Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

INVANDRING. Fartyget M/S Ocean Gala och dess “asylbaroner” var en tid en följetong på bloggen. Nu fem år efter att ett svenskt företag med utländskt ägarskap och Migrationsverket tecknat avtal om att fartyget skulle inhysa upp till 1800 migranter ombord. Fartyget lade till i Utansjö industrihamn utanför Härnösand men ingen flykting placerades på fartyget och företaget Floating Accommodations Sweden AB begärde skadestånd.

M/S Ocean Gala seglar idag under namnet M/S Island Escape. På bilden ligger fartyget vid Madeira. Foto Allie Caulfield

Norrköpings tingsrätt Mål: T 2404-16, ansåg att företaget inte har bevisat att Migrationsverket begått avtalsbrott. Tvärtom har tingsrätten kommit fram till att det är företaget som inte uppfyllt samtliga villkor i avtalet främst genom att inte utreda och tillse att samtliga erforderliga tillstånd funnits vid tidpunkten för leverans. Avtalet i fråga har därför upphört att gälla.

Enligt tingsrättens mening har företaget – trots vetskap om att fråga var om en industrihamn och inte en allmän hamn där passagerarfartyg normalt sett brukar få lägga till – inte undersökt och tillsett att hamnägaren i Utansjö hamn hade tillstånd att ta emot passagerarfartyg på de villkor som avtalet innebar. Företaget hade alltså inte på leveransdagen någon avtalsenlig kajplats att bedriva verksamheten vid. Företaget hade inte heller de anslutningar för avfall eller avlopp som fordrades.

Företaget har inte förmått visa att det minskade behovet av boendeplatser för flyktingar egentligen utgjort det bakomliggande skälet till att Migrationsverket ansett att avtalet upphört. Det har inte heller framkommit att Migrationsverket agerat på ett sådant illojalt sätt gentemot företaget att det påverkar bedömningen i fråga om avtalets bestånd. Avtalsvillkoret i fråga om tillstånd är inte heller oskäligt.

Företaget ska som tappande part betala Migrationsverkets rättegångskostnad som uppgår till omkring 3,4 miljoner kronor.

Nu har Göta Hovrätt T 75-20, fastställt tingsrättens beslut. Floating Accomodations Sweden AB ska ersätta Migrationsverket för rättegångskostnad med 636 810 kr och ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 620 551 kr ombudsarvode.

-Pettersson säger att de som tjänat på detta är Migrationsverkets advokater som av Floating Accomodations Sweden AB ska ha 4,1 miljoner i ersättning och skattebetalarna som slapp 1800 migranter om nu inte dom hamnade på ett annat boende…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

  1. Det hade väl varit bra att samla lycksökarna på stora fartyg – och skjutsa hem dom direkt. 😄😄👍👍

  2. Förstår inte varför företaget sökte värva resenärer för en returresor till MENA-länderna.Måste bland den över halva miljonen lyckosökande niggrar o. araber, finnas många med hemlängtan ! Då hade ju inte resan hit upp i Norden,varit hel förgäves.

Kommentera