Monarkin i Sverige – Sveriges kungahus

MONARKI. Då och då skrivs det om monarki på bloggen, för några dagar sedan hade Sandor en insändare med anledning av Storbritanniens prins Philips död. Bland kommentarerna finns det mesta – från att kungahusen är parasiter som bara kan bemötas med förakt och avsky eftersom dom fyller någon som helst funktion i dagens samhälle till att kungahuset fyller funktionen av samlande kraft och lång kontinuitet i ett splittrat Sverige, andra tar även upp kostnaderna.

H.M. Konungen, Sveriges statschef, tillsammans med H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prinsessan Estelle. Kronprinsessan och Prinsessan Estelle är tronarvingar och första och andra personer i tronföljden. Porträttet i bakgrunden föreställer Kungens framlidne far, arvprins Gustaf Adolf. Foto: Sandra Birgersdotter Ek/Kungl. Hovstaterna

Monarkin i Sverige är en av de äldsta i världen och grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet regenter har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn.

Carl XVI Gustaf är den sjunde kungen i ätten Bernadotte på Sveriges tron. Han efterträdde sin farfar Kung Gustaf VI Adolf den 15 september 1973.

Kungl. Hovstaternas ekonomiavdelning har fyra ansvarsområden:

 • Hovstaten
 • Slottsstaten
 • Kungl. Djurgårdens förvaltning
 • Kungafamiljen

Hovstaten och Slottsstaten får anslag från staten som, tillsammans med riksdag och regering, redovisas under rubriken Rikets styrelse, statens budget, utgiftsområde 1.

Anslaget till Hovstaten uppgår till 73,9 mnkr (år 2021).

Det ska täcka kostnaderna för Kungens representation inklusive resor, kostnaderna för Riksmarskalksämbetet med stabsavdelningar för personal och ekonomi, Informations­avdelningen, Hovmarskalksämbetet (som administrerar Kungafamiljens olika aktiviteter) samt Hovstallet (transporter med bil och häst samt vård av museala vagnar och selar).

Anslaget erhålls vid årets början. Revision utföres av extern revisor. Antalet tillsvidareanställda i Hovstaten, omräknat till heltidsanställda, är 76 (år 2020).

Slottsstaten

Slottsstaten består av Ståthållarämbetets slottsförvaltningar och Kungl. Husgerådskammaren (förvaltning och vård av lös inredning och konstsamlingar).

Anslaget från staten uppgår till 74 mnkr (år 2021), därutöver tillkommer inkomster från visningsverksamhet och försäljning på de olika slotten. Slottsstatsanslaget utbetalas månadsvis.

Ämbetenas verksamhet revideras enligt överenskommelse med regeringen av Riksrevisionen. Antalet tillsvidareanställda, omräknat i heltidstjänster är 163 (år 2020).

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) har intäkter i form av hyror och arrenden som täcker dess kostnader.

Denna förvaltning utgör en egen redovisningsenhet, som omsätter ca 131 mnkr och har 32 anställda (år 2020). Enligt överenskommelse med regeringen revideras KDF av Riksrevisionen.

Kungafamiljen

Till den privata ekonomin hör bland annat Solliden på Öland, där parken och paviljongen visas för allmänheten samt Stenhammar utanför Flen, som är ett arrende från staten (enligt särskilda testamentsvillkor).

För Kungahuset gäller samma skatteregler som för övriga medborgare.

Monarkens uppgifter

Konungens uppgifter stadgas i 1974 års regeringsform och riksdagsordning enligt följande:

 1. ”Konungen är rikets statschef” (detta stadgas i regeringsformens 1 kapitel 5§) och skall som sådan representera Sverige och vara en samlande symbol för nationen.
 2. Han leder den särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte, liksom de regelbundna så kallade informationskonseljerna med regeringens ledamöter.
 3. Han öppnar årligen riksmötet.
 4. Han är ordförande vid sammanträde med Utrikesnämnden. Dess ledamöter utses av riksdagen för samråd med regeringen i utrikesfrågor.

I sin funktion som rikets främste representant i förhållande till andra länder ackrediterar Kungen utländska ambassadörer. Han undertecknar också de svenska ambassadörernas kreditivbrev.

Han är dessutom främste representant för den svenska försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta grader. Dessutom är han hederschef för vissa militära enheter.

Läs mer på Kungahusets hemsida…

-Pettersson ser gärna att kungahuset blir kvar, mest för att jag inte ser något alternativ. Jag kan inte tänka mig att någon politiker eller avdankad dito gör jobbet bättre.

Kostanden, på några hundra miljoner, är med tanke på att rikets styrelse kostar 15.900 miljoner under 2021. Dessutom så ska fastigheter och historiska föremål ska skötas och betalas ändå och de c:a 270 anställda i Kungliga Hovstaterna kostar visserligen en del, men förhoppningsvis gör de nytta för pengarna och en stor del av lönekostnaderna går tillbaka till statskassan.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

Sveriges regenter under 1000 år

Erik Segersäll ca 970 – ca 995
Olof Skötkonung ca 995 – ca 1022
Anund Jakob ca 1022 – 1050
Emund gamle ca 1050 – 1060
Stenkil ca 1060 – 1066 Stenkilska ätten
Halsten ca 1067 – 1070
Inge den äldre ca 1079 – 1083
Blot-Sven ca 1083 – 1085
Inge den äldre ca 1085 – 1110
Filip och Inge d.y. – samregerande konungar ca 1110 – 1118
Inge d.y. – ensam konung ca 1118 – 1120
Ragnvald knaphövde mitten av 1120-talet
Magnus Nilsson ca 1125 – 1130
Sverker den äldre ca 1130 – 1156 Sverkerska ätten
Erik den helige ca 1156 – 1160 Erikska ätten
Magnus Henriksson ca 1160 – 1161 Stenkilska ätten
Karl Sverkersson ca 1161 – 1167 Sverkerska ätten
Knut Eriksson ca 1167 – 1195 Erikska ätten
Sverker Karlsson ca 1195 – 1208 Sverkerska ätten
Erik Knutsson ca 1208 – 1216 Erikska ätten
Johan Sverkersson ca 1216 – 1222 Sverkerska ätten
Erik Eriksson ”läspe och halte” ca 1222 – 1229, 1234 – 1250 Erikska ätten
Knut Långe 1229 – 1234 Erikska ätten
Birger Jarl – Rikets jarl 1248 – 1266 Folkungaätten
Valdemar 1250 – 1275
Magnus Ladulås 1275 – 1290
Birger Magnusson 1290 – 1318
Magnus Eriksson 1319 – 1364
Erik Magnusson 1356 – 1359
Håkan Magnusson 1362 – 1364
Albrekt d.y. av Mecklenburg 1364 – 1389
Margareta 1389 – 1396
Erik av Pommern 1396 – 1439
Kristoffer av Bayern 1441 – 1448
Karl Knutsson (Bonde) 1448 – 1457, 1464 – 1465, 1467 – 1470
Kristian I 1457 – 1464 Oldenburgska ätten
Sten Sture den äldre- Riksföreståndare 1470 – 1497,1501 – 1503
Hans (Johan II) 1497 – 1501 Oldenburgska ätten
Svante Nilsson Sture – Riksföreståndare 1504 – 1512
Sten Sture den yngre – Riksföreståndare 1512 – 1520
Kristian II 1520 – 1521 Oldenburgska ätten
Gustav I Eriksson (Vasa) Riksföreståndare
Konung 1521 – 1523, 1523 – 1560 Vasaätten
Erik XIV 1560 – 1568
Johan III 1568 – 1592
Sigismund 1592 – 1599
Karl IX
Riksföreståndare
Konung 1599 – 1604, 1604 – 1611
Gustav II Adolf 1611 – 1632
Kristina 1632 – 1654
Karl X Gustav 1654 – 1660 Pfalziska ätten
Karl XI 1660 – 1697
Karl XII 1697 – 1718
Ulrika Eleonora 1719 – 1720
Fredrik I 1720 – 1751 Hessen
Adolf Fredrik 1751 – 1771 Holstein-Gottorpska ätten
Gustav III 1771 – 1792
Gustav IV Adolf 1792 – 1809
Karl XIII 1809 – 1818
Karl XIV Johan 1818 – 1844 Bernadotteska ätten
Oskar I 1844 – 1859
Karl XV 1859 – 1872
Oskar II 1872 – 1907
Gustaf V 1907 – 1950
Gustaf VI Adolf 1950 – 1973
Carl XVI Gustaf 1973 –

22 thoughts on “Monarkin i Sverige – Sveriges kungahus

 1. All heder åt Sandor, men som invandrare är det inte lätt att veta varför kungen har ett apanage.
  Läs gärna Argus längre ner på sidan Där finns förklaringen som tyvärr allt för få känner till.

 2. Traditioner är nog det viktigaste vi har
  att tänka på i framtiden.
  Annars tar andra krafter över, och
  det är skrämmande nära nu.
  Muslimska traditioner skall bekämpas
  med kraft.
  Vi är Sverige, dom ska icke göra sig besvär
  att rubba våra traditioner.
  Bevara Sverige svenskt för alltid och vi är
  vinnare !!

 3. De utlänningar som levt under kommunism och liknande, kan inte förstå vårt sätt att behålla monarkin.

 4. En kostnad på ca 300 miljoner och då får vi något för pengarna jämfört med de 300 miljoner som går till samernas förlustverksamhet som är det ren förlust för oss som törs erkänna att vi är svenskar.

 5. Tycker att vi kan gå tillbaka till en variant av 1809 års regeringsform där kungahuset agerar balans åt politikerna i folkets namn. Där regenten är garant för att våra grundlagar följs och ska godkänna alla lagar innan de vinner laga kraft och förkasta de som bryter mot grundlagarna (ett kungligt juristråd kan upprättas för att hjälpa regenten med frågorna).
  Regenten ska även utse landshövdingar för att hålla koll på politikerna i landstingen och kommunerna samt utnämna alla domare så de är helt oberoende av politikernas gunst.

 6. Snart har vi kung Abdullah eller Salman om nuvarande regering får fortsätta med importen.

 7. Jag som är en gammal socialist tittar i backspegeln.Det hade kanske varit bättre o haft ett kungastyre.
  Det hade inte kunnat blivit sämre mot vad det är idag.

 8. Jag håller på kungen. Ner med parasiten Löfven och hans socilaldiktatoriska patrask. Minns ni tjuven Mona Sahlin som sa,
  -om flera söker ett jobb ska han som heter Mohamed ha det.
  Det ingår i folkutbytesprogrammet som socialdiktaorerna har.
  Tacka vet jag kungahuset och antar att dom är konservativa och nationalistiska.

 9. Jag tror att vår nuvarande kung trots allt är en ganska klok person.
  Och i skarp kontrast till andra offentliga personer, så inger han trygghet och ger en god reklam för Sverige.
  Deras apanage (146 millioner) ser jag som väl använda pengar.
  Men däremot att slänga bort över 500 MILJARDER varje år på massinvandring, är ett rent bedrägeri som borde bestraffas med lagens strängaste straff.
  Vatten och bröd och livstids straffarbete för alla inblandade!

 10. Tja , man kan ju räknac som man vill 675000 invandrare lever av
  bidrag, alltså fler än som bor i hela Göteborg, merparten av dem
  gör ingen positiv reklam för Sverige, kungahuset kostar pengar ja,
  men när kungaparet är på utlandsturne följs dom av tusentals intres.
  invånare, en viss PR för Sverige som idag behöver mycket PR efter
  allt förfall!?

  • Japp, och vad kostar då dessa 675 000 invandrare som lever på bidrag?,sannolikt betydligt mer än monarkikontot. Dessutom försvinner inte alla övriga kostnader även om bidrag upphör och de 675 000 blev självförsörjande. sedan kommer en president med entourage också att kosta multum utöver vad en Reinfeldt, Bildt , Sahlin eller motsvarande kunde ställa till för jävelskap.

  • 675 000 plus analfabeterna i förorterna som ”inte står till arbetsmarknadens förfogande”.

 11. Är det inte dax att modernisera det hela genom att inkvotera en Ny-svensk?
  Kanske en illegal som Shekarabi?

  Prinsessan brinner ju för mångkultur och massmigration av ID-lösa individer ifrån Afrika och mellanöstern….Så Varför inte?

  Prinsessan kunde byta lgnht med någon ifrån en mångkulturell förort och registrera sig hos arbetsförmdelingen.

 12. Det man glömmer bort är att tack vare Karl XIV så betalades den svenska statsskulden; ”En finansåtgärd av stor betydelse som med Karl Johans medverkan genomfördes 1815, var beslutet om hela den återstående statsskuldens likvidation genom användning av lösesumman för Svenska Guadeloupe mot en evig ränta till kungahuset.”

  ”Guadeloupefonden var den särskilda betalning som Storbritannien erlade till det svenska kungahuset som ersättning för den västindiska ögruppen Guadeloupe.

  Bakgrunden var att Storbritannien, som hade erövrat Guadeloupe från Frankrike, år 1813 lämnade över ön till Sveriges kung Karl XIII och hans efterkommande som kompensation för att den svenske kronprinsen Karl Johan skulle kunna drabbas av egendomsförluster när Sverige anslöt sig till alliansen mot Napoleon I. Vid Parisfreden 1814 återlämnades Guadeloupe till Frankrike, och det svenska kungahuset fick i stället 24 miljoner franc. Denna summa användes år 1815 till att betala den svenska statsskulden.”

 13. När Finland blev självständigt ville en del av befolkningen ha monarki. Som väl blev det ingen kung i landet. Tror knappast att Finland skulle behållit sin självständighet om landet under de kritiska åren haft en kung inblandad.

  • Carl Gustaf Emil Mannerheim var fältmarskalk liksom Jean Baptiste Jules Bernadotte så Finland behövde ingen monark.

  • ”Tror knappast att Finland skulle behållit sin självständighet om landet under de kritiska åren haft en kung inblandad.”
   Verkligen, så vad gjorde presidenten som var så unikt under de åren?

  • Vi fick en rad presidenter med stora maktbefogenheter, av vilka en satt på posten i 25 års tid. En ståtlig karl som hade en mer konungslig framtoning än mången konung, men som dessutom utövade sin makt mer öppet än de flesta kungar i vår tid. En president som helt frankt kunde förklara att han nog var beredd att fortsätta i ämbetet om folkmajoriteten så önskade, men som fann valrörelser så tråkiga och förnedrande att han vägrade ställa upp som kandidat! Hur omvalet i så fall skulle ordnas var inte hans problem, ansåg han.
   Lösningen blev

   https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-170045-Undantagslagen

   • Nu var frågan vad presidenten gjorde som var så unikt under kriget som inte en kung hade lyckats med. Inte varför finnarna valde samma politiker i 25 år till presidentposten efter kriget.

 14. Just det där med ”vad är bättre alternativ”?
  ,att kulturarvet sköts bra samt de historiska banden där alla är medkopplade är relevant.

  Representationen för Sverige är en vinst, och allt sköts bättre än med Reinfeldt, Löfven eller något politiskt parti utåt.
  Detta talar för fortsatt monarki och att något som är bärande i ett splittrat Sverige minst sagt har en uppgift att fylla som enande kraft.

 15. Tycker dom är väl värda dessa småpengar. Vad kostar ”ensamkommande barn varje år?

 16. Just det där med ”vad är bättre alternativ”?
  och att kulturarvet sköts samt de historiska banden där alla är medkopplade fortsätter.

  Representationen för Sverige är en vinst, och allt sköts bättre än med Reinfeldt, Löfven eller något politiskt parti.
  Detta talar för fortsatt monarki och något som är bärande i ett splittrat Sverige.

Kommentera