4 thoughts on “Dagens otacksama Muslim

  1. Du kan ta muhammedanen från Islamistiska länder men Du kan inte ta Islamisten ur muhammedanen (gammalt djungelordspråk)

  2. De finns ej heller någon Gud som kan ge oss de ord som skulle kunna ge tröst.
    Men det finns vissa sorters arter av människosläktet som påstår sig ha en Gud, med den figuren är endast till för dem, alla andra skall vara deras slavar eftersom de äro orena.

Kommentera