Vem avskaffade de lagar som byggde upp landet?

BROTT & STRAFF. Inget annat land i världen har den form av defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 gjordes en straffrättsreform orkestrerad till stor del av en grupp radikala jurister. Reformen var kulmen på ett reformarbete med rötter i det radikala 1970-talet. Syftet med reformen var att avsevärt minska användningen av fängelsestraff, skriver professor Bo Wennström på Svenska Dagbladet, tyvärr bakom betalvägg. 

Sveriges Rikes Lag. Foto: Wolters Kluwer

Med defensiv straffrätt menas att ingripa så lite som möjligt. Bakom detta ligger en problemformulering som var typisk i vida kretsar på 1970-talet, att det var de samhälleliga ingripandena som var det verkliga problemet, inte brottsligheten i sig. Ofta formulerat som att ”ju mer man ingriper desto sämre går det”. Böter och frivård var enligt denna logik alltid bättre än fängelse. Ja, inlåsning och fängelser var brottsgenererande i sig, sades det.

-Pettersson är verken jurist eller socionom men är av den övertygelsen att ju tidigare samhället ingriper desto bättre, med samhället menar jag alla människor. Gör en unge något ofog ska det beivras direkt. Indragen veckopeng, utegångsförbud, en örfil, osv upp på skalan.

De senaste 50 åren har vi fått mängder med organisationer som värnar barns rättigheter, vi har fått FN:s barnkonvention, vi har fått EU, vi har fått ungdomsgårdar, socionomer, psykologer, fritidspedagoger, genustramsare, rasifierare och en massa svamlade journalister samt dito politiker men har barnen och vi fått det bättre?

Det går åt pipan för några ungar i varje generation och de har inte blivit färre med alla dessa som värnar deras rättigheter, tvärtom. Det är för mycket svammel och för lite klara regler och inga konsekvenser när man bryter dessa regler.

Det är märkligt att trots att vi haft skriftliga lagar i 900 år och muntliga betydligt längre har lagar som inte fungerar bra eller kan utnyttjas av samvetslösa individer.

Vem avskaffade Alsnö stadga?

Originalet till Alsnö stadga finns inte bevarat, utan är känt tack vare två avskrifter från 1300-talets första hälft vilka båda utgjort bilagor till Västgötalagen. Den äldre av dessa som är från omkring år 1325 skall ha tillhört och kanske också kopierats av den västgötske Vidhemsprästen.

Dokumentet är daterat på alnu æptir wars hærræ føzllo ðagh. þusæn arum. oc tu hundræð. oc attatighi. oc fæm arum (Alnö efter vår herres födelses dag, tusen år och tvåhundra och åttio och fem år).

Stadgan innebar bl.a. att den som ställde en tungt beväpnad ryttare i kungens tjänst erhöll skattefrihet, ursprunget till adeln. Av de namngiva undertecknarna kan man se att flera av dem redan benämndes som riddare -ridðærær. Notiser om riddarslag, dubbning till riddare, förekommer från 1285.

 • 1. Förbud mot våldgästning samt föreskrift att det i varje by skulle tillsättas en rättare vilken mot betalning skulle anskaffa kost och husrum åt de resande.
 • 2. Förnyelse av Birger Jarls stadgar om hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid samt förbud mot våldsverkan efter given frid och ingången förlikning. Den brottsliges lösegendom skulle delas lika emellan konungen, häradet och målsägaren; brottslingen själv skulle dömas fredlös, vilket skulle räcka till dess att den förorättade bad om nåd för honom och till dess han betalade 40 markers böter.
 • 3. Frihet från skatt till kronan (frälse – frälst från skatt) lämnas åt konungens och hans broders män samt dessas brytar (förvaltare) och landboar (arrendatorer), åt ärkebiskopens och biskoparnas svenner samt åt ”alla de män, som tjäna med häst, vem helst de än tjäna”, dvs en kungens krigarklass att kunna användas mot de oregerliga stormännen.
 • 4. Förbud för ämbetsmän att lägga olaga skatt på bönderna och att utkräva gengärd (underhåll å resor) eller skjuts av dem.

-Pettersson undrar var dessa gamla lagar har tagit vägen, det som gällde för drygt 700 år sedan borde gälla än idag eller har någon mig ovetande avskaffat förbudet mot våldgästning av främmande och att dessa främmande ska betala för kost och husrum.

När avskaffades kvinnofriden och förbudet mot våldsverkan?

Birger Jarl lade grunden för Sverige, hans son Magnus Ladulås fortsatte och nu håller andra på att riva ned, vem har gett dem rätt till det?

Vi hade Edsöreslagarna som kan spåras tillbaka till 1100-talets slut och fanns i muntlig form tidigare, och i stället för att ta tillvara på och förbättra tusenårig erfarenhet slår vi sönder och river ned ett fungerande samhälle.

Två svenskar – en byggde upp och en rev ned

En byggde upp och en rev ned. Bilder från Wikipedia

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

11 thoughts on “Vem avskaffade de lagar som byggde upp landet?

 1. Läste att ett gäng jurister lekte ingenjörer gällande Sveriges lagar och möblerade om hela systemet.
  Har Pettersson skrivit om det någonstans?

 2. När börjar svensken med civil olydnad?
  Då menas inte att strunta i cykehjälmen eller att inte använda bilbälte eller lägga ofärgat glas i färgat på återvinning utan något mer vasst.

 3. Den som röstar L bör läsa och begrunda Ledarsidorna i dag: Vad betyder ”mitt folk” egentligen, Nyamko Sabuni?

 4. Egentligen var de nya lagarna bra och pekade framåt. Dock de skapades innan den nya brottsligheten uppmärksammades. Och där biter den inte.

 5. Brottsbalken är det inte mycket fel på. Särskilt inte lagen om tjänstefel i 20:e kapitlet som stadgar upp till 6 års fängelse som med ”oaktsam underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften”. (Fast många obildade ljuger att den lagen inte finns, trots att även domare fälls enligt den för att de t.ex. hanterat civilrättsliga fall för långsamt, så använd den lagen!).

  Problemet är allt annat i rättsväsendet, och i hela den offentliga förvaltningen. Sverige regeras inte längre med demokratiskt beslutade reformer, ingen sådan av betydelse har genomförts sedan Göran Perssons 1990-tal och inget parti föreslår heller någon reform av någonting, ingenting debatteras. Istället är det byråkrater som ändrar sin praxis och tolkningar och prioriteringar. Åklagare väljer att inte yrka på utvisning, t.ex. Kriminalvården väljer godtyckligt vilka som ska gå fria i väntan på en ledig plats. Polisen ingriper inte mot våldsamma upplopp. O.s.v.

  Sverige är en failed state, men brottsbalken är ett utmärkt manifest som beskriver hur vi var och en har rätt till liv och egendom.

 6. Det var väl typiskt att lagen om våldgästning tagits bort. Vill man driva asylpolitiken och de vidöppna gränserna till bristningsgränsen, så sätter den rättvisa lagen stopp för det. Jag föreslår att lagen införs igen.

  • Ja Katarina Janouch är en orädd påläst.

   En jämförelse mellan henne och till ex. Annika Strandhäll
   utfaller inte till den senare fördel. Det är när man lyssnar
   till sådana som Janouch som man märker vilka
   stolpskott vi har i sittande regering!

 7. Har också svenskar rätt att få ”all inklusive” varhelst vi vill, USA, Ryssland, Afrika eller Paris, enl. Juvenis ?

Kommentera