”Papperslösa har rätt till transplantation”

SJUKVÅRD & SKATTER. Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och ”papperslösa” rätt till organtransplantation i Sverige, skriver företrädare för Smer, Statens medicinsk-etiska råd i SvD.

Foto av Vidal Balielo Jr. pu00e5 Pexels.com

I Sverige vistas ett stort antal människor utan permanent uppehållstillstånd. Denna växande grupp av människor som sökt sig till Sverige undan förföljelse, krig och fattigdom lever ofta under svåra omständigheter och osäkerhet.

Företrädare för den medicinska professionen har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning om organtransplantation till dessa patienter. Särskilt svåra etiska frågor uppstår när det gäller behandling som kräver livslång eftervård. Det finns flera exempel på när asylsökande personer har behövt livräddande transplantation men där ansvarig läkare varit osäker på vilket beslut som borde fattas. Smer publicerar i dag rapporten ”Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på vård som kräver eftervård. 2020:6”

Barn som vistas i Sverige utan permanent uppehållstillstånd har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som numera är svensk lag, samma rätt till vård och behandling som svenska barn. Vuxna asylsökande och papperslösa har rätt till ”vård som inte kan anstå ”. Enligt förarbetena till lagen ingår vård och behandling som är mer än omedelbar vård, och vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.

Läs vidare på Svenska Dagbladet…

– Pettersson säger att på jorden lever runt 7. 828.000.000 just nu – 7,8 miljarder. I Sverige bor drygt 10 miljoner och av dem är ungefär hälften sysselsatta.

Statens medicin-etiska råd, SMER, anser alltså att Sveriges 5 miljoner sysselsatta ska betala vård för alla jordens människor! och då har jag ändå inte tagit upp att det är brist på organ och köer i vården och papperslösa är illegala invandrare som uppehåller sig i vårt land olagligt.

Steget Efter

***

Tänk så rätt Dan Park har…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

15 thoughts on “”Papperslösa har rätt till transplantation”

 1. allt går med en rasande fart, mot utrotning, vad skall är nästa??
  Det svindlar snart framför ögonen och man hinner snart inte med i bakåt utvecklingen för svensken!!
  Skall vi komma sist i allmän sjukvård , social förmåner, bli kallade rasister för vi inte hinner med att protestera mot all nedmontering för oss och ge alla andra högsta vinst på chokoladhjulet varje gång????
  vad skall det bli av våra ungdomar i detta samhälle, de får slåss för varje självklar rättighet som redan är deras när andra bara sitter lugnt tillbaka och serveras det ena efter det andra!!
  va fanken tog demokratin vägen, vart tog framtiden vägen och var f… tog bejakandet av det egna folkets ve och väl vägen???
  ja du Löfven?? (det var nog fel snubbe att lägga frågan till)

 2. Jag tycker att detta uttalande är alldeles utmärkt. Kan de också uttala det flera gånger under augusti och september 2022 är jag riktigt nöjd. Samtidigt bör företrädare för de politiska partierna ges möjlighet att kommentera utspelet före valet.

  Jag vet inte hur det gick till även fast det hänt under min livstid. Vi har gått ifrån skinntorra ämbetsmän som följde lagens bokstav, ibland nästa väl mycket, till agendasättande influensers. När jag började förvärvsarbeta hade ämbetsmän, statsråd och riksdagsmän bra betalt men inte särskilt mycket mer än ”Nisse i Hökarängen”. I dag har de skyhögt över och har dessutom släpat in imbecilla idioter i statsförvaltningen som gör allt för att utrota svenska folket.

 3. Begreppet alla människors lika rätt och värde gapades det idag ständigt om från ett visst håll !
  Bara vissa människors lika rätt och värde är väl snarare sannigen ?

 4. Vore intressant att få veta vilka andra länder i världen som i likhet med Sverige ger ”varje människa samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet”. Finns det över huvud taget något sådant land?? Inte ens världens rikaste land, Qatar, är så generöst. Eller rättare sagt, lika naivt!

 5. Att en svensk ungdom med dåligt hjärta får förtur framför en svensk åldring är helt OK, men att en asylsökare får det är i högsta grad diskutabelt.
  Att vi har lagar och regler även etiska synpunkter att ta hänsyn till skall i alla fall gälla de svenska medborgarna.
  När resurser och organ är begränsade då måste vi låta de som är kvalificerade, medborgarna komma först.
  Vill andra ha hjälp så kostar det, den asylsökande var helt klart medveten om var denne kunde få hjälp, i godhetens och naivismens högborg Sverige!

 6. Dårskapen är gränslös när det gäller att skänka bort alla vårt lands resurser till alla utlänningar som kan ta sig hit.

 7. Man vill ju göra det lättare att mot anhörigas vilja, hålla hjärndöda patienter vid liv för att använda deras organ vid transplantationer.
  Nästan så man tror att det är för att täcka upp de brister som uppstår när andra än svenska medborgare ska innefattas i transplantationskirurgin.

 8. De borde ha större rätt till organ då de saknar fungerande hjärna.

  SJÄLVKLART SÅ SKALL POLIS OCH TULL KONTAKTAS OCH VEDERBÖRANDE UTVISAS DIREKT.

Kommentera