Fransmännen vill inte ha mer invandring

INVANDRING. En fransk opinionsundersökning om invandring från opinionsinstitutet Ifop, som Le Figaro publicerade i ett temahäfte på måndagen, visar att 78 procent av de tillfrågade tycker inte Frankrike ska vara en passiv invandringsdestination för människor som bestämmer sig för att flytta till landet.

Charles de Gaulle, sa att Europa det är jag, kanske lite överdrivet men kloka ord var ”Det är bra att det finns gula fransmän , bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser under förutsättning att de inte blir för många. Ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”

Det är i ett nytt häfte i serien Le Figaro Enquêtes som den sensationella undersökningen presenteras och kommenteras av den politiska analytikern och samhällsvetenskapsmannen Jérôme Fourquet, som är en av de bästa cheferna på Ifop.

Endast 37 procent av de tillfrågade anser att invandring utgör en möjlighet för Frankrike, medan motsvarande andel var 49 procent 2007. Högst 32 procent anser att de franska myndigheterna gör tillräckligt för att bekämpa illegal invandring.

58 procent motsätter sig att barn till invandrare blir franska medborgare, medan 55 procent är för ett förbud mot familjeåterförening. 64 procent tycker att landet gör mer för invandrare än för fransmän.

I en intervju med Le Figaro säger Fourquet att de flesta fransmän tror att landet inte längre kan välkomna fler invandrare. Vågen av terror de senaste åren har förstärkt en känsla av oron över invandring som redan uppstod i samband med det massiva upproret i franska förorter 2005, säger Fourquet.

Fourquet anser att acceptansen av en omfördelande välfärdsstat minskar i takt med att befolkningen blir mindre homogen och påpekar att ungefär en femtedel av de nyfödda i dagens Frankrike har ett arabiskt / muslimskt förnamn.

I en bok som publicerades förra året hävdar Fourquet att Frankrike har blivit ett splittrat land där det nationella samfundet viker för kampen mellan specialintressen.

-Pettersson håller helt med fransmännen, för stor invandring splittrar och alla går att integrera utom muslimer

En i jämförelse med Charles de Gaulle, komplett galning är tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, vi tar en repris på några av hans uttalande…

John Hood, Fredrik Reinfeldts anfader.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Fransmännen vill inte ha mer invandring

 1. Frankrike kunde köra busslaster med dessa Elit-människor till avloppet i norr!

  Där behövs de…. Allihopa…

  Iallafall vart 4:e år när det är dax att rösta…

 2. Vad de Gaulle lär ha sagt i sin helhet är:

  “C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu’on ne se raconte pas d’histoires ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leur djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français ! Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très savants. Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées !”

  Översatt av Google (med några små rättelser):

  “Det är väldigt bra att det finns gula fransmän, svarta fransmän, bruna fransmän. De visar att Frankrike är öppet för alla raser och att det har en universell kallelse. Men under förutsättning att de förblir en liten minoritet. Annars kommer Frankrike inte längre att vara Frankrike. Vi är till och med inför ett europeiskt folk av vit ras, av grekisk och latinsk kultur och av kristen religion. Ingen historia berättas! Muslimer, kommer du att se dem? Har du problem med deras turbaner och djellabahs? Du kan se att de inte är franska! De som har en integration har en kolibri, även om de är mycket kunniga. Försök att integrera oljan och vinägern. Skaka flaskan. Om ett ögonblick kommer de att separeras igen. Araber är araber, fransmän är fransmän. Tror du att det franska samhället kan absorbera tiotals miljoner muslimer, som i morgon är värda miljoner och i övermorgon fyra? Om vi ​​integrerar oss, om alla araberna och berberna i Algeriet ansågs franska, hur skulle de kunna bosätta sig i en metropol när levnadsstandarden är högre? Min by använder inte längre Colombey-les-Deux-Églises, utan Colombey-les-Deux-Mosquées!”

  Min franska är tyvärr vad den alltid har varit så jag kan inte erbjuda en bättre översättning men ni förstår säkert sammanhanget.

  Detta uttalade de Gaulle redan 1959. Enoch Powell uttalade samma tankar 1968 i “Rivers of Blood” och blev för resten av sitt liv utfryst av den politiska klassen.

  Ett annat citat av de Gaulle värt att nämna:

  “Pour moi j’ai, de tous temps, mais aujourd’hui plus que jamais, ressenti ce qu’ont en commun les nations qui la peuplent [l’Europe]. Toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d’innombrables relations de pensée, d’art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à leur nature qu’elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation.”

  Google igen:

  “För mig har jag alltid, men nu mer än någonsin, känt vad nationerna som bor i det [Europa] har gemensamt. Alla är av samma vita ras, av samma kristna ursprung, av samma sätt att leva, länge sammanbundna av otaliga tankar, konst, vetenskap, politik, handel, det överensstämmer med deras natur. att de kommer att bilda en helhet och ha mitt i världen sin karaktär och dess organisation.”

  Två av 1900-talets största statsmän, Churchill och du Gaulle, varnade under sin livstid för muslimerna. Till noll och ingen nytta.

 3. Tänk om vi kunde få alla dumskallar
  (50% är dummare än genomsnittet)
  att förstå konsekvenserna av det som
  socialddmokraterna skapade 1999
  när de skrev kontraktet med
  Muslimska Brödraskapet !

  —- då finns det en framtid för
  Vårt Fosterland!

Kommentera