Dags att Sverige börjar följa FN:s flyktingkonvention

INVANDRING. En majoritet i riksdagens socialutskott är emot regeringens förslag om lättnader i gymnasielagen, rapporterar SVT. – Vi har precis fattat beslut om att vi vill att riksdagen ska uttala för regeringen att de inte ska genomföra den här förändringen, säger Maria Malmer Stenergard, migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Knappt 3 % av dem som kommer över Medelhavet är flyktingar enligt FN. Resten är ekonomiska migranter.

S och MP vill bland annat ändra hur lång anställningstiden måste vara för att ensamkommande unga som omfattas av lagen ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Om riksdagspartierna röstar som de gjort i utskottet kan förslaget dras tillbaka.

Centerpartiets ledare Annie Lööf twittrade igår: ”Vårt mål är en långsiktig migrationspolitik som kan förena medmänsklighet med ordning och reda. Det är genuint bättre för människor på flykt om lagarna är långsiktiga och förutsägbara. Därför kommer C rösta nej till fler förändringar av gymnasielagen”. Annie Lööf och hennes parti var alltså några av demsom drev igenom gymnasielagen och bidrog till den allt annat än långsiktiga migrationspolitiken.

Varför följer inte Sverige FN:s flyktingkonvention? har vi frågat i många år på bloggen, inte minst statsminister Stefan Löfven (S) brukar hänvisa till internationella överenskommelser och konventioner men struntar sedan fullständigt i dem.

Läser man FN:s flyktingkonvention ser man att en flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

I Flyktingkonventionen står en hel del intressant. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

 • Flykting är man när man flyr från något elände, till ett säkert land.
 • Statusen som flykting upphör när man lämnar detta säkra land. Då blir man resenär, turist, migrant eller något annat. Dock inte flykting.
 • FN:s flyktingkonvention säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa värdlandets lagar och regler.
 • FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.
 • Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer.
 • De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan.

 • Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34.

 • Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya ”svenskarna” ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten och Sveriges migration styrs inte av lagar och regler utan av aktivister på SVT, tjänstemän på migrationsverket med flera. Hur kunde annars alla Syrier beviljas kollektivt uppehållstillstånd långt från hemlandet trots att reglerna säger närmast fredliga land och individuell prövning.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.

Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Bryter någon mot alternativet 1-3, blir det hemresa. Allt enligt FN.

Eller ändå tydligare på vanlig svenska:

 • Kan du resa på semester till ditt hemland så existerar ingen hotbild mot dig.
 • Existerar ingen hotbild så har du inga asylskäl.
 • Har du inga asylskäl så är du inte flykting.
 • Är du inte flykting så har Sverige inget ansvar att ta hand om dig eller låta dig stanna.
 • Åk hem och stanna där.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Dags att Sverige börjar följa FN:s flyktingkonvention

 1. Sverige där ledarna inte kan översätta FN’s skrifter rätt, ej heller läsa och förstå, samt åsidosätta efter eget val vissa viktiga delar av förordningar är snabbt på väg mot förmedeltida seder och bruk.
  Allt detta utan att själva förstå att de ödelägger en tidigare väl fungerande demokratisk nation.
  Med uttalanden som ”tack för att ni valde Sverige och öppna era hjärtan” ville högersidans allians förmå medborgarna till än mer uppoffringar.

  Med storvulna uttryck som ”Europa bygger inga murar och förtjänsten kommer senare” har ledaren för den gröna socialismen klamrat sig fast vid makten men inte haft förmågan att leda vårt land.

  Det är nu hög tid för väljarna att börja lusläsa partiernas partiprogram och bestämma sig för skall vi ha ett Sverige att vara stolta över?
  Eller ska vi vika ner oss för en helt ny ordning där friheten för kvinnor blir begränsad demokratiska rättigheter kastas åt sidan och domstolar bytes ut mot religionsstyrda förmedeltida regler?

 2. En bild säger mer än 1000 ord . Man blir rädd för mörkret som drabbar oss. Mvh Sjöström

 3. Det kanske beror på läsförståelse. De som råkar ha blivit uttagna att sitta i riksdag och regering är ju inte speciellt begåvade, så det förstår förmodligen inte vad det hänvisar till.

 4. Det sägs att C ska byta namn till nya Pedofilpartiet?

  Hycklaren Annie Lööf kände till skandalen, men hoppades
  att det inte skulle komma fram till allmänheten.

 5. Nänä, Sverige vet alltid bäst. Vi lånar pengar för att sedan ge bort dem. Ett synnerligen effektivt sätt att bli ruinerad.
  M/S Svea tuffar vidare mot avgrunden.
  Arma land.

 6. Att centern motsätter sig lagändringen visade sig icke bero på kravlösheten mot de illegala, utan snarare på att kravlösheten inte var tillräckligt omfattande. ”Rövskrikan och de 40 Rövarna” förnekar sig icke !

Kommentera