Migrationen en fortsatt förlustaffär för Sverige

INVANDRING. Situationen på arbetsmarknaden gör att flyktinginvandringen innebär en kostnad för de offentliga finanserna även lång tid efter det att flyktingarna invandrat till Sverige, skriver Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi på Dagens Industri.

Fem år har gått sedan det som brukar benämnas som flyktingkrisen. Det ökade antalet utrikes födda och den pågående Covid-19 pandemin gör att behovet av åtgärder för att förbättra integrationen av utrikes födda är större nu än tidigare.

Varje år omfördelar den offentliga sektorn resurser från inrikes födda till utrikes födda, och den långa tid det tar för flyktinginvandrare och deras anhöriga att etablera sig på arbetsmarknaden gör att flyktinginvandringen innebär en kostnad för de offentliga finanserna även lång tid efter det att flyktingarna invandrat till Sverige.

”Den invandring som gör att vi klarar integrationen, det är den vi ska ha”, uttryckte sig Stefan Löfvén (S) i SVT:s partiledardebatt i oktober.

Under lång tid användes påståendet att ”initialt innebär invandring en nettokostnad för de offentliga finanserna, men på lång sikt leder invandringen till vinster” flitigt i debatten. Det är uppenbart att det som brukar benämnas ”lång sikt” aldrig infinner sig för samhället.

Visserligen får en och annan invandrare från Mena arbete men det fylls hela tiden på med nya lågutbildade och näst intill oanställningsbara till enorma ekonomiska kostnader och groteska mänskliga kostnader i form av ökad brottslighet och minskad tillit.

– Pettersson minns 1989, då stängde den socialdemokratiska regeringen gränsen, den 13 december. Det hade på ett år kommit c:a 30.000 asylsökande. Den nuvarande regeringen har beviljat 730.000 uppehållstillstånd sedan 2015. Alltså fyra gånger så många, 120.000, per år! och i år beviljas c:a 90.000 med stängda gränser, corona och skenande arbetslöshet.

Tror någon på allvar att de politiker och journalister som orsakat problemen kan lösa dem?

Så sent som 1995 använde socialdemokraterna rent Sverigedemokratiska uttryck i debatten som är mindre känt… ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…

Läs Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter, nedanstående står i slutet på del 5.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Migrationen en fortsatt förlustaffär för Sverige

 1. Finns det någon som någonsin
  Har trott att invandringen
  Skulle bli lönsamma för Sverige!?!?
  Löfven :det blir en förtjänst lite längre fram.
  Lo basenthoraldson: Vi kommer aTT få en super ekonomi!?!?

 2. Oavsett vilka storvulna program än myndigheterna startar för att hjälpa integrera främlingar misslyckas det om inte främlingarna vill bli försvenskade.
  Ju mera bidrag staten delar ut desto svårare blir det att integrera och locka främlingarna till att arbeta.
  Varför ska de arbeta då de redan har det långt bättre än de någonsin tidigare haft.

 3. Släng ut alla utlänningar som inte kan betala lika mycket skatt som medelsvensson.
  Framför allt släpp inte in några utlänningar som inte kan betala skatt.

 4. Detta är ju lika korkat som att stänga av Kärnkraften denna Regering är ju livsfarlig och samhällsomstörtande

 5. De är inga flyktingar.
  Dom kostar när dom kommer.
  Dom kostar där dom bor.
  Dom kostar där dom lever.
  Dom kostar när arbetslöshet-statistiken skall mörkas.
  Dom kostar i vården.
  Dom kostar hos tandläkaren.
  Dom kostar i utbildning.
  Dom kostar i integration.
  Dom kostar vid semester till det livsfarliga landet de flytt ifrån.
  Dom kostar även vid ev. återvändande.
  Dom kostar för tolk-biträde.
  Dom kostar för advokat-biträde.
  Dom kostar vid terrorism, mord, bombdåd, knivskärningar, misshandel, stölder, bilgrillningar, nedskräpningar.
  Dom kostar som kravmaskiner.

  Det kostar på för ett betyngt skattehjon, att bekosta de kostsamma…
  …Men det blir en förtjänst för KALIFATET lite längre fram…

Kommentera