Analfabeter ska undantas från språkkrav


INVANDRING. Den som ansöker om svenskt medborgarskap ska först klara två prov: ett i svenska och ett i samhällskunskap. Det föreslår regeringens utredare Mari Andersson. Kravet ska gälla alla mellan 16 och 66 år.

– Utgångspunkten är den att det finns grundläggande rättigheter i ett välfärdssamhälle. Men det finns också grundläggande skyldigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på en pressträff i samband med att delbetänkandet överlämnades till regeringen på onsdagen.

Tanken är att proven ska beställas av Skolverket och arrangeras av statliga universitet och högskolor runt om i landet, på ett liknande sätt som högskoleprovet anordnas i dag. Proven ska bekostas av den enskilde, och beräknas kosta ungefär 2.000 kronor för ett svenskprov respektive 500 kronor för ett samhällskunskapsprov.

Sverigedemokraterna är inte imponerade eftersom kraven är omgärdade av en rad undantag.

Kraven skall dels endast gälla från 16 till 67 års ålder. Vidare skall det kunna göras undantag både för väsentliga funktionsnedsättningar och för andra personliga förhållanden. I det senare skall bland annat ingå att personen ursprungligen är analfabet, och därför har svårt att lära sig svenska. Ytterligare en grupp man vill undanta från språkkravet är de som ”har ett språk som är väldigt avvikande från svenska”.

En rad grupper slipper också skriva något språkprov för att upptagas till medborgare. Till exempel betraktas de som gått ut nian med svenska som andraspråk, eller klarat SFI, som fullt svenskspråkiga.

Kommentar från Jonas Andersson (SD), ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt representant i migrationskommittén: – Själva språkkraven i sig är mycket lågt satta. När det gäller läs- och hörförståelsen skall nivån motsvara B1, i den Gemensamma europeiska referensramen, GERS, medan den för skriftlig och muntlig färdighet istället skall vara A2. Detta motsvarar mellanstadienivån i andraspråk i svensk skola. De som upptags till svenska medborgare förväntas alltså tala svenska sämre än de flesta barn talar sin skolfranska.

– Vi hade stora förhoppningar på utredningen, och att Sverige äntligen skulle göra upp med gångna felaktiga beslut. Men utredningens förslag är inte vad Sverige behöver 2021. Vi behöver ordning och reda, plikt och krav. 

Sverigedemokraterna föreslår följande:

 • Obligatoriska, fysiska språkprov för medborgarskap för alla icke-nordiska utlänningar, oavsett om de gått SFI eller liknande.
 • B2 som lägstanivå, motsvarande en fullgod grundskoleexamen.
 • Inga undantag för analfabeter eller andra kategorier av friska
 • Kraven skall gälla utan övre åldersgräns. Vid sjukdom gäller istället samma undantag som för funktionsnedsatta.

Jonas Andersson (SD): – Vi förväntar oss att regeringen tar sitt förnuft till fånga, och noga utvärderar remissvaren på utredningen, och så snart som möjligt framlägger ordentliga förslag för riksdagen så att vi kan få till seriösa krav. Ett svenskt medborgarskap får inte längre vara något man hittar i botten av ett flingpaket.

– Pettersson undrar hur regeringen tänkt sig att analfabeter ska bli en ”förtjänst, lite längre fram” om de slipper krav på att lära sig svenska.

Själv tycker jag att inga permanenta uppehållstillstånd, och absolut inga medborgarskap utan godkända kunskaper i svenska och samhällskunskap samt en försäkran om att acceptera svenska lagar och regler.

Vi ska komma ihåg att miljoner människor har lämnat sina hem och rest genom många länder för att komma till Sverige. Passar inte det så kan de resa hem igen. Vi ska inte integrera oss, de som kommer ska assimilera sig…

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


30 responses to “Analfabeter ska undantas från språkkrav

 • Jenny Ek (wadyr)

  Jag kommer osökt att tänka på cornelius wreesvik när jag läst de första raderna… Han blev inte svensk medborgare för när han sökte svenskt medborgarskap ville de att han skulle göra ett svenska prov. Han sa nåt i stil med”kyss du mig i häcken” och gick därifrån.
  Det är visst lite annorlunda idag…

  Gilla

  • Peter de Mander

   Cornelis var mer svensk i själen än vad vår förräderi-regering någonsin varit eller kommer vara

   Gilla

 • Fjölet

  analfabet betyder ju inte att de inte kan, lära sig läsa eller skriva,
  det betyder väl att de inte lärt sig det ännu?
  Det behäskar väl redan språket de är uppföda med??
  Och i så fall är dessa inte utveklingstörda
  men faller dom under sistnämnda katogori så är de skickliga nog att ta sig från ett arab land eller från afrika genom europa till landet längst i norr med störst bidrag!!@
  rimmar väldigt illa !!

  Gilla

 • Fjodor

  Vi behöver tydligen fler analfabeter i det här landet. Regeringen kan inte få nog av dem så de måste undantas från alla krav.
  Analfabeter är dem som ska rädda samhället lite längre fram när MP och Islam skruvat tillbaka samhället till år 700 AD. Då behövs varenda icke läskunnig kamel-mjölkare som kan uppbådas.

  Gilla

 • Moberg

  Vad är det för vanvördiga personer som skrivit kraven för att få bli svensk medborgare. Anser de att de inte är värt mera än att folk som är analfabeter, eller kommer från land med väsentligt avvikande språk bara så där blir medborgare.
  Vilket förbannade ludd, inga krav på att de skall ha skött sig, vara ostraffade eller ha intyg från svenskar att de har umgåtts med dem på en fredligt sätt.

  Det skall vara svårt att bli svensk för först då kan de förvänta sig att åtnjuta samma service av samhället som oss.

  Gilla

 • ståfräs

  Det är väl ingen skillnad mellan en analfabet och en sozze, eller ngn i regeringen?

  Gilla

 • Kattsand

  Man har i praktiken gett de som inte klarar språkkravet möjligheten att låtsas vara analfabeter.
  Våra politiker kommer nog aldrig tala om för oss om det är ett medvetet kryphål eller om det bara beror på korkade politiker….

  Gilla

 • Olof.p

  Vi behöver inte fler inavlade muslimer från Mellanöstern. Stäng dörren. Låt frivillig organisationer ta hand om flyktingar både vad gäller människor och kostnader. Dessa vänsterfeminister är ofta välbetald offentliganställda. De kan betala kostnaderna med sina feta löner.

  Gilla

 • yup

  ”Språk som väsentligt avviker från svenskan” antar jag innebär att endast utomnordiskt födda med norska (eller möjligen danska) som modersmål omfattas av kravet. Lär inte bli någon längre kö…

  Gilla

 • centurion

  Kravlösheten är nog den allra värsta sorten av rasism. Att inte våga ställa krav är liktydigt med att anse att vederbörande är alldeles för korkad för att kunna lära sig någonting. Behöver stöd och hjälp med allt. En odugling som samhället inte kan ha till någonting. En zombie som hamnat i koma. Snacka om rasism !

  Gillad av 1 person

  • Peter de Mander

   Håller med… De låga förväntningarnas rasism är egentligen den enda riktiga rasism som fanns i Sverige fram tills att det kom hit såpass många kriminella med rasistiska åsikter att det blivit vardagsmat med rasism. Vilka är man då hatiska mot? Jo oss vanliga svennar… men det är tydligen inte rasism enligt häst mot soffgruppslagen.

   Gilla

 • Tony

  Inte illa ändå , trots att dom är analfabeter lyckas dom ta sig
  över halva jordklotet, ansöka om livstidsförsörjning, samt att
  använda uttagsautomater??
  Tycker att Morgan Johansson och hans brud borde gå någon
  slags kurs , för dom verkar ha väldigt svårt att förstå att
  kravlöshet på människor sänder helt fel signaler!

  Gilla

  • Pia

   Och dessutom; väl här, så flyr dom inte längre bomber, granater, bilbränder, skottlossningar etc etc.

   Gilla

   • Tony

    Och märk väl, det är bara herrar som flyr?
    kan det ha något att göra med att kvinnor bara
    är hälften så mycket värda, eller är kvinnorna där
    modigare än herrarna?

    Gilla

   • Pia

    Ja precis, det finns gott om frågetecken omkring deras sk. ”flykter”. Svensk vänsterdynga gillar ju att sätta kvinnor först. Konstigt då att dom gillar också att männen lämnar kvinnor och barn åt sitt öde i krigsområden, bland bomber och granater. Logik är inget som vänsterdynga kan skryta med.

    Gilla

  • eva

   Siffror och koder till bankomaterna tycks i alla fall också analfabeterna klara av. Och hur definieras en analfabet för en som kan det arabiska skrivsättet och kan läsa arabisk skrift men inte kan skriva och läsa latinska bokstäver? Knappast analfabet inom den arabiska sfären men analfabet i den västerländska. Här finns en fallgrop som kan utnyttjas.

   Gilla

   • Pia

    Det blir ännu märkligare vid jämförelse arabiska siffror och våra siffror. Dom skriver inte ens siffrorna som vi gör, och likt vi har stora och små bokstäver, har dom det också, men även stora och små siffror.

    Gilla

 • Snart fattigpensionär

  M.a.o den Svenska IQ genomsnittet kommer att sjunka ned till en amöbas nivå allt detta för att politerna vill ha en trogen väljarskara.

  Gilla

 • Nizze

  Bra förslag! Då kommer flyktingarna i fortsättningen att vara analfabeter, bögar eller helt plötsligt tro på Jesus! Vem ska då rädda pensionerna i framtiden?

  Gilla

 • Mm

  Titti, du tycker det, tänk om det är tvärtom. Så mycket skit och ljug som statsapparaten förmedlar och eller inte förmedlar som jag dessutom skall bekosta. När du eller de dina blir misshandlade, våldtagna, rånade.. listan har tyvärr blivit lång så räkna inte med min sympati, du och dina gelikar har som menlösa välkomnare bidragit till eländet i Sverige. Däremot de som är offer för hela import cirkusen har jag stor medkänsla med, barn, flickor som skall bära med sig övergreppen från de importerade icke skidåkande folkslag som har tagit med sig sin kultur att råna, våldta, mörda. Fina människor….

  Gilla

 • Fredrik Östman

  När skall vi lära oss att umgås med tvärtomet?

  När socialister inför en lag som påstås vara till för att skärpa kraven som ställs för medborgarskap, måste vi veta att effekten alltid är den motsatta. Man skaffar sig bara bättre undanflykter. Och den ”anständiga högern”, de vanliga människorna som jobbar ihop alla de pengar som socialisterna tillsammans med sina klienter konsumerar, kan ännu en stund inbilla sig att allting går rättsskaffens till.

  Vi måste sluta att tro på denna brännvinsadvokatyr. Socialisterna lägger själv upp lobben som de sedan smashar in.

  Gilla

 • Kungen

  Jag säger som handläggaren på arbetsförmedlingen i Filipstad : VI HAR INGET BEHOV AV UTLÄNDSKA ANALFABETER……
  Dom som kommer hit ska lära sig svenska , jobba och anpassa sig. De som inte gör det kan åka nån annanstans. DET ÄR INTE VI SOM SKA ANPASSA OSS I VÅRT EGET LAND.

  Gillad av 1 person

 • turrim

  Som vanligt har regeringen beställt och bekostat en utredning med lagförslag som ska vara fullt med undantag och med manöverutrymme för personligt tyckande.

  Gilla

 • Kent

  Språk som väsentligt avviker från svenskan innebär att alla från menaområdet inte innefattas av språkkravet. Endast danskar, norrmän, tyskar, holländare och några till kommer att omfattas av kravet på språkkunskaper.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: