Gävleborg i utanförskapskris, var sjätte arbetsför vuxen försörjs av andra skattebetalare

BIDRAG & SKATTER. I coronakrisens spår är Sverige – och Gävleborg - med hög fart på väg in i en ny utanförskapskris. Var sjätte vuxen lever på sociala ersättningar, allra värst är situationen för utlandsfödda och unga. Många har svårt att komma in på arbetsmarknaden och riskerar att fastna i utanförskap, skriver Gefle Dagblad.

Utifrån data från SCB kan utanförskapet i Gävleborg, mätt i helårsekvivalenter, idag beräknas till 27 870 personer. Det motsvarar 18 procent av alla invånare i arbetsför ålder. Andelen är större än i riket, där utanförskapet motsvarar 14 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

Helårsekvivalenter är enligt SCB, människor i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Allt detta ska betalas av dem som arbetar och betalar skatt.

Att så många personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden innebär en enorm samhällsekonomisk kostnad. Med hjälp av SCB:s simuleringsmodell FASIT har Svenskt Näringsliv beräknat betydelsen för skattebetalarna och statskassan om dessa personer istället skulle komma i arbete.

Den årliga nettovinsten för statskassan skulle uppgå till cirka 340.000 kronor per person. Den totala kostnaden för dagens utanförskap i Gävleborg motsvarar därmed drygt 9 miljarder kronor per år. För hela Sverige uppgår kostnaden till drygt 270 miljarder per år, vilket motsvarar hälften av sjukvårdens kostnader.

Läs vidare…

-Pettersson säger att det är intressant med Gävleborgs län, det är där Sandviken ligger som skulle ge en så oerhört vinst på grund av invandringen, för övrigt ligger inte övriga Sverige långt efter…allt fler ska försörjas av allt färre…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Gävleborg i utanförskapskris, var sjätte arbetsför vuxen försörjs av andra skattebetalare

 1. Konstigt, jag som trodde att om man redan har en stor arbetslöshet i ett land och tar dit fler, gärna kullföderskor, så skulle arbetslösheten sjunka!

  Samma med den åldrande befolkningen, tar vi hit ett par miljoner arbetslösa så blir den mycket lättare att ta hand om!

 2. Nu ska man komma ihåg att utlandsfödda särredovisas (och i den gruppen ingår en hel del Polska byggjobbare och andra gästarbetare från EU-länder, allt för att statistiken inte ska se lika bedrövlig ut).
  Andra generationens invandrare räknas som svenskfödda och utgör en mycket stor del av dem som Gävle Dagblad kallar ”unga”, allt för att statistiken inte ska se lika bedrövlig ut. Siffrorna nedan kommer från AF statistik för april 2021.

  Till det kommer olika former subventionerade anställningar (hela Sverige medräknat):
  65823 personer i Särskilda insatser nedsatt arbetsförmåga
  24665 i Nystartsjobb
  12091 i Extratjänster och moderna beredskapsarbeten
  5440 i Introduktionsjobb
  238 i Yrkesintroduktion
  Totalt: 108257 personer (2% av arbetskraften)

  Arbetsförmedlingen har också följande program (oklart om dessa är räknade i artikeln som varande i ”utanförskap”), man kan tydligen delta i mer än en aktivitet och vissa räknas därför flera gånger:
  14581 i Etableringsprogrammet (varav 225 i arbete, 1789 i reguljär utbildning, 7624 i SFI, 379 i Samhällsorientering, 8325 i övriga aktiviteter).
  25064 i UGA (Jobbgarantin för ungdomar)
  125526 i JOB (Jobb och Utvecklingsgarantin)
  9113 i AUB (Arbetsmarknadsutbildning)
  5233 i AUB (Arbetspraktik)
  4189 i SEB (Starta eget bidrag)
  62807 i Förberedande insatser
  1979 i PRJ (Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning)
  Totalt 248492 ”deltagarperioder”

  Till det kommer drygt 10000 anställda på arbetsförmedlingen och 10-tusentals anställda i olika ”aktörer” som arrangerar denna jättecirkus med skattepengar. Allt för att statistiken inte ska se lika bedrövlig ut.

 3. Lite skillnad mot när svenskarna emigrerade till Amerika. Klarade man sig inte på egen hand så fick man vara så god att åka hem till Sverige igen. Tanken på att värdfolket skulle betala för dem och ge dem bostad fanns inte. Men det var då det.

 4. Att det ser så illa ut i Gävleborgs län är inget att förundra sig över, där har alltid funnits starka fästen för sossarna.
  När så enskilda medlemmar är Så indoktrinerade att de inte själva kan tänka lyssnar de bara på vad sådana som ex. vis Ylva J. hade att förkunna då kan det bara gå på ett vis. Rakt åt helvete!

 5. Vad gör man inte för att få tacksamma väljare till kommuner regioner och riksdag. Man kan bl.a. med skatter trycka ned ett helt lands befolkning.

 6. HJÄLP
  Kräv ett svar av Pedopartiet , Sossepartiet och klimatalarmisterna . Vi har inte råd med dem längre . Vi som är rädda om vår planet vill lägga resurserna på sådant som gynnar vår planet .

 7. Japp, så går det när S folk ska försöka räkna.
  Ylva J är en ekonomisk katastrof. De lever
  i Bryssel m jättelöner. De har ingen aning om
  hur Svennebanan har det ekonomiskt.
  Arma land.

Kommentera