Stäng

Dammar brister i Kina

16660 människor drabbades, 21708 hektar jordbruksmarker översvämmade och 22 broar förstördes efter att två reservoarer, dammar kollapsade i Hulun Buir, norra Kinas inre Mongoliet (Ungefär 90 mil norr om Peking) efter kraftigt regn. inga mänskliga dödsfall har rapporterats.

1 reaktion på “Dammar brister i Kina

  1. Tre dammbrott har inträffat i Sverige.

    År 1973 överströmmades en liten damm med ca 2,5 m höjd i Sysslebäck, Värmland, vilket medförde att ca 12 000 m³ vatten frigjordes. De materiella skadorna blev ringa medan en person omkom.
    I samband med den extremt höga nederbörden i Dalarna och Hälsingland hösten 1985 steg vattenytan över dammen vid Noppikoski till följd av att en utskovslucka inte kunde öppnas. Ett parti av dammen spolades bort och cirka 1 miljon m³ vatten strömmade ut. Ingen människa skadades vid dammbrottet.
    Vid 13-tiden på söndagen den 7 november 2010 uppmärksammade två kanotister att någonting var på gång att hända med dammen vid Hästberga och ringde räddningstjänsten. Under tiden som kanotisterna pratade med räddningstjänsten rämnade dammen. Raset berodde på konstruktionsfel samt bristande underhåll.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: