I sanningens namn

INSÄNDARE. Vi behöver inte längre sanningen. Den bestäms numera på politisk väg. I Sverige kallas den nu för den gemensamma värdegrunden. Förr kallades den religion. Lagboken är ersatt av partiboken och budorden av åsiktskorridoren. Domedagens plågor bestäms nu av en klimatsekt. Avlatsbreven har ersatts av utsläppsrätter och tionde till nya falska profeter. Nu är det självutnämnda eliter med stöd av rika globalister som äger sanningen. Böndernas skjutsplikt har ersatts av förstaklassresor för överheten. Förr var det prästerskapet stöttade av adeln som bestämde sanningen. Fan vet vilket som är värst.

Rolf Malm

En kort period, som vi kallar upplysnings-tiden, var det de klokaste som formade sanningen. När vetenskapens fakta efterhand överröstade myterna och befriade oss från överhetens slaveri. När det inte längre var möjligt att hävda att jorden var universums centrum. När olika åsikter kunde formuleras i bokform och allt fler kunde läsa. Alltid har det varit enskilda, modiga människor som brutit överhetens makt över folket. Förr kallades de kättare, renegater, upprorsmakare. Nu kallas de visselblåsare, förrädare och swishhoror. Straffen är desamma – tystnad eller döden. Att som idag bryta mot det politiskt korrekta kallades då kätteri och straffades med häxbränning, bannlysning och bokbål. Eller ledde i större skala till slaveri för hela folkgrupper. Som sågs som ociviliserade undermänniskor och vars kulturer utraderades med våld och smittsamma sjukdomar.

En tid härskade nazism och kommunism över sanningen. Liksom under religionernas förtryck slutade det med stora, förödande krig. Vetenskapen togs som gisslan och de kloka mutades eller förintades. Sanningen vann pyrrussegrar över nazismen, kommunismen och kristendomens fiender. Till oändligt lidande och ofantlig förlust av människoliv. Men kommunismen och islam glödde och flammar nu åter med full kraft.

Nu har vi en sanningsregim som använder dessa ideologier dolda under en falsk humanism med påstående om allas lika värde som maktmedel för att tvinga alla att böja knä och leva på bekräftelsen från alla andra förtryckta. Den självtänkande människan blir utstött, hånad och stämplad. Som rasist och dumskalle. Nu närmar vi oss nya förödande religionskrig mellan religionerna och mellan nationalister och globalister. Inget har historien lärt oss och nu ska den tystas och glömmas för gott.

Individen är död. ”Respekt” krävs bara för den som har rätt gruppidentitet. Inte för enskild person. Inte för högre makter och naturlagarna. Inte för de kloka. Inte för vetenskapen. Vi liknar mer arbetsmyror än våra närmaste likar – aporna.

Vi har slutat föra en rationell debatt där vetenskapliga fakta är desamma för alla parter. Nu handlar den politiska debatten uteslutande om vem som bäst kan tyda fakta till sin fördel. Den som med högst röst kan manipulera fakta vinner. Någon egentlig debatt i svenska medier förekommer inte eftersom den styrs med skattepengar från makthavande regering. Vi tvingas själva dyrt betala vår egen hjärntvätt. Genialt men ohyggligt. Den svenska klimatdebatten och debatten om invandringen är aktuella exempel. Elitdiktaturens röst och själviska maktmål beskrivs som folkviljan. Eliten och dess knähundar blir rika och folket allt fattigare. Några få blir nöjda men slavmajoriteten missnöjd. Vetenskap blir onödig när alla ändå bara tror på sina egna övertygelser och fördomar och vetenskapens trovärdighet urholkats av politiskt maktspel. Fakta blir helt oväsentliga vilket gör hela debatten meningslös. Den som ljuger bäst och har flest megafoner vinner. Den som köpt flest experter och tillsatt flest myndighetschefer tar hem spelet. Nomenklaturans fästning är ointaglig.

Det är ett under att det trots detta finns en knapp majoritet bland medborgarna som inte givit upp för övermakten. Som fortsatt hävdar att folkviljan ska styra landet. Som ännu är läskunniga och förmögna att dra egna slutsatser. Men det är en tidsfråga till dess yngre generationer är så indoktrinerade och fråntagna alla möjligheter till jämförelse med andra sanningar att överhetens lögner blir den nya sanningen. Som i Nordkorea. Som vi förundrat betraktar och fördömer. Utan att inse att vi själva är lika hjärntvättade som dess förslavade befolkning. Även om vi ännu inte utsett våra ledare till odödliga gudomligheter och rännilar av andra sanningar här ännu sipprar fram vid sidan av floden av lögner.

Jag tror att man snart kommer att rensa ut sagan om Kejsarens nya kläder från de svenska biblioteken. Ett litet barn som kan avslöja Makten kan inte få gå lös och bli ett föredöme. Att Orwells ”1984” fortfarande får läsas måtte bero på de ledandes brist på bildning.

Rolf Malm

Ps. HJÄRTLIGT TACK för allt stöd, vänliga samtal, mejl, tips, kommentarer och bidrag till mitt skrivande! Det gör att en gammal fattigpensionär kan få lufta sin ångest för en muslimsk framtid för barnbarnen. Även om det bara är en ropande röst i öknen. Gå med i namninsamlingen folkomrosta2021.se

Swish 0722 – 84 70 52. Bankkonto SEB 5005 01 187 30. Kontakt rolflmalm@gmail.com

 

Steget Efter

4 thoughts on “I sanningens namn

  1. Nej inom politiken är det tydligen bara ljug o fusk som gäller. Det är bara SD som kallar en spade för en spade

  2. Tack Rolf. Välformulerat som alltid.
    Ordet demokrati (folkstyre) blir alltmer urvattnat, när små extremistpartier som (MP) skall få uttrycka sina massinvandringsplaner.

Kommentera