2 thoughts on “Förra veckans framgångar för ”mordlystna muslimer”

  1. Det finns ett stort behov en en sådan här rapport med länkar så man kan läsa om de olika attackerna också men det är mycket jobb.
    Även en inhemsk rapport vore bra med förhoppningsvis mildare terrorism.

Kommentera