar, för medias roll tycks va att få folk att må dåligt genom att mata dem med halvsanningar som ovan, och med tre stående inslag om vad som händer i Afghanistan, Covi19, klimatljuget!

  21
 4. Är inte Sverige en folkdemokrati ? Alla tecken tyder på det. Valsystem som kan ses som på sin höjd pseudodemokratikt, valresultatet har bevisligen ingen betydelse för regeringsmakten osv.

  12
  1
 5. Dessa politiker verkar så angelägna att följa Barcelonaavtalet 1995 och nu är det bråttom ifall de skulle förlora majoriteten nästa val. Europeiska vänsterpolitiker tycks 1995 ha undertecknat Europas undergång. Tecknen är så tydliga, men Sverige verkar i jämförelse extremt följsamma.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/europa-medelhavsavtalet-mellan-europeiska_GM0357
  Vem gav regeringspolitikerna mandat? Det kan inte ha varit väljarna då om politikerna hållit tyst om vad avtalet betyder.

  14
  1. Barcelona-deklarationen är inga konstigheter.

   https://petterssonsblogg.se/2020/04/21/barcelona-deklarationen-fran-1995/

   Teorin om att Barcelonaprocessen skulle vara en täckmantel för att öppna upp för invandring till Sverige och Europa är inte värt mycket. – Syftet var ju precis tvärtom, att öka den socioekonomiska och den demokratiska utvecklingen i de här länderna så att människor inte skulle behöva fly.

   Sedan gick det ju inte så bra i praktiken.

   Barcelonaprocessen blev nämligen starkt ifrågasatt från många håll. Synliga framsteg och resultat saknades trots mängder av konferenser och diskussioner. Processen kritiserades bland annat för att ha en alltför bred inriktning.

   – Idén grundades på att alla skulle vara överens. Det var där det fallerade, de kom ju aldrig överens. Det var därför man senare gick vidare bilateralt för att det var lättare än att alla skulle vara överens om allting hela tiden.

   2008 ersattes Barcelonaprocessen av Medelhavsunionen efter att frågan drivits av Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy. I dag består unionen av totalt 43 stater i Europa och runt Medelhavet. På unionens sajt står det att syftet är att ”främja regionalt samarbetet, dialog och genomförandet av projekt och initiativ som får konkreta effekter för medborgarna”.
   https://petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2020/04/barcelona-deklarationen-1995.11.27-28.pdf

   Det är inga konstigheter, ett internationellt avtal som fungerar dåligt som många andra internationella avtal, tyvärr är det en del som tror att det ligger konspirationer bakom de flesta stora händelser i vår värld och det kan jag inte göra mycket åt.

   1. Du har säkert rätt i det mesta, för jag har inte läst många rader i avtalet och är dåligt insatt. Kanske medborgarna inte ska veta eller förstå allt? Det har ofta verkat, som att EU-länderna och inte minst Sverige följer tvångsmässigt ett för EU-medborgarna ganska okänt avtal med sin ensidiga invandringspolitik. Sverige är extremt överdrivna har jag även tyckt. Här en artikel jag nyligen hittat, som refererar till saker i avtalet. https://www.s-sanningen.com/barcelonaavtalet?fbclid=IwAR0dKGg3Gm-xOf8seoqoB81odm3uBZ1n6k8L65LBtPq8T0yM2aXDSFrGFWk
    Om artikeln korrekt refererar till texter i avtalet kan väl inte alla varningar vara konspirationsteorier? Jag kan inte vara så likgiltig i det här fallet men vet inte vad, som är sant.

   2. Det du refererar till är påhitt, ett av flera som snurrar på nätet. Avtalet är ett vanligt avtal som fungerar dåligt.

    Det är inte lätt att få 40 olika länder, med olika partier, tusentals politiker med flera att komma överens om något. Och ska det sedan vara hemligt så glöm det…

    1
    2
 6. Jag håller med om att grundlagen (Regeringsformen) behöver ändras. Den är allt för viktig för att låta politikerna bestämma över.

  ”14 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet.

  16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.

  Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i 14 §. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.”

  ändras till

  ”14 § Grundlag stiftas genom beslut i riksdagen samt folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag. Genom beslutet i riksdagen antas grundlagsförslaget som vilande. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det val till riksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet.. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet.”

  och 16 § strykes.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: