127 av afghanerna har klarat kraven och beviljats permanent uppehållstillstånd


INVANDRING. År 2015 sökte 35.369 så kallade ”ensamkommande barn” asyl i Sverige. Inte många av dem var ensamkommande och ytterst få var barn. De flesta var ljugande unga män från Afghanistan och Iran som saknade asylskäl. Den 7 juni 2018 rösta S, MP, C och V om att ge afghanerna en ny chans att få stanna, med den så kallade ”gymnasielagen”. Röstsiffrorna blev 166 ja-röster mot 134 nej-röster. SD, M, KD och L röstade emot. En grupp som då beräknades vara 9.000 personer fick en ny chans att stanna för att de väntat länge, väntetid blev ett asylskäl. Att väntetiden ibland berodde på de asylsökande själva som lämnade oklara uppgifter och ibland ljög tog ingen hänsyns till.

Villkoren för att få en ny chans var dessa: Om man som ensamkommande sökte asyl innan den 24 november 2015 kan man få sitt ärende om uppehållstillstånd prövat under en tremånadersperiod om man: 

 1. Registrerats som barn när man kom hit
 2. Fått ett beslut om utvisning när man bedömts vara 18 år eller äldre
 3. Har fått sin ansökan prövad enligt den tillfälliga, stramare asyllagstiftningen 
 4. Har väntat i 15 månader eller längre på beslut
 5. Studerar, har studerat eller har för avsikt att studera
 6. Inte begått brott
 7. Fortfarande befinner sig i landet
 8. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018. 

Det nya uppehållstillståndet skulle vara tillfälligt i 13 månader med möjlighet till förlängning om personen påbörjat en godkänd utbildning och med möjlighet att förvandlas till permanent uppehållstillstånd om personen skaffat sig en stadigvarande försörjning inom sex månader efter sin gymnasieexamen.

Hade vi följt lagen och behandlat alla lika hade problemet med afghanerna inte funnits, av de från början c:a 9000 har alltså 127 personer klarat studierna, skaffat ett jobb och fått permanent uppehållstillstånd. Från början såg det ut så här:

 • 0 procent hade giltiga id-handlingar när de sökte asyl.
 • 97 procent är afghanska medborgare
 • 0 procent har tappat sina mobiler som de har för kontakt med släkten.
 • 99,4 procent är män.
 • 49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år.
 • 2 procent av dem som uppgav att de bott i Iran säger att de någon gång rekryterats av den iranska krigsmakten till kriget i Syrien.
 • 78 procent har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.
 • 52 av de c:a 9000 är kvinnor.
Avslag tre gånger men är ändå kvar i landet och fri att demonstrera.

Totalt 7605 unga män beviljades tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen. Hittills har bara 127 personer beviljats permanent uppehållstillstånd. 7480 har ansökt om förlängt tillstånd för studier och 6120 har fått ja. Men när studierna är slutförda så måste de lämna landet om de inte hittar jobb.

-Pettersson hoppas alla förstår varför regeringen vill införa nya möjligheter för asylsökande att få stanna av humanitära skäl. Ännu än gång tänker regeringen särbehandla en grupp.

Liberalerna har hotat att hoppa av budgetsamarbetet, Januariöverenskommelsen, med regeringen om inte förslaget dras tillbaka. Partiet befarar att det kan bli allt för kostsamt. – Regeringens förslag är så ogenomtänkt och hastigt framtaget att det är svårt att överblicka konsekvenserna, annat än att man kan konstatera att det blir betydligt mer generöst, säger L:s migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm.

Samtidigt hävdar migrationsminister Morgan Johansson (S) att det bara rör sig om ett ”mikroförslag i marginalen” sett till migrationspolitiken i stort.

Migrationsverket har påpekat att prövningar av ansökningar om att få stanna av humanitära skäl med tiden inte kommer att vara ett undantag. Orsaken är att allt fler som fått asyl kommer att behöva få sina tillfälliga uppehållstillstånd förlängda flera gånger.

Det skulle kunna resultera i att personer får uppehållstillstånd för att de har varit här länge, inte för att de har skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

Steget Efter

Resultatet av migrationsminister Morgan Johannssons (S) politik, ser ut som nedan, beviljade uppehållstillstånd enligt Migrationsverket:

 • 2020 Totalt 88.814 varav asyl 10.409
 • 2019 Totalt 119.568 varav asyl 19.201
 • 2018 Totalt 133.025 varav asyl 23.377
 • 2017 Totalt 135.686 varav asyl 36.607
 • 2016 Totalt 150.535 varav asyl 71.571
 • 2015 Totalt 109.235 varav asyl 36.462

Alltså 736.863 permanenta uppehållstillstånd sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister och Morgan Johansson (S) minister hösten 2014. Så kan det gå med många mikroförslag i marginalen och det är enligt den ljugande regeringen EU:s miniminivå.

Drygt 600.000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) var redan före pandemin inte självförsörjande. De samhällsekonomiska kostnaderna för detta reella utanförskap är betydande. Enbart de statsfinansiella kostnaderna motsvarar enligt tillgänglig forskning 1 till 2 procent av BNP, alltså 50–100 miljarder kronor per år. Till detta kan läggas betydande samhällsekonomiska kostnader för kriminalitet och sociala problem i våra utanförskapsområden.

Detta är kostnader som sammantaget, om inget görs, kommer att stiga dramatiskt. Bara kostnaderna för grundskyddet i utrikes föddas pensioner kommer enligt prognoser från Pensionsmyndigheten att stiga från dagens 4,1 miljarder till 69 miljarder kronor om 40 år, om vi fortsätter i tangentens riktning. Det är denna utveckling som gör att vårt nuvarande integrations­politiska samhällskontrakt håller på att lösas upp.

Det är naturligtvis inte hållbart, och det är ännu värre, eftersom vår regering ljuger och säger att invandringen minskat kraftigt under deras tid.

Under alliansregeringen (2006-2014) tog Sverige in 800.000 migranter. Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet år 2011 öppnade för den okontrollerade invandringen.

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok ”Halvvägs” att ”politik är ett kontrakt man sluter med väljarna och detta skall man hålla”. Jag har aldrig hört något parti i en valrörelse fråga väljarna om vi vill ha okontrollerad invandring och kaos.

Jag har svårt att förstå varför svenska skattepengar ska gå till illegala invandrare utan asylskäl.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


12 responses to “127 av afghanerna har klarat kraven och beviljats permanent uppehållstillstånd

 • Regeringen vill lätta på kraven för ensamkommande | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] 127 av afghanerna har klarat kraven och beviljats permanent uppehållstillstånd […]

  Gilla

 • Peter Kostin

  I Sverige har vi haft ett kvinnoöverskott, det har funnits någon för alla. Men när Reinfeldt öppnade gränserna kom 99,4 procent män till Sverige och vi fick det första mansöverskottet på väldigt lång tid. Nu fanns helt plötsligt inte någon för alla. Läste någonstans (har ingen källa just nu) så är inte stora flertalet svenska kvinnor inte intresserade av män från MENA.

  ”Det är ett känt faktum att mansöverskott leder till våld och brott. Något bland andra Hans Rosling varnat för. Det konstaterades nyligen att de 20 mest sköra och våldshärjade länderna alla har ett stort mansöverskott, men inte som följd av skev migration utan genom polygami. Följden är dock densamma, ett överskott på unga ensamma män med våldskapital.”
  https://torbjornbergman.se/?p=2008

  ”I Indien lyfts det stora mansöverskottet fram som en delförklaring till de många våldtäkterna i landet. Haryana har exempelvis den mest skeva könsfördelningen i Indien och är samtidigt den delstat som har störst problem med gängvåldtäkter.”
  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/politikerna-kan-inte-blunda-for-mansoverskottet-langre/

  Gilla

 • ponnsan62

  127 nollor klarat av proven……
  Vad gör ni med dom andra….
  Bistånd..bil… bostad …….flygbiljetter ditt dom kom från….bidrag varje månad…
  Jävligt kul att arbeta och betala skatt…för inget som hjälper en vanlig arbetare

  Gilla

 • Robert

  Punkt 1 registrerad som barn?
  Punkt 6 inte begått brott?
  Någon fler som finner detta motsägelsefullt?

  Gilla

 • Argus

  Jag förstår deras ångest. Här har familjen/släkten/klanen/byn samlat ihop 100 papp för att en lämplig yngre medelålders man ska ta sig till Sverige öka asyl och få permanent uppehållstillstånd så att familjen/släkten/klanen/byn ska kunna leva ett bekymmerslöst liv utan krav och så sätter svenska politiker (vissa i alla fall) och tjänstemän käppar i hjulet.

  Eftersom medelinkomsten i Sverige är bortemot 100 gånger större än i Afghanistan så motsvarar det 10 miljoner. Om jag hade slaskat 10 miljoner av familjens/släktens/klanens/byns pengar skulle inte heller jag vilja resa hem.

  Gilla

 • Billy Boy

  Ett tungt vägande skäl varför ffa Socialdemokraterna (men även Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet) vill låta så många muslimer som möjligt att få stanna i Sverige är helt enkelt ”Valboskap”:

  Delcitat nedan från lennart waaras blogg:

  SOCIALDEMOKRATIN KRAFTIGT ÖVERREPRESENTERAD BLAND MUSLIMSKA VÄLJARE

  Genom en sammanställning av en kombination flera studier gjorda under 2000-talet har Valforskningsprogrammet på Göteborgs universitet undersökt partipreferenserna bland aktivt kristna och muslimer.

  När det kommer till gruppen muslimer märks rejäl överrepresentation för socialdemokratin. I riksdagsvalen 2006–2018 röstade två av tre (66 procent) på socialdemokraterna. Jämfört med samtliga svarande är det en differens på 36,2 procentenheter till förmån för socialdemokraterna.

  Henrik Ekengren Oscarsson …

  … är professor i statsvetenskap och den som har rapporterat om forskningen.

  – Det är ju ingenting av detta som är någon överraskning egentligen. Det nya är väl att vi har lyckats skrapa ihop lite empiri just när det gäller gruppen muslimer, för det finns väldigt lite gjort när det gäller religion och politik just på den gruppen i Sverige, säger han.

  Har du någon aning om varför S är så överrepresenterade i den här gruppen?

  – Första instinkten som väljarforskare är att det handlar om ideologisk närhet. Socialdemokraterna är ju mer intresserade av fördelningspolitik, vilket kan vara intressant för den här gruppen.

  Undersökningen blir därmed också en förklaring till varför Stefan Löfven och JÖK-regeringen i praktisk politik inte vill begränsa massmigrationen av muslimer. (Publicerat 8 feb 2021)

  Slut delcitat

  Läs gärna mer på lennart waaras blogg:

  https://lennartwaara.com/2021/02/08/socialdemokratin-kraftigt-overrepresenterad-bland-muslimska-valjare/

  Gilla

 • ruben

  Det är egentligen ett brott mot Sverige och svenska skattebetalare precis, som invandringsvillkoren samt utskänkning av medborgarskap på fel orsaker. Dags att vända på politiken och börja utöva vuxen rättvisa. Det kan kräva nyval antar jag vilket inte är någon garanti i sig men något måste göras.

  Gilla

 • Moberg

  Vilken strålande affärsman du är Steffe! Så många som 1,41% klarade kraven ska dessa 127 klara av att försörja resten 8873, eller hur har du tänkt?

  Det är hög tid att erkänna ditt och dina följares uträkningar blev helt enkelt, guldet blev till sand.
  Av alla ni släppt in 2020, är det runt 80000, med samma matematik 1128 blir guld resten 78872 blir knastrande torr sand som kostar miljarder att härbärgera och föda.
  En del blir säkert också dömda till både det ena som det andra och ökar utgifterna ytterligare.

  Du få be dina polare att lägga in om lönesänkning, du ska veta Steffe vi är innerligt trötta på dig och dina kompisar från arabländerna vilka åsamkar oss sömnlösa nätter.
  Ditt parti och ert samvete MP bör inte få fler än 5,5 % vid nästa val för att vi ska känna oss någorlunda trygga.

  Gilla

 • Jan-Eric Örnberg

  Tack för en bra artikel! Finns möjligheten att ställa politiker inför ”Riksrätt” i Sverige trots deras ”ansvarsbefrielse”?

  Gilla

 • STEFAN SVENSK

  127 för många!!

  Gilla

 • Kungen

  127 av 9000. Inte dåligt. Det är ju drygt 1,4 %.
  De övriga 98,6 % får säkert amnesti. Det är ju så synd om dom. Dessutom är det ju bara ca 3% som är flyktingar. D.v.s 270 av 9000. Vansinnet har inga gränser 👎👎👎👎

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: