4 thoughts on “Ett utbrott av PMM i Jerusalem

  1. Om blykulor är för dyrt för svenska polisen kanske
    vi kan starta en insamling ……………..?

  2. Svenska regeringen tänker överklaga den omilda behandlingen av en oskyldig muslim genom att skänka ytterligare minst 1 mille (av våra skattepengar) till hans efterblivna.

Kommentera