Putin driver vidare Peter den stores imperiebygge

Nedanstående skrivet av Johan Westerholm, f d underrättelseofficer som driver (S)-bloggen Ledarsidorna.se på Dagens Samhälle i mars 2015.

Tsar Peter den store satte punkt för Sveriges tid som stormakt och flyttade Rysslands geopolitiska position närmare målet: rysk tillgång till isfria vatten och Atlanten. Denna över 300 år gamla strävan präglar dagens Ryssland och synen på Gotland. KGB-mannen Vladimir Putin är Peter den stores arvtagare, menar Johan Westerholm, tidigare underrättelseofficer.

I säkerhetspolitisk debatt har Rysslands doktriner och politiska kultur under Vladimir Putin framställts som ”nya”. Rysslands doktriner och syn på demokrati är dock inte något nytt – tvärtom går traditionerna mycket långt tillbaka. Ursprunget till dagens politik kan härledas till när den ryskortodoxa kyrkan officiellt skiljdes från den ekumeniska gemenskapen och utvecklades till att bli den ryska statsreligionen. Detta skedde samtidigt som ett nytt ledarskap föddes på 1600-talet.

Den ryskortodoxa kyrkans utveckling måste ses tillsammans med det som i grunden förändrade Ryssland. Separationen från övriga ortodoxa kyrkor var samtida med tsar Peter den stores regenttid (1682–1725). Han reformerade den ryska statsapparaten och öppnade upp mot väst, men tydliggjorde även Rysslands stormaktsambitioner.

Under Peter den stores tid skapades en struktur med buffertstater för skyddet av Rodina – ”Moder Ryssland” – samtidigt som han lade strategiskt viktiga länder under sig. Begreppet Rodina och den ryskortodoxa kyrkans ställning i Ryssland är centrala för att förstå historien och länken till vad som sker i dag.

Peter den stores tankar och doktriner genomsyrar i dag all rysk politik; införlivandet av buffertstater som skyddar Rodina samt en strävan mot Atlanten. Naturgasledningen Nord Stream i Östersjön är ett exempel där Ryssland kan exportera gas till Europa utan att behöva gå igenom motsträviga länder som i Baltikum eller Ukraina. Ett projekt i samarbete med EU, som ytterligare flyttat fram positionerna.

För Sveriges del är det nu uppenbart hur den ”vita zonen” i Östersjön utvecklats. Zonen var oreglerad men blev 1969 föremål för förhandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen. Den är belägen öster om Gotland på internationellt vatten, men då zonen ligger i ett innanhav kan kuststaterna komma överens om hur dess ekonomiska tillgångar ska fördelas enligt Internationella havsrättskonventionen.

Det låg i såväl Sveriges som dåvarande Sovjetunionens intresse att reglera denna, då zonen annars skulle vara öppen för andra nationer att exploatera. Uppdelningen undertecknades 1988. Avtalet innebar att Sverige fick 75 procent och Sovjetunionen 25 procent. Zonen blockerades därmed för andra länder.

Efter Sovjetunionens kollaps 1991, som innefattade en för Ryssland smärtsam reträtt från ett stort antal buffertstater, började Vladimir Putin arbeta metodiskt för återupprättandet av Rodina. Redan på 1980-talet hade Leonid Brezhnevs efterträdare, Yuri Andropov, identifierat Putin som en framtidsman.

Andropov och Putin var bägge skeptiska till demokrati. Två ”tjekister” med ursprung i den fruktade hemliga polisen KGB. Demokrati leder till protester; protester slutar med attacker på tjekister. Det är bättre att stoppa samtal om demokrati tidigt för att skydda tjekister, löd deras gemensamma värdegrund.

Så Vladimir Putin har vänt trenden mot västerländsk demokrati till något som ryssen i gemen känner igen sig i: en stark världslig ledare i samarbete med den ryskortodoxa kyrkan och dess symbolik. Putin återtar i praktiken ytterst Peter den stores idéer och allt som kommit efter honom via 1900-talets ryska imperialism.

Läs hela artikeln på Dagens samhälle…

-Pettersson har noterat att den nuvarande oroliga situationen började med Putins ockupation av Krim och att det motiverades av att majoriteten av Krims befolkning var ryssar och det stämmer.

Sovjetledaren Nikita Chrusjtjov beslutade dock att Krimhalvön skulle tillhöra sovjetrepubliken Ukraina år 1954, detta av ”geografisk, ekonomisk och kulturell närhet till Ukraina”. Det har bekräftats i olika avtal av Ryssland tre gånger sedan Sovjetunionens fall. Den ryska flottbasen i Sevastopol på Krim har kontrakt till 2042 med Ukraina.

Jag vet inte hur långt tillbaka i historien man ska gå. Krim har tillhört Ryssland till och från sedan 1700-talet men där har inte alltid bott ryssar.

Ryssland och Sovjetunionen har dock haft en tradition att deportera folk och fylla på med ryssar så hur länge ryssarna varit i majoritet på Krim vet jag inte. Tyskarna mördade hundratusentals krimtatarer och judar under kriget, efter Sovjets återtagande fortsatte deportationen av Krimtatarer, greker, bulgarer och armenier. Grekerna hade grundad kolonier på 600-talet så…

***

Den grekiska kolonin Chersonesus vid Sevastopol från 500 före kristus tyder på att ryssarna inte var först på Krim, men jag tror knappast greker eller romare som också var på Krim har några anspråk på halvön. Bild Wikipedia

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

9 thoughts on “Putin driver vidare Peter den stores imperiebygge

 1. Hellre ryska jaktplan på Gotland än som nu, Amerikanska bombplan på Sveriges flygbaser.

  • Du tycker alltså att en rysk ockupation av Gotland är bättre än att ett bombplan från USA besöker en svensk flygbas. Är du ett ryskt troll?

   • Amerikanska troll som du och dina gelikar ockuperar redan Sverige.

 2. Du är inne och gnager på Nord-Stream, Pettersson….
  Men orsaken till att denna kom till stånd måste även nämnas. Naturgas har exporterats till DDR,sedan snart 60 år tillbaka. Det var f.ö. DDR som byggde den ursprungligen ledningen,från norra Sibirien till Öst-Tyskland.
  Denna ledning gick via Ukrainas senare egenständiga land.
  För att tillåtas transportera gasen begärde dessa en rejäl årlig avgift,efter Sovjets fall 90. Dessutom stal man i detta kriminella land (Ukraina) gas ur transitledningen.
  Vid förhandlingar om fortsatt transit av gasen begärde Ukraina sådana ofantliga summor,att idén om en Pipeline under Östersjön kom på tal.
  De som i slutändan betalde för gasen var ju EU-länderna,i framför allt f.d. Öst-Europa.
  Nu kommer en av orsakerna till att Ukraina idag befinner sig på ekonomins brant. De årliga inkomsterna från Rysslands GAS-transit minskade eller t.o.m. upphörde ! Detta har i sin tur inneburit att det för Ryssland och deras köpare inom EU såg ekonomisk vinning genom,att bygga nuvarande snart färdiga 2:a Pipline !!
  Här finns också en av orsakerna till CIA o. USA´s inblandning i frågan.
  Dels tjänar Ryssland valuta på naturgasen dels förhindras USA,att via fartyg exportera frusen gas till Europa !!

  • Jag har inte nämnt Nordstream, det är Johan Westerholms åsikter jag vidarebefordrar.

   När det gäller gas och marinbasen i Sevastopol så skulle Ryssland betala med gas till Ukraina enligt kontraktet som gällde till 2042. Jag misstänker att de leveranserna upphört sedan Putin ockuperade Krim.

   • Ber om ursäkt Pettersson,att jag missade vem som stod bakom texten !
    Ingen skugga skall falla på dig,för den Socialistens tolkning i frågan.
    Vad gäller Krim och det kontrakt som finns/fanns har jag ingen aning.
    Vet att Ukraina spärrade tillgången från sitt territorium till Krim.
    Vet också att Ryssland genom att bygga en bro,över det nu aktuella Sundet i Svarta Havet därmed,åter upprättat en förbindelse till fastlandet.

   • Gas leveransen stoppades när Ukraina inte betalade för den gas som de köpt

   • Kanske, eller också fick de inte den gas ryssarna lovat att betala/sälja billigt som hyra för flottbasen i Sevastopol som de hyrt till 2042.

Kommentera