Stäng

Sverige satsar 760 miljoner på Tanzanias skolsystem

BISTÅND. Sverige satsar 760 miljoner kronor under en femårsperiod på att höja utbildningskvalitén i Tanzania, rapporterar Sveriges Radio.

Satsningen görs med en mekanism som innebär att vissa resultat måste kunna uppvisas innan pengarna betalas ut och det är första gången det här upplägget används inom utbildningssektorn, enligt FN:s jultomte biståndsmyndigheten Sida.

-Pettersson noterar att 90 procent av barnen går i skola i Tanzania men att svenska myndigheter anser att det finns brister i undervisningen. Tur att Sveriges skola är perfekt.

***

TIDIGARE 2020-11-03. Bistånd gjorde att allt gick snett för Sveriges bästa vän Tanzania

BISTÅND. Det har varit val i Tanzania, Sveriges kelgris i 60 år. Tanzanias sittande president John Magufuli tog hem en jordskredsseger när rösterna från onsdagens val nu är räknade. Enligt valkommissionen fick Magufuli hela 84 procent av väljarstödet, medan huvudmotståndaren Tundu Lissu bara fick 13 procent.

Tanzanias president John Magufuli by Paul Kagame CC-licens

Sverige var Tanzanias bästa vän i världspolitiken. Våra biståndspengar regnade över landet. Men allt har gått snett, både för staten Tanzania och för biståndet. Från 1962 har vi öst c:a 70 miljarder över landet.

Nu har vi fått en diktator som inte tillåter fria val, som har förbjudit media att verka, som har en polisstyrka som jagar bögar. Jämför gärna Tanzania med Sydkorea som var minst lika fattigt och dessutom krigsskadat år 1960 och har klarat sig nästan utan bistånd.

– Pettersson undrar om regeringen och biståndsorganet Sida är stolta över resultatet.

Hälften av 68-vänstern hamnade på SVT, den andra halvan gick till Sida och idag har deras barn och barnbarn tagit över.

Steget Efter. Pengar som förstör Afrika kan göra nytta i Sverige.

TIDIGARE 2018-10-21. Sverige sänker biståndet till det oerhört rika Tanzania

BISTÅND. Sverige sänker biståndet till Tanzania de kommande fem åren. Det har regeringen beslutat med anledning av att Tanzania har en negativ utveckling när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiskt utrymme. Biståndet kommer minska med en fjärdedel från 800 miljoner till 600 miljoner kronor per år, rapporterar Sveriges Radio

– Vi kommer att minska biståndet till Tanzania. Vi har varit en stor aktör i landet under många år, som ett samarbetsland, men utvecklingen under de senaste åren har gått åt fel håll. Krympande demokratiskt utrymme, hårdare tag mot HBTQ-personer och när det gäller mänskliga rättigheter och också krympande utrymme för journalister, säger biståndsminister Peter Eriksson.

-Pettersson säger att det är ynkligt. Mellan åren 1962 och 2019 uppgick det svenska biståndet till Tanzania till ungefär 70 miljarder kronor. Tanzania har varit flaggskeppet i den svenska biståndsindustrin, med flera konkurrenter, kritiken mot det svenska biståndet har varit förödande.

Från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA: 1960- och 70-talen kännetecknades av en mycket instabil ekonomisk tillväxt och en ökande inflation. I början av 1980-talet inträffade en ekonomisk kollaps, delvis på grund av brister i politiken och de institutionella resultaten under Nyerere-epoken, och dess vision om afrikansk socialism. Visionen innefattade främjandet av en strukturell ekonomisk omvandling från en jordbruksekonomi till en industriell ekonomi grundad på självförsörjning. Detta inbegrep en politik där landsbygdsbefolkning flyttades till byar för att främja socialistiskt orienterad produktion.  

Slutsatsen i rapporten är att, citat: Sverige ansågs ha bidragit till en lägre tillväxt under 1966 till 1992. (…) Givarsamfundet bidrog till den tanzaniska ekonomins kollaps i början av 1980-talet.

Det här är en formulering av EBA som i sin enkelhet sammanfattar mycket av svensk biståndspolitik: Perioden 1962–1982 präglades av goda intentioner och stark optimism. Trots det framgår det tydligt av tillgänglig dokumentation att det var två årtionden av bortkastade utvecklingsmöjligheter.

70 miljarder kronor i bistånd. Sjunkande tillväxt. Ekonomisk kollaps. Bortkastade utvecklingsmöjligheter. Med den här rapporten från EBA får vi för första gången en konkret sammanfattning av misslyckandet, men huvuddragen har

Läs hela rapporten HÄR.

…och biståndsminister Peter Eriksson surrar om minskade demokratiskt utrymme. Tanzania har aldrig varit demokratiskt…

På Palmes initiativ började Sverige kasta pengar på det afrikanska landet i form av bistånd och Kina gjorde likaså. 1967 utfärdade Nyerere Arusha deklarationen för inleda en ny epok av kommunism i landet. Ujamaa kallades spektaklet och gick ut på att kollektivisera (dvs stjäla) jordsbruksmarken och förstatliga den. Banker och företag förstatligades också. ”Jordbruksreformen” som Palme smackade läpparna över av belåtenhet gick naturligtvis åt helvete.

– Vi ska föra en dialog med regimen i Dar es Salaam. Det är en lång process som kan sluta med att biståndet minskar. Det är mycket som är negativt med utvecklingen just nu, säger Peter Eriksson.

2018 gav Sverige drygt en miljard kronor i stöd till landet, vilket gör Sverige till en av de större bilaterala givarna.

-Pettersson undrar varför Tanzania får något bistånd alls, Landet är i grunden oerhört rikt, med gruvor, framförallt guld och naturgas bryts i stora mängder, det finns bördig jordbruksmark och ett rikt fiske, turismen är stor.

Tanzanias problem är den enorma befolkningsökningen och usla korrupta politiker. Tanzania har fått svenskt bistånd sedan 1962 och de är fortfarande fattiga. Jämför med Sydkorea som tillhörde de fattigaste av de fattiga vid den tiden.

Titta på filmen, arbetsamma och skötsamma afrikaner har alla möjligheter i Afrika, där finns dock inga bidrag…

TIDIGARE 2018-10-21. Tack vare 55 år av svenskt bistånd är Tanzania fortfarande fattigt och oroligt

ISLAM. Polis i Tanzania har gripit 104 misstänkta islamistiska extremister, som tros ha planerat att slå upp läger i grannlandet Mocambique. Sedan oktober förra året har ett hundratal personer dödats i ett 40-tal islamistattacker i Cabo Delgado-provinsen, nära gränsen till Tanzania, ofta genom halshuggning.


Tidigare i oktober ställde Mocambique 189 personer inför rätta, anklagade för inblandning i islamist-attacker i samma provins. Landets president Filipe Nyusi lovade i juni krafttag
mot de ansvariga bakom attackerna, enligt SVT Text TV sidan 140.

-Pettersson funderar, 55 år av bistånd och ett av Olof Palmes favoritländer, miljarder i bistånd, socialism och kvar på samma eländiga nivå och dessutom islam att slåss mot. Jämför gärna med kapitalistiska Sydkorea nedan.

TIDIGARE 2016-19-21. Bistånd till Tanzania under drygt 50 år är drygt 60 miljarder kastade i sjön

BISTÅND. På regeringens hemsida står att Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias beroende av bistånd. Biståndet under peroden 2013-2019 och omfattar högst 5,5 miljarder svenska kronor.

Låt oss titta på hur det har gått för Tanzania sedan det svenska biståndet dit startade 1963. Stödet till Tanzania inleddes som ett resultat av personliga kontakter mellan Tage Erlander, den svenska missionären Barbro Johansson och landets förste president Julius Nyerere. När Olof Palme blev statsminister och Nyerere hade publicerat sin revolutionära och av Mao Zedong starkt inspirerade programförklaring som gick under namnet Arushadeklarationen, ökade det svenska biståndet.

Sverige koncentrerade biståndet till de regimer som satsade på en socialistisk politik gynnades. Kuba var ett sådant land, en av Olof Palmes favoritdiktaturer som har fått mycket stöd. Tanzania är ett annat land som fick status som mest gynnad nation. Julius Nyerere var Tanzanias förste president, socialist och nationalist. Han var även en av Palmes favoriter och satsade på planekonomi: han tvingade bönderna att flytta till storbyar, ungefär som Sovjets kolchoser; han införde prisregleringar på livsmedel. De som bodde i städerna blev glada, inledningsvis, eftersom priserna på livsmedel sjönk. Men när bönderna fann att de inte kunde tjäna något på att producera livsmedel för försäljning nöjde de sig med att producera för självhushåll.

Vid ett besök i landet 1971 hyllade Olof Palme Tanzania som ett föredöme för socialistisk utvecklingspolitik.

Bistånd är inte en nödvändig förutsättning för utveckling, även om Sidas välavlönade tjänstemän och konsulter påstår det. I så fall vore ekonomisk utveckling otänkbar. USA har inte fått något bistånd, inte Västeuropa heller med undantag för några år efter kriget. Sydostasien har fått obetydligt bistånd, men utvecklats ekonomiskt. Afrika har fått enorma mängder bistånd. De så kallade palestinierna är de som fått mest bistånd under längst tid av alla. Slutsatsen blir att bistånd varken är en nödvändig eller en förutsättning för utveckling.

Den radikala slutsatsen – som i Sverige säkert leder till anklagelser om rasism eller fobi av något slag – är att när vissa länder utvecklas sämre än andra trots bra förutsättningar så kanske det är deras eget fel.

Nåväl, 2013 firade Sverige och Tanzania 50 år av utvecklingssamarbete. Tanzania har varit och är ett av Sveriges främsta biståndsländer, men fallet Tanzania är också en tragisk bekräftelse på att biståndet har misslyckats. Jag upprepar På regeringens hemsida står att ”Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias beroende av bistånd”

Vi kan jämföra Tanzania med Sydkorea som för 50-60 år sedan var minst lika fattigt som Tanzania. Sydkorea som var lika fattigt som de fattigaste i Afrika har haft en imponerande utveckling och tagit emot mindre och mindre bistånd. Tanzania har tvärtom tagit emot mer och mer bistånd utan att något har hänt med tillväxten.

Sydkorea har gått från att vara en auktoritär regim till att bli en demokrati. Idag har landet ett välstånd som ligger på Spaniens nivå. Det har inte varit i krig under de senaste 50 åren. Korruptionen är hög men inte värre än i Italien.

Tanzania har också demokratiserats. Sedan 1992 tillåts mer än ett parti att ställa upp i valen. Freedom House kallar landet för ”delvis fritt”. Landet har inte heller varit i krig de senaste 50 åren. Korruptionen är högre än i Italien och Sydkorea.

Riktigt intressant blir det när vi jämför biståndet länderna har tagit emot och hur välståndsutvecklingen har sett ut. Det första diagrammet visar hur mycket bistånd länderna har tagit emot från 1960 till 2011. Sydkorea tog emot mycket bistånd efter Koreakriget men därefter successivt mindre och mindre. Redan 1984 var landet nere på noll.

2014-11-23_1744

Kurvan för Tanzania visar det motsatta. Landet fick sin självständighet 1961 och tog då emot en liten andel biståndspengar, men därefter mer och mer för varje år.

Detta ska då jämföras med hur utvecklingen av BNP per capita har sett ut. Tyvärr har Världsbanken inte data på hur BNP per capita utvecklats längre än från 1988 för Tanzania, men vi kan vara säkra på att levnadsstandarden inte var högre längre bak i tiden.

2014-11-23_1745

Självklart har biståndet hjälp många människor, hindrat svält och sjukdomar men har det hjälp Tanzanierna att hjälpa sig själva eller är det bara allmosor som att lägga pengar  tiggarens mugg?

Expertgruppen för biståndsanalys EBA, som är en statlig kommitté med Lars Heikensten som ordförande, har låtit göra en fullständig utvärdering.

Det är en statlig rapport som utgör en sådan förödande kritik mot hela den svenska biståndspolitiken från 1960-talet och framåt, märkligt nog väcker den ingen större uppmärksamhet bland våra vänsterstyrda medier. 

Från EBA-rapporten: 1960- och 70-talen kännetecknades av en mycket instabil ekonomisk tillväxt och en ökande inflation. I början av 1980-talet inträffade en ekonomisk kollaps, delvis på grund av brister i politiken och de institutionella resultaten under Nyerere-epoken, och dess vision om afrikansk socialism. Visionen innefattade främjandet av en strukturell ekonomisk omvandling från en jordbruksekonomi till en industriell ekonomi grundad på självförsörjning. Detta inbegrep en politik där landsbygdsbefolkning flyttades till byar för att främja socialistiskt orienterad produktion.  

Slutsatsen i rapporten är att, citat: Sverige ansågs ha bidragit till en lägre tillväxt under 1966 till 1992. (…) Givarsamfundet bidrog till den tanzaniska ekonomins kollaps i början av 1980-talet.

Läs igen: Sveriges bistånd har bidragit till lägre tillväxt. 

Det här är en formulering av EBA som i sin enkelhet sammanfattar mycket av svensk biståndspolitik: Perioden 1962–1982 präglades av goda intentioner och stark optimism. Trots det framgår det tydligt av tillgänglig dokumentation att det var två årtionden av bortkastade utvecklingsmöjligheter.

Sextiosex miljarder kronor i bistånd. Sjunkande tillväxt. Ekonomisk kollaps. Bortkastade utvecklingsmöjligheter. Med den här rapporten från EBA får vi för första gången en konkret sammanfattning av misslyckandet, men huvuddragen har varit kända länge. Hur har Sida reagerat på det? Som vanligt, genom att överföra mer pengar.

Bara under 2015 tog Tanzania emot 837 miljoner kronor från svenska skattebetalare.

Läs hela rapporten HÄR.

Afrika växer så det knakar – afrikanerna behövs i Afrika

Afrika växer så det knakar. Afrika är enormt rikt och långt ifrån överbefolkat. Afrika har allt som behövs för att ge afrikanerna ett bra liv.

Oftast när hatmedia rapporterar från Afrika ser vi svält, elände och flyktingläger men det är det lilla. Nästan hela Afrika är en enorm byggarbetsplats.

Titta på filmen (gärna i fullskärmsläge) och fråga er sedan varför de afrikaner som flyr till Europa inte flyr till Afrika. Är det klimatet eller bidragen som hägrar. Tittar afrikanerna för mycket på eländesrapporterna från SVT och andra västerländska Tv-bolag? Arbete finns i Afrika. Det är inte humant att låta Afrikas unga män flytta till Europa.

Sverige har de senaste 3 åren vräkt 90 miljoner om dagen över världen i bistånd, 100 miljarder på 3 år. Är vi nöjda med resultatet över arbetet med att flytta pengar från världens högst beskattade folk till korrupta politiker, krigsherrar, vapeninköp, dyr administration och västerländska konsulters lyxliv.

Biståndet uppgick förra året till 1,12 % av bruttonationalinkomsten och inget land har tidigare visat en så hög andel. ”Jag tror att rekordet kommer att stå sig länge, det är svårslagbart” sa tidigare biståndsminister Gunilla Karlsson stolt. Hon, andra biståndsministrar och 60 års regeringar borde inte vara så stolta över Sidas hantering och uppnådda resultat med biståndet.

Läs artiklar om hur ”Sidas bistånd förstör för de fattiga” eller om ”Pengarna som försvann”

Afrika är inte fattigt, det har enorma tillgångar. De har folk och råvaror, de har gått om plats och är inte överbefolkat. De har på många håll ett klimat som tillåter många skördar om året. Afrikanerna är i grunden rika.

Afrikanerna har svårt att utnyttja de enorma tillgångar eftersom biståndet tränger undan privata initiativ och i stället för privata företag som är tvungna att ta reda på vad invånarna behöver och vad de är beredda att betala så får vi korrumperade politiker och tjänstemän som styr och ställer efter sina egna behov.

Det går inte att utveckla en individ, ett folk, ett land eller en kontinent om du tar ifrån dem ansvaret för utvecklingen vad dessa tjänstemän, konsulter och politiker från den rika världen än säger. – De lever gott på biståndspengarna och är livrädda för att dessa ska försvinna – De har i 60 år åstadkommit mer elände än vad de gjort nytta. Jag för min del tror att både Sverige och Afrika hade varit betydligt rikare idag om vi undvikit att slänga 1000-tals miljarder över den ”svarta” kontinenten det senaste dryga halvseklet.

Det enda rimliga biståndsmålet måste vara att göra fattiga länder oberoende av bistånd eller som Afrikanerna själva säger − Bistånd leder till rika regeringar och fattiga människor.  

En bild på hur stort Afrika är. Afrika är rikt, där finns allt som behövs för ett bra liv, råvaror, mat, 900 miljoner människor, det som saknas är ansvarsfulla politiker och det kan inte vi hjälpa dem med.

Biståndet bygger på antagandet att folk får det bättre på grund av bistånd. Vi har facit, biståndet hjälper inte de fattiga i Afrika. 

Akut kan bistånd behövas, men torka är inte akut. Det återkommer lika ofta som vår vinter och när vi inte kan odla har vi mat i ladorna.

2015-10-02_1617

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

17 reaktioner på “Sverige satsar 760 miljoner på Tanzanias skolsystem

 1. Det vore bättre att satsa dom 760 milijonerna på att ta bort bensin skatten för alla pensionärer då kunde jag köra min Cadillac lite oftare……

 2. Kan vi inte elda upp pengarna istället ??
  Då kan vi ju iaf grilla lite korv. Varför måste vi hjälpa hela världen hela tiden ?????

 3. Ja redan Hasse o Tage drev hejdlöst med biståndet till ” Tant Zania”, och
  idiotin har bara eskalerat, man skiter i vår egen skola där många kommer ut dummare än när dom börja, men det måste kännas skönt för våra politiker att vara generös med andras pengar!

 4. Jaa du petterssons blogg du vet inte hur rätt du har ,, efter att ha sett alla hjälpsändingar då står det US på säckarna , som då blir omhändertaget av makthavarne och sedan sålt,,,,Liknande var det när Filipinerna hade sin årliga orkan man stoppade all direkt hjälp till dom som var drabbade , allt måste gå via Manilla ,, därmed såldes allt till dom utsatta med hyfsad förtjänst, vadan denna hjälp till dom som redan är priviligerade eller politiker???

 5. Sida får 50 mijader varje år..
  Själv tycker jag om man vill bidraga med något ska det inte gå på mina skattepengar!
  Politiker ska inte bestämma allt.
  Stödet till pressen måste bort..Nu får man betala två gånger om man vill läsa något under betalvägg..
  Vakna kära ni Ponnsan från Norrköping ..Gryt.

  12
 6. ”Castron”!

  Jag förstår inte vad du skriver!
  Har du några fakta så ta fram dem istället för tomma ord!

  Är vi fler som reagerar?
  Jag har läst Petterssons texter i många år och ser bara sanningar och fakta i
  det Pettersson skriver.
  //age

 7. Hur länge ska regeringen göda korumperade länder med våra skattemedel,satsa pengarna på
  våra egna svenska skolor i stället så betygen kommer upp och att det blir ordning i skolorna.

  20
 8. Så fort jag går i pension ska jag signera med mitt riktiga namn. Jag skäms inte för en rad jag skriver. Dock tycker jag att alla regeringens politiker och politiker i samarbetspartier kunde stå på livstid vid skampålen.
  Som sagt Polly låter som en vänsterfeminist. Deras paradgrenar är att baktala och ljuga.

 9. Under min tid i Tanzania mötte jag många vettiga människor som hade bestämda uppfattningar om bistånd.

  -Det passiviserar oss, pengar satsas på projekt som vi inte har kunskap till att hantera. Chefer tillsatta av regeringen vilka endast kan en sak, att berika sig själva.

  Ett exempel pappersbruket i Mufindi, det hankade sig fram i fem år sedan las det ner. Tanzania försökte sälja det efter 14 års försök gav de bort det till en Kenyan.

  Hur många miljoner försvann inte på det projektet.

  När okunniga sätter sig ner och erbjuder andra okunniga pengar till ett projekt och tror på de svar de får, då kan det bara gå en väg käpprakt åt fanders

  29
  1
 10. Jag ser Palme som föregångare till vad som sker nu. En priviligierad överklassfjant som fattat tycke för lättkommunism eller kommunism. I USA går det 13 på dussinet av dem. Soros, Gate, Jobs änka bara för att nämna några. En konservativ kommentator i USA hävdar att Trump är den enda miljardären som inte är socialist. Jag vet inte hur det är med den saken men Trump är entreprenör som arbetat nära de som genererar vinst och välstånd, ”mannen* på verkstadsgolvet”.

  Ett exempel: ”Jag har gjort affärer med Donald. Han levererade exakt enligt tidplan. Han byggde en förstklassig skyskrapa som fått mycket beröm i Chicago. Han är en av de bästa samarbetspartner jag haft.” (https://erixon.com/2016/08/nagra-vanliga-ord-om-trump/)

  Nu är visserligen inte 760 miljoner mycket för socialister med guldbyxor, det finns väsentligen mycket större hål, men vi ska inte göda diktatorer eller slösa bort skattebetalarnas pengar. Avsätt 0,7% av BNI till bistånd. Börja med att ta av dessa medel för att bekosta flyktinglägren som våra dyra politiker importerat. Med stoppad flyktingmottagning och aktiv återvandring lär det dröja minst ett halvt sekel innan det blir några medel över åt utlandet.

  * Även kvinnor naturligtvis

  21
 11. Lysande sammanställning Pettersson!
  Stäng ner sida o sparka några sossekoryfeer o satsa på den svenska skolan!
  Helt ofattbart att nån kan rösta rött med sån här sanning, men man har kanske druckit för mkt rött o tappat omdömet.
  Skär ner på biståndet till svt också med hälften, varför betala för sosse o mp propaganda
  Skär ner på presstödet, varför konstgjord andning till en döende bransch annat än för sossestödet till köpta journalister

  22
 12. Ja, ondskan styr Sverige i dag, vanstyr landet!
  Uppriktigt sagt så skäms jag för mitt land och tyvärr så har det gått så långt att jag föraktar landet!

  28
 13. De som har variti Tanzania har nog sett verkligheten, och den korruption som härskar där. Sverige har öst in pengar på allt möjligt, och med tveksamma resultat. På tal om att ösa ut pengar – vilken dumhet att satsa pengar på Tanzanias skolsystem – varför? Det hade nog varit mer beundransvärt om vi hade ett fungerande skolsystem i Sverige. M.a.o. vore det bättre att satsa pengarna i Sverige. Till sist till våra ”godhetsprofeter”! Sverige har inte råd med dessa generösa bidrag som delas ut, och med tveksamma slutresultat.

  33
  1. Barnbegränsning är förlegat. Det var på dagordningen för femtio år sedan. Tvångssterilisering är lika förbjudet som könsstympning.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: