2 thoughts on “Förra Veckans Framgångar För De Mer Mordlystna Muslimerna

 1. █▀ █▀▄     ▀█ █▀█ ▀█ ▀█
  ▄█ █▄▀     █▄ █▄█ █▄ █▄

 2. ░██████╗██████╗░    ██████╗░░█████╗░██████╗░██████╗░
  ██╔════╝██╔══██╗    ╚════██╗██╔══██╗╚════██╗╚════██╗
  ╚█████╗░██║░░██║    ░░███╔═╝██║░░██║░░███╔═╝░░███╔═╝
  ░╚═══██╗██║░░██║    ██╔══╝░░██║░░██║██╔══╝░░██╔══╝░░
  ██████╔╝██████╔╝    ███████╗╚█████╔╝███████╗███████╗
  ╚═════╝░╚═════╝░    ╚══════╝░╚════╝░╚══════╝╚══════╝

Kommentera