Christer Hofmeijer fällde nummer 11, döms till livstids fängelse

VÅLDSVÅGEN. Christer Hofmeijer stannar sin mc och kliver klockan 11.18 in genom dörren till ett garage på en däckfirma på Birger Jarlsgatan. Han är där inne 14 sekunder – han avlossar sju skott. En man träffas av flera kulor och dör.

Christer Hofmeijer Foto: Polisen

Stockholms tingsrätt Mål: B 5257-20 uppger i ett pressmeddelande med anledning av sin dom att åklagaren hade väckt åtal för bland annat mord och försök till mord på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020.

Åklagaren har lagt fram en omfattande bevisning till styrkande av att mordet på Laith Ibrahim motiverades av en konflikt rörande narkotikaförsäljning som Karl Melin och Laith Ibrahim varit involverade i.

Utredningen visar att Christer Hofmeijer över tid haft ett underskott i sin ekonomi och att han kände Karl Melin. Några direkta bevis för hypotesen att Christer Hofmeijer utförde gärningarna på uppdrag av Karl Melin finns emellertid inte. Det har inte heller framkommit något som visar att Christer Hofmeijer kände Laith Ibrahim eller Nidal Osta och därför skulle ha haft personliga motiv till gärningarna. Tingsrätten finner sammantaget att det inte går att dra några säkra slutsatser om vilket motiv Christer Hofmeijer hade för att utföra gärningarna.

Enligt tingsrätten har dock åklagaren visat att gärningarna föregåtts av planering. Det kan redan med hänsyn till Christer Hofmeijers agerande den 27 mars 2020 hållas för visst att han följde en i förväg uppgjord plan. Till detta kommer att han den 26 mars 2020 i en chattkonversation med Linda Mannström antytt att det dagen därpå skulle ske något mycket betydelsefullt som han oroade sig för. Vidare har Jimmy Björkner vittnat om att Christer Hofmeijer kom till Odin Entreprenad den 26 mars 2020 för att sätta batteriet till motorcykeln på laddning. Enligt tingsrätten kan det mot den bakgrunden hållas för visst att Christer Hofmeijer i vart fall dagen innan gärningarna planerat att utföra ett mord.

Christer Hofmeijer har berättat att han innehaft en skarpladdad pistol. Hans erkännande får stöd av den bevisning som åklagaren har lagt fram. Han ska därför dömas för brottet. Beträffande rubriceringen visar utredningen följande. Vapnet har förvarats i en lägenhet där ett barn har bott. Genom den narkotikaförsäljning som Christer Hofmeijer bedrivit har han återkommande haft kontakt med andra kriminella personer. Han har provskjutit det aktuella vapnet. Enligt tingsrätten är det mot den bakgrunden utrett att pistolen förvarades i en kriminell miljö och att det funnits en risk för att den skulle komma till brottslig användning. Med hänsyn till dessa omständigheter är gärningen att bedöma som grovt vapenbrott.

Christer Hofmeijer har erkänt gärningarna och berättat om hur han innehaft narkotikan och dopingpreparatet. Han har berättat att han innehaft en del av narkotikan för att sälja den och en del för eget bruk. Han har uppgett att han avsåg att själv använda dopingmedlet. Tingsrätten finner att hans erkännande får stöd av utredningen i övrigt och att han därför ska dömas för narkotikabrott och ringa dopingbrott enligt åtalet.

Sandra Lundin har uppgett att hon inte kände till att Christer Hofmeijer förvarade narkotika och dopingmedel i hennes lägenhet och i ett kassaskåp i lägenhetens förråd. Tingsrätten konstaterar att den utredning som åklagaren har lagt fram bevisar att 84 tabletter OxyContin fanns inne i lägenheten och förvarades till- sammans med saker som tillhörde Sandra Lundin. Tingsrätten finner att hennes invändning om att hon inte kände till att narkotikan förvarades där är osannolik och kan lämnas utan avseende. Det är alltså utrett att hon uppsåtligen innehaft 84 tabletter OxyContin tillsammans med Christer Hofmeijer.

Gällande kokain och MDMA som påträffades i Christer Hofmeijers jeans och på badrumsskåpet finner tingsrätten att det inte förebringats bevisning som mot Sandra Lundins nekande styrker att hon haft kännedom om narkotikan. Hon ska således inte dömas för den delen av narkotikan.

Inte heller beträffande det som fanns i kassaskåpet finner tingsrätten att det som kommit fram ger tillräckligt stöd för att Sandra Lundin känt till att det fanns narkotika och dopingmedel där. Hon ska således inte heller dömas för innehav av den narkotikan och det dopingmedlet.

Sammantaget ska Christer Hofmeijer dömas för hela den angivna mängden narkotika och dopingmedel, varav 84 tabletter OxyContin tillsammans och i samförstånd med Sandra Lundin. Gärningarna ska rubriceras på det sätt som åklagaren har gjort.

Christer Hofmeijer har erkänt brotten. Hans erkännande vinner stöd av utredningen i övrigt. Han ska därför dömas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot den så kallade knivlagen enligt åtalet. Beträffande den sistnämnda gärningen har den begåtts med uppsåt.

Simon Urra var 19 år vid gärningen. Han dömdes den 11 november 2020 av Nacka tingsrätt för bl.a. häleri till villkorlig dom. Han dömdes även den 7 april 2017 av samma domstol för misshandel till ungdomstjänst. Simon Urra har samtyckt till att utföra samhällstjänst om det skulle bli aktuellt.

För grovt olaga hot är föreskrivet ett lägsta straff om nio månaders fängelse. Den nu aktuella gärningens straffvärde överstiger inte nio månader. Med hänsyn till Simon Urras ålder vid gärningen motsvarar straffmätningsvärdet fem månaders fängelse. Vid det övervägandet har tingsrätten även beaktat att gärningen begåtts i tiden före den senaste domen. Brottets art och det förhållandet att Simon Urra tidigare har dömts för misshandel talar för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Tingsrätten finner emellertid att en skyddstillsyn kan förväntas bidra till att Simon Urra avhåller sig från fortsatt brottslighet. En sådan påföljd kan enligt tingsrätten komma ifråga i stället för fängelse om den förenas med en föreskrift om samhällstjänst. Det finns förutsättningar för en sådan föreskrift. Simon Urra ska därför dömas till skyddstill- syn med föreskrift om samhällstjänst.

Sandra Lundin förekommer inte i belastningsregistret för något av intresse. Hon har är ensamstående med ett barn under 18 år och saknar för tillfället arbete. Hon har uppgett att hon inte har några missbruksproblem och har samtyckt till samhälls- tjänst.

Sandra Lundin döms för innehav av 84 tabletter OxyContin, innehållande oxykodon. Tingsrätten bedömer att straffvärdet uppgår till fängelse i tre månader (jfr NJA 2012 s. 614). Vid narkotikabrott med ett så högt straffvärde talar starka skäl för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Tingsrätten finner likväl att en skyddstillsyn förenad med samhällstjänst utgör en tillräckligt ingripande påföljd. Påföljden ska därför bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.

Enligt 3 kap. 1 § brottsbalken är straffskalan för mord fängelse i lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse anges i paragrafen att det särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Livstids fängelse kan komma i fråga vid gemensam straffmätning för flera mord eller för ett mord och annan allvarlig brottslighet.

3 kap. 1 § brottsbalken ändrades den 1 januari 2020. Syftet var att livstidsstraffet ska användas för mord i betydligt större utsträckning än tidigare. I förarbetena till ändringen uttalades att utgångspunkten vid bedömningen av straffvärdet för ett mord som varken inrymmer förmildrande eller försvårande omständigheter är fängelse i 14 år samt att för de fall av uppsåtligt dödande som tidigare har bestraffats med fängelse i 15–18 år finns skäl att i stället bestämma straffet till livstids fängelse (prop. 2018/19:138 s. 16).

Avgörande för straffmätningen är att Christer Hofmeijer har mördat Laith Ibrahim och försökt att mörda Nidal Osta. Gärningarna föregicks av planering och mordet på Laith Ibrahim bär prägel av en avrättning. Av övervakningsfilmen, Nidal Ostas uppgifter och den medicinska utredningen kring Laith Ibrahims död framgår att Laith Ibrahim fortfarande var i livet under ett par minuter efter att han hade skjutits av Christer Hofmeijer och att han under denna tid kämpade för sitt liv. Det kan mot den bakgrunden hållas för visst att det dödliga våld som Christer Hofmeijer utövat inneburit ett svårt lidande för Laith Ibrahim.

Det saknas förmildrande omständigheter. Tingsrätten finner att omständigheterna kring mordet är sådana att straffvärdet motsvarar livstids fängelse. Därtill kommer mordförsöket på Nidal Osta vilket också har ett mycket högt straffvärde. Någon annan påföljd än livstids fängelse kan därmed inte komma i fråga.

TIDIGARE 2020-03-27. Skottlossning i Stockholm, nummer 11 för i år är död

BROTTSLIGHET. Polisjakt efter misstänkt skottlossning i Stockholm. En person med misstänkta skottskador påträffades under fredagsförmiddagen i centrala Stockholm. Den skadade personen har enligt SOS-alarm nu förts till sjukhus. – Vi söker efter en person som har setts lämna platsen, säger polisens presstalesperson Åsa Wallentin.

Enligt larm som inkommit till polisen ska en skottlossning ha inträffat på Birger Jarlsgatan och polisen har spärrat av platsen.

Polisen 

UPPDATERAT: Mannen avlidit har avlidit. Offret blev nummer 11 i år och har kopplingar till Stockholms kriminella. 

-Pettersson säger att det är inget att bry sig om, det är fredag förmiddag i det nya landet och Birger Jarlsgatan är på Östermalm, stadsdelen börjar bli ett riktigt getto…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Christer Hofmeijer fällde nummer 11, döms till livstids fängelse

 1. En svensk mördare och därför något så ovanligt som att han erkänner sig skyldig.
  Genomgående så är alla andra mördare oskyldiga även om offrets huvud återfinns i en kartong i deras lägenhet, ”det är det som gör skillnaden hemsk, på en falsk och en tvättäkta svensk.”

 2. Det finns några svenska tuffingar. De är alla skilsmässobarn som bott med en mamma som bjudit ut härligheten till högstbjudande. Vissa av dem lever otroligt hårt liv med knark för att döva barndomen m.m. Trots detta har jag träffat nån strulpelle som varit schysst. Han knarka och slogs med likasinnade men han var alltid schysst mot mig.

  Men dessa utgör inte ett stort problem då de är få i förhållande till kamel-gänget. Där finns det ingen heder mot andra än i bästa fall mena-skräp.

  Låt 2021 bli året Sverige sakta blir svenskare. Ut med betydligt fler lycksökare.

  Tack Pettersson för din nyhetsrapportering som du så generöst bidragit med och tack alla som skriver i kommentarsfältet. Ni har alla bidragit till ett bättre samhällsklimat.

 3. Hoppas domen överklagas.
  Finns många förmildrande omständigheter så straffvärdet borde inte överstiga 3 år.

Kommentera