4 thoughts on “Kallt i Sibirien

  1. Och dessa renägare uppe på Tundran,bor med sin familj i tält året om…Här kan man tala om Vikingar,sådana som det fanns även här i Abzurdistan för l ä n g e,länge sedan.
    Undantag görs i Sibirien för yngsta barnen,som går i skola några månader om året i en tätort. Deras enda nöje är Norrskenet,men detta ser ju i stort lika dant ut,år in o. år ut…
    Inga veklingar som dagens befolkning ( MP-are o. dyl.) här !

Kommentera