Aron Flam frikänns för upphovsrättsbrott

YTTRANDEFRIHET. Aron Flam, författare och komiker, frikänns av Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Rättegången handlade om huruvida omslaget på hans bok är för likt bilden “En svensk tiger”, vars rättigheter ägs av Beredskapsmuseet.

Aron Flam åtalades i somras för brott mot upphovsrättslagen, då han använt en omarbetad version av tigern i bilder i sociala medier, samt på omslaget till sin bok “Det här är en svensk tiger”, som handlar om hur Socialdemokraterna agerade mot Nazityskland under kriget.

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt skriver i domen idag att Aron Flams tiger utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation.

Den parodiska udden är enligt domstolens bedömning inte riktad mot originalverket i första hand, utan snarare mot den symbolik som “En svensk tiger” har fått över tid.

Aron Flams användning av tigern faller därmed under det så kallade parodiundantaget, en princip som i svensk rätt har utvecklats i domstolspraxis med stöd av framför allt EU-rätten, enligt domstolen.

“En svensk tiger” skapades 1941 av tecknaren och författaren Bertil Almqvist för att understryka vikten av att vara vaksam under andra världskriget.

Det privata Beredskapsmuseet i Helsingborg äger sedan 1997 rätten till verket. Det var de som i januari 2019 anmälde Aron Flam för upphovsrättsintrång.

 • TIDIGARE 2020-09-13. Aron Flam – vad är det som svenskarna uppmanas att hålla tyst om?

YTTRANDEFRIHET. “Det här är en svensk tiger” är en bok all borde läsa eller lyssna på. Det är ett t blottläggande av Socialdemokratins och därmed Sveriges agerande under andra världskriget. En bok som etablissemanget förtiger. 

Det är en märklig slogan. “En svensk Tiger”. Ursprungligen var den en del av den kampanj Sveriges regering inledde den 21 november 1941 som kallades för “Vaksamhetskampanjen” och syftade till att stävja spionage som kunde skada svenska intressen.

Man skulle kunna likna det svenska initiativet med den amerikanska kampanjen “loose lips sink ships” – slapp läpp sänker skepp – som skulle förhindra den amerikanska allmänheten från att tala bredvid mun och på så sätt riskera amerikanska soldaters liv genom att läcka känslig information till fienden. Med den avgörande skillnaden att USA givetvis var en krigförande part i andra världskriget och därför hade skepp att sänka. Sverige var neutralt och deltog inte i kriget. Det fanns inga svenska skepp att sänka. Ännu märkligare blir det om man läser det finstilta under texten “En Svensk Tiger!”: “Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falsk!”

Så vad, exakt, är det som svenskarna uppmanas att hålla tyst om?

Det här är en svensk tiger (ljudbok) av Aron Flam

 • TIDIGARE 2020-09-02. Aron Flam har rätt att sprida boken ”Det här är en svensk tiger” i väntan på dom

YTTRANDEFRIHET. Komikern och författaren Aron Flam har rätt att trycka och sprida boken ”Det här är en svensk tiger” i väntan på slutgiltig dom. Beredskapsmuseet, som har anmält Aron Flam för upphovsrättsbrott, hade yrkat på att boken inte skulle få spridas eller tryckas i fler exemplar i väntan på dom.

“Patent- och marknadsdomstolen avslog begäran med motiveringen att stiftelsen (museet) inte uppfyllt kravet att ställa säkerhet för den skada som ett vitesförbud skulle kunna medföra för den tilltalade”, heter det i ett uttalande från rätten.

Museet har erbjudit komikern en krona i säkerhet med resursbrist som motivering, något som rätten underkänner. Det finns inga skäl som “motiverar att stiftelsen befrias från kravet att ställa säkerhet”.

Aron Flam är åtalad för upphovsrättsbrott efter att han på omslaget till sin bok parafraserat symbolen “En svensk tiger”, som användes i en vaksamhetskampanj under andra världskriget. På framsidan till Flams bok gör tigern en Hitlerhälsning och bär hakkorsbindel.

Beredskapsmuseet, som äger rättigheterna till symbolen, anmälde komikern för upphovsrättsbrott. Huvudförhandling i målet är planerad att hållas den 24 september.

I juni beslagtog åklagarmyndigheten den tredje upplagan av boken på 2 282 exemplar, men beslutet kom senare att hävas.

-Pettersson säger att Beredskapsmuseet är ett missvisande namn. Det är ett privatägt företag, där ägaren heter Marie Andrée och hon har en lång historia av rättshaverism bakom sig. Damen hamnar gång på gång i konflikter med folk och driver rättsprocesser för att tjäna pengar.

Hon är dessutom sin egen advokat och behöver inte betala den timpenningen andra betalar.

 • TIDIGARE 2020-08-13. Aron Flam får upprättelse – domstol häver beslaget

YTTRANDEFRIHET. Polisens beslag på 2.282 exemplar av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” hävs av Patent- och marknadsöverdomstolen, rapporterar flera medier. Troligtvis kommer åtalet mot komikern att läggas ner, enligt Aron Flams försvarare Monique Wadsted.

– Sverige är inte ett land där staten ska häkta böcker och ställa satiriker och debattörer inför rätta, säger Wadsten i ett uttalande.

Hon kallar domstolens besked ”en upprättelse” för sin klient och en ”reprimand” till åklagaren. Aron Flam har åtalats för upphovsrättsbrott för omslaget till boken.

-Pettersson säger som…

Bild från Siobhan
 • TIDIGARE 2020-07-20. Åtalet mot Aron Flam är en parodi på rättvisa…

PARODI & YTTRANDEFRIHET. Komikern Aron Flam står åtalad för upphovsrättsbrott efter att omslaget på hans bok ska vara för lik Bertil Almqvist verk “En svensk tiger”. Omslaget pryds av en blå-gul tiger med hakkorsbindel och den gör en nazisthälsning. En parodi menar Flam. Upphovsrättsbrott menar Beredskapsmuseet som är ett privatföretag. 

Flam svarar nu på åtalet med ett nytt omslag på boken. Fortfarande en blå-gul tiger men denna gången är den iklädd fångdräkt, davidsstjärna och har en boja runt ena baktassen. I två olika versioner av boken står det även ”Det här är en svensk brottsling” respektive ”Free the tiger”, enligt GP.

-Pettersson säger att komikern i det är fallet är åklagaren som gör parodi på rättvisan. Dessutom tror jag socialdemokraterna är rädda för att boken innehåller vad som hände under andra världskriget. Det var inte vad S sa att de gjorde utan vad de gjorde på riktigt.

Jag hoppas inte en svensk tiger när yttrandefriheten är hotad.

 • TIDIGARE 2020-07-17. Åtal i ärende om upphovsrättsbrott

DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. I dag fredag 17 juli har en person åtalats vid Stockholms tingsrätt för att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. Två personer som har varit misstänkta avskrivs från utredningen.

Ärendet handlar om boken “Det här är en svensk tiger” där författaren olovligen använt sig av den upphovsrättsskyddade bilden “En svensk tiger” på omslaget. Vid en husrannsakan tidigare i somras togs den tredje upplagan i beslag.

– Målsäganden, tillika upphovsrättsinnehavaren, har polisanmält att intrång skett i verket En svensk tiger. Upphovsrättsinnehavaren har dessutom flera gånger framfört till den åtalade att han begått intrång i upphovsrätten. Den åtalade har förnekat brott och invänt att han haft rätt att använda verket i satirsyfte, säger David Ludvigsson, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten.

I ärendet står två intressen mot varandra. Det är dels upphovsrätten, som är upphovsrättsinnehavarens rätt att fritt och ostört få disponera sitt verk, dels yttrandefriheten, som handlar om rätten att uttrycka sig fritt.

– Det är ett mål som ytterst handlar om den principiella konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Nu får domstolen göra den slutliga avvägningen mellan de motstående intressena i det här konkreta ärendet, säger kammaråklagare David Ludvigsson.

– Det handlar inte om censur av själva innehållet i boken. Det är bokens omslagsbild som jag menar innebär brott mot upphovsrätten till verket En svensk tiger. Eftersom omslaget hänger ihop med själva boken, och inte kan separeras från den, så har böckerna beslagtagits, säger kammaråklagare David Ludvigsson.

Första och andra upplagan (på totalt knappt 5 000 böcker) har tryckts och försålts. Det är tredje upplagan (på drygt 2 000 böcker) som beslagtagits och yrkas förverkad i åtalet. Domstolen bestämmer om förverkande ska ske. Om förverkandeyrkandet ogillas får den åtalade tillbaka böckerna.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7348–20.

Åklagaren är inte tillgänglig för media. När något nytt finns att meddela i ärendet sker det via pressmeddelande.

Åtalet gäller följande
Verket ”En svensk tiger” består av en blågul-randig tiger samt orden ”En svensk tiger”. Verket skapades av Bertil Almqvist. Efter hans död är numera Stiftelsen Beredskapsmuseet innehavare av upphovsrätten till verket. Stiftelsen är målsägande i detta ärende och har gjort en polisanmälan om att intrång skett i upphovsrätten till verket.

Under tiden oktober 2017 till maj 2020 har den åtalade olovligen publicerat bilder av verket “En svensk tiger” på olika forum på internet. Bilderna har både avsett verket i ursprungligt skick, men också i ändrat skick. Ändringarna har främst bestått i att verket försetts med hakkors-bindel och Sieg-Heil-hälsning. Den åtalade har dessutom olovligen låtit trycka och sälja boken ”Det här är en svensk tiger”. På bokens omslag har verket avbildats i ändrat skick (dvs med hakkors-bindel och Sieg Heil-hälsning). Genom bilderna på internet och boken har den åtalade olovligen gjort verket tillgängligt för allmänheten.

-Om detta åtal tycker Pettersson…

 • TIDIGARE 2020-06-12 Det osar 1930-tal, makten beslagtar judiska tillgångar i Sverige…

DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Aron Flam är född 1978 i Bergshamra, Solna, och är ståuppkomiker, skribent, manusförfattare, debattör och skådespelare. Nu har Aron Flam fått alla exemplar av sin senaste bok beslagtagna i en polisrazzia. Det berättar han på Twitter.

Det är boken “Det här är en svensk tiger”, en bok som riktar skarp kritik mot Socialdemokraterna och socialdemokratin, som blivit föremål för rättsväsendets intresse. Vid ett polistillslag igår togs samtliga exemplar av boken i beslag.

En svensk tiger är en bild som skapades av Bertil Almqvist som ett annonsförslag till myndigheten Statens Informationsstyrelse och det som blev Vaksamhetskampanjen som bedrevs i Sverige under beredskapstiden.

Anledningen till att Flams böcker beslagtagits är att han hamnat i en rättslig tvist med Beredskapsmuseet i Djuramossa. Beredskapsmuseet som är privat innehar upphovsrätten till verket “En svensk tiger”, en bild föreställandes en blågulrandig tiger, och tigern på på omslaget på Flams bok är likt det verket, men en karikatyr.

-Pettersson misstänker att det ligger politik bakom, normalt får Beredskapsmuseet stämma Aron Flam och får de rätt får Aron betala skadestånd till museet. Det borde inte vara ett polisärende, speciellt inte när polisen har svårt att beslagta kriminella bilmålvakter och andra kriminellas tillgångar.

Det privata museet Beredskapsmuseet har polisanmält Flam för upphovsrättsintrång för att de äger rättigheterna till tigern som illustrerar “En svensk tiger” och en åklagare har inlett förundersökning då upphovsrättsbrott faller inom allmänt åtal generellt, men då måste upphovsrättsinnehavaren polisanmäla.

Ägaren till museet heter Marie Andrée och hon råkar ha en advokatbyrå. Marie Andrée har en lång historia av rättshaverism bakom sig. Läs mer hos Uvell.se

Åklagaren som beslutat om beslaget är inte ens säkert på att det är ett upphovsrättsintrång.

En polis som inte kan utreda våldtäkter ägnar sig åt att med våld konfiskera privat egendom åt en rättshaverist. Det är politik.

Aron Flam är jude och jag minns en annan tid då makten beslagtog och jagade judiska tillgångar, det minns nog socialdemokraterna också…

Om Aron Flam på bloggen…

***

8 thoughts on “Aron Flam frikänns för upphovsrättsbrott

 1. Gratulerar Aron Flam! Ditt frikännande var en ljusstråle i det mörker och moras som landet fallit ner i.

 2. Äntligen en vettig dom, men den skall naturligtvis överklagas och dras i långbänk, som Fälldin sa.
  Att fallet togs upp var väl också obetänksamt, det kostar tid för hela maskineriet en tid vi har ont om.

 3. Grattis Aron Flam till frikännandet!

  http://www.picturesanimations.com/s/smileys/cartoon_thumb-up.gif

  Bildkälla: picturesanimations,com

  Där gick alla nedan listade ordentligt på pumpen:

  https://cdn.starwebserver.se/shops/sekelskifte/files/cache/119-001_back_grande.jpg

  Bildkälla: Carina Andreasson – Svenska,yle,fi

  Marie Andrée, ägaren till Beredskapsmuseet och därmed också till originalbilden, “En svensk tiger”.

  David Ludvigsson, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten.

  Polisen, som nu måste återlämna de beslagtagna böckerna till Aron Flam

  samt …

  Företrädarna för det Socialdemokratiska partiet i Sverige, som ogillar att innehållet i Aron Flams bok kommer till allmänhetens kännedom. I boken blottlägger Aron Flam Socialdemokratins och Sveriges komprometterande agerande ihop med bl a Nazityskland under andra världskriget.

Kommentera