”Här är SD:s alternativ för svensk migrationspolitik”

INVANDRING. Socialdemokraterna och Moderaterna lyckades inte komma överens om en gemensam migrationspolitik och partierna är oeniga om varför det blev så. – Vi hade helt olika målbilder, vi hade som målbild att få en ny politik som minskar invandringen till Sverige, säger M-ledaren Ulf Kristersson under en debatt i Aktuellt.

Migrationsminister Morgan Johansson menar att Moderaterna inte ville förhandla. – Att förhandla med Moderaterna är som att förhandla med en tvål, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Förslagen från migrationssamtalen är ”urvattnade och tandlösa”, skriver SD.
”En halvmesyr som inte ens de rödgröna regeringspartierna kunde vara överens om sinsemellan”, konstaterar Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna offentliggör därför i dag ett alternativt förslag för en hållbar migrationspolitik. Förslagen utgår från att Sverige givet den uppkomna integrationsskulden behöver ett nettominus när det rör asylrelaterad invandring, skriver Jimmie Åkesson (SD), partiledare och Jonas Andersson (SD), ledamot i ­migrationskommittén på DN Debatt

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, Foto: News Øresund, Johan Wessman.

Målsättningen är att fler ska återvända till sina hemländer, än antalet personer som kommer till Sverige. Det gäller personer som redan befinner sig i Sverige illegalt och som ska utvisas med hjälp av de tvångsmedel som finns, samt dem som har nödvändiga tillstånd men saknar tillhörighet till det svenska samhället och frivilligt vill vända hem.

SD:s bedömning är att det går att utforma en sådan migrationspolitik inom ramen för rättsligt bindande internationell rätt. Några av de viktigaste åtgärderna vi föreslår är:

 1. Begränsa rätten att söka asyl till första asylland. Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen. Det ska åläggas den sökande att styrka sina skyddsskäl.
 2. Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå, och skärp försörjningskraven. Anhöriginvandring ska inte vara möjlig för alternativt skyddsbehövande, och strängare försörjningskrav ska införas för samtliga kategorier.
 3. Avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten. Kraven för att få svenskt medborgarskap genom naturalisation ska skärpas.
 4. Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare. Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete.
 5. Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut. Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande, grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder. Omfattande satsningar på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller ska införas.

-Pettersson säger att socialdemokraterna vet att invandringen måste stramas åt rejält, men de låter miljöpartiet bestämma för att inte riskera att förlora regeringsmakten…

Steget Efter

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 thoughts on “”Här är SD:s alternativ för svensk migrationspolitik”

 1. Åkesson & SD har gjort mycket bra, men klart är att i artikeln förslag kräver total ändring av befintliga lagar och konventioner och ändring kräver helt nya laga, vilket kräver stöd från alla övriga partier vilket aldrig kommer att ske och med insikt i de facto kan inte förslagen ha upprättats efter konsultation av jurist, vilket är mycket olyckligt.

  Yrkesskada gör att förklara juridikens irrvägar på ett enkelt språkligt sätt är nära omöjligt och än värre är att enkelt förklara i Sverige Lagar stiftat förstärkt av FN och EU Konventioner, men här görs ett försök.

  Faktum är att utan undantag sker registrering av alla myndiga flyktingar med eller utan pass, dess fingeravtryck, status, fäderne registreras vid ankomst i första Schengen stat och samma sker vid minsta lilla misstanke att någon säger sig är minderårig men ser äldre ut.
  Asylrätten skall sökas i första ankomstland och skall betyder att det finns ingen rätt att begränsa.

  Anhöriginvandring har i lagar och konventioner flera alternativ inkluderande för skyddsbehövande och för att ändra det måste befintliga lagar och konventioner ändras.
  Avseende att anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten, är omöjligt för tillfälliga uppehållstillstånd enligt EU rätt innehåller inte tidsangivelse eller längd och det går inte att ändra för ingen kan tidsbestämda när krigen de flytt från upphör.
  Förslaget, Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare, strider också mot lagen.

  Sverige regim kan däremot med lagen som stöd besluta att återgå till att följa andra EU staters flyktingmottagande med husrum i flyktingförläggningar (oftast nedlagda militärförläggningar) med personal och tillgång till läkare, mediciner, matkuponger och tolkar åt flyktingarna, som sakta slussas ut i samhället efter information om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religion, kultur och vid tillfälligt uppehållstillstånd erbjuds språkundervisning följt av att vid ansökan permanent uppehållstillstånd utökas språkkraven och ansökan medborgarskap föregås av mer omfattande språkprov och kunskaper om samhällets funktioner som ska vara godkända, annars får de göra om proven till de blir godkända medborgare.

  Avseende, Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete, är också olagligt enligt demokratiska staters Lagar och Konventioner.
  Att Uppmuntra återvandring har däremot fullt stöd i lagen, men verkställande av fler utvisningsbeslut, har inte heller stöd i lagen beroende på av UD fastställt inte säker stat att besöka som turist eller för flykting att frivilligt återvandra eller utvisas till.

  Avseende, Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande, strider också mot svensk lag, FN och EU konventioner och dessutom får ingen
  EU stat hålla flyktingar i flyktingförvar med motivering av-vikelse-risk.
  Danmark fälldes januari 2020 av EU Domstol för att staten höll utvisade flyktingar i förvar med motivering flyktrisk.

  Att grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder, är också i strid mot lagar och konventioner.

  Omfattande satsningar på inre utlänningskontroll har däremot stöd i lagar och konventioner och Kravet att Skärpta gränskontroller ska införas kräver däremot endast att regimen återgår till att flyktingar som orätt tagit sig förbi ett stort antal EU staters kontroller återigen tillåts att stoppa i Danmark,vilket Sverige regim ändrat och vilseledde befolkningen med att flyktingströmmen blev mindre genom att kontroll av flyktingar ska ske av Tullen i Sverige vid färjorna i Trelleborg, Helsingborg och Malmöbron
  när ostridigt faktum är att den naturligtvis ökar för tidigare stoppade i Danmark, stoppas efter nya beslutet vid ankomst till Sverige och samma sekund en utlänning är på svensk mark krävs endast ordet asyl som automatiskt blir i Sverige.
  Mvh också till alla av okunskap tummar ner tryckare.

  • Kvinnlig jurist, jag tror du också behöver läsa på lite.

   ”Om Migrationsverket bedömer att det finns risk att du kommer hålla dig undan eller inte samarbeta på annat sätt kan du i vissa fall få ett beslut om uppsikt. Om Migrationsverket bedömer att det inte är tillräckligt med uppsikt kan du tas i förvar”.

   Grovt kriminella går att utvisa även om de kan råka illa ut hemma:

   FN:s flyktingkonvention, som definierade principen om non-refoulemant, som går ut på att flyktingar inte får kränkas igen genom att utlämnas dit de riskerar förföljelse.

   Men, FN:s flyktingkonvention ger också undantag för allvarliga säkerhetshot och kriminella.

   ”Enligt artikel 33 i 1951 års flyktingkonvention är flyktingar som skäligen kan antas utgöra en för mottagarlandets säkerhet eller dömts för grova brott i mottagarlandet inte omfattade av principen om non-refoulement”.

   Jag har tjatat om detta i minst tio år. Följ FN:s flyktingkonvention, där står att flyktingar ska återvända när det lugnat ned sig hemma, där står också att de som blir kvar i mottagarlandet ska assimilera sig! FN vill inte ha mångkultur och undantaget i artikel 33. Brottslingar och säkerhetshot kan utvisas om regeringen vill.

   Vi behöver inte fler lagar och utredningar, det finns så det räcker, använd dem. Skicka hem islamisterna och alla grova brottslingar.

   Jag är övertygad om att SD har kollat detta med jurister.

   • Pettersson. Ber om ursäkt för sent svar men jag klarade inte av att skriva det via mobilen och efter femtio mil hemfärd efter avslutat ärende är jag så trött at jag ser dubbla datorer och ber direkt om ursäkt för eventuella stavfel.

    Din åsikt respekteras naturligtvis men nej jag behöver inte läsa på.
    Däremot har du rätt i av Migrationsverket bedömning med tillägg att endast i att i vissa fal kan beslut om uppsikt tas, vilket betyder att objektet tvingas visa upp sig en eller flera gånger i veckan på migrationsverket eller polismyndighet.

    Migrationsverket kan förvisso bedöma att objektet tas i förvar men inte endast för misstanke flyktrisk
    Nej, kriminell får de inte utvisas om risk för deras liv finns i utvisningslandet.

    Svensk lag, EU konventioner, FN konventioner och FN:s flykting konvention ger inte enda undantag för utvisning om risk finns för våld, tortyr oavsett hur grovt kriminella de av Sverige utvisade är.

    Flyktingar ska enligt lagar och konventioner skyddas med tillfälligt uppehållstillstånd och ska naturligtvis som du påtalar ”återvända när det lugnat ned sig i hemländerna”.

    Beroende på hur många år krig i hemländerna pågår kan flyktingar med TUT som har inkomst av fast arbete som täcker bostad och övriga levnadsomkostnader ge dem rätt att ansöka om att få med PUT stanna i mottagarlandet, men övriga ska naturligtvis med lagar som stöd återvända.

    Miljoner människor på flykt från hemländernas krig finns nu i närområdets flyktingläger med automatiskt tillfälligt uppehålls -tillstånd och inte en enda ansöker om permanent uppehållstillstånd.

    För undvikande av misstro i yrkesposition väljs att inte bemöta av dig ”FN vill inte ha mångkultur och undantaget i artikel 33”, däremot bemöts ”brottslingar och säkerhetshot kan regeringen utvisa” för det är fel uppfattat av dig
    om du inte menar – att regeringen kan bestämma att en dömd brottsling i svenskt fängelse – ska avtjäna utdömt straff i sitt hemland.

    Avseende det sistnämnda nämns att ett antal dömda till långa straff för våldsbrott, mord i Sverige som regeringen bestämt ska avtjänas i hemländerna kämpar med överklaganden i hopp om att undvika att flyttas till sina hemländers fängelser för att där avtjäna straffen.
    Några få har lyckats att få regeringen att ändra sig och andra inte utan deporteras till sitt hemlands fängelser för att där avtjäna straffen.

    Du har rätt i att ”Vi behöver inte fler lagar och utredningar, det finns så det räcker, använd dem” och din åsikt att skicka hem alla utländska grova brottslingar” tilläggs oavsett religionstillhörighet.
    Din övertygelse om att SD har kollat detta med jurister” beaktas men om du har rätt i ditt påstående synes att SD med omedelbar verkan bör byta ut juristerna innan publicitetsskadorna är irreparabla.
    Mvh.

 2. Lita aldrig på en Moderat eller någon annan från den landsförädiska och mångkulturälskande 7 klövern !
  Hoppas att SD inser det…

 3. Det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter, sa Annicka Carlsson, verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen i Filipstad i augusti 2019 i SVT Uppdrag Granskning:

  https://thoralfsblogg.files.wordpress.com/2019/08/filipstad.jpg

  Landshövding Stefan Carlsson ”50 procent högskoleutbildade”. Han var ”naiv” och trodde på de politiskt korrekta. (Publicerades 2015-06-07. Speltid 38 sekunder)

  https://www.youtube.com/watch?v=ey3EWTuPpYk

  I december 2011 utsågs Stefan Carlsson av regeringen Reinfeldt II till landshövding i Kalmar län. Han tillträdde tjänsten den 20 februari 2012. Han sjukskrevs i juni 2016 på grund av alkoholmissbruk. Med anledning av detta och otillåten användning av tjänstetelefon beslöt regeringen i juli samma år att avsluta Carlssons förordnande som landshövding.

  Källa: Wikipedia

 4. Så länge den landsförädiska och mångkulturälskande familjen 7 sitter i Riksdagen så kommer SD i realiteten aldrig att få något riktigt pollitiskt inflytande om man numera verkligen vill ha det, tycker att SD övergett många av sina kärnfrågor och blivit alltmer PK !
  Att rensa ut duktiga medlemmar ur partiet är ingen bra lösning eller förtroendeingivande.
  Efter valet 2022 finns ett resultat.

 5. Förslagen från SD räcker inte på långa håll.

  1. Utvisa dömda kriminella utländska medborgare, oavsett situation i hemlandet. Deras släkt/familjer åker med.

  2. Dra in medborgarskap för dömda kriminella så redan fått medborgarskap och sedan utvisning enl punkt 1.

  3. Inga utländska medborgare skall avtjäna utdömda straff i Sverige, begår dom brott så skall dom sitta i upphandlade fängelser i Rumänien, Ryssland och Bulgarien med lokal standard och inte svensk. Andra kriminella, både svenskar och andra länders medborgare, sätts med fördel även i dessa fängelser för att få ner kostnaderna. Våldsbrottslingar skall straffas inte vårdas, så det skall vara ett straff att sitta i fängelse, inte en semester.

  4. Införande av hundraprocentiga gränskontroller med dna/biometri, oavsett vad EU anser om det. Kriminella skall stoppas vid gränsen. Ligor skall inte ha fritt tillträde någonstans.

  5. Inrätta en specialavdelning inom polisen, a la US Marshals, som förutom att jaga brottslingar även verkställer alla utvisningar och koordinerar dessa så att full kapacitet används på alla flyg. Det går inte att utvisa en person per flyg. Denna styrka skall även handha inlåsningen av personer som skall utvisas.

  6. Alla som fått PUT på felaktiga grunder, och inte är 100% självförsörjande både för sig själva och för anhöriga, behöver skickas tillbaka. Att man rotat sig men lever på bidrag skall inte utgöra hinder för utvisning. Det torde röra sig om en betydande del av alla som fått PUT.

  7. Nerläggning av Migrationsverket. Sverige skall inte ha migration då landet är full sedan decennier.

 6. Håkan Bergmark och Fritjof Persson om populistisk återvandring samt om Dan Eliasson (S). (Publicerades 9 aug. 2020. Speltid 7:08)

 7. – Att förhandla med Moderaterna är som att förhandla med en tvål, säger migrationsminister Mållgan Johansson (S)

  Han ville säga något annat egentligen, ”att förhandla med Moderaterna är som att förhandla med någon som har en tvål”. Hans innersta tanke var nog att stå i duschen med en fotpall och den andre tappar tvålen.

 8. Jag såg debatten mellan Kristersson och Morgan igår. Blev inte ett dugg upphetsad.
  Nej, originalet är alltid bäst.

 9. Polisen har många namn på sina verkstäder! Men allt går ut på att gynna kriminella invandrare o annat pack! Allt på order från högsta instans…Som befinner sig LÅÅNGT från mitt gamla fina hemlands ideal och framtidstänk!! Jag tror att Sverige går under som kristet land runt 2025-30! Tack för ordet!!

 10. 1) Det är redan så!
  2) Lyd allt som våra globalistiska EU-härskare dikterar!
  3( Lyd allt som våra globalistiska EU-härskare dikterar!
  4) Intressant, men hur då? Och hur ska den dryga miljon anonyma invandrare som importerats under de tio år som SD varit lagstiftare i Riksdagis försörja sig i landet med världens allra högsta straffskatter mot arbete, ifall de inte får några bidrag?
  5) Vad gör alla hundratals SD:are som sitter som nämndemän i domstolarna? Har ni någon statistik att skryta med om det? Alla resultat har ju helt uteblivit.
  SD är PKs kontrollerade fejkade låtsasopposition. Kasta inte bort era röster på dem det här årtiondet också! Följ tvärtom andra västländers exempel där folk röstar på NYA politiker för att de vill ha förändring, inte fjäskande för makthavarna och rapande av gamla glosor utan effekt.

 11. Operation Gnistan och Rimfrost !
  Många operationer är det i dagens trygga och heligt mångkulturella Sverige…..

 12. Om punkterna kommer att följas är det en acceptabel politik, som innebär att inte en enda kan komma hit eftersom Sverige aldrig kan bli ”första asylland” annat än om migranterna möjligen flygs direkt hit… och det får ju inte hända! Eller? Bort också med anhöriginvandringen och satsa på återförening i hemlandet för de som redan är här!
  Sen kan vi inte ha någon arbetskraftsinvandring från MENA heller ”det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter”!

 13. Mycket bra av Åkesson o SD. Det är så här det måste till för att få Sverige på rätt köl, det går inte att kompromissa längre. Inget annat parti kommer att göra en 1/10 del av detta inom överskådlig tid. Hårda nypor mot kriminaliteten och den olagliga invandringen är ett måste. Prio 1.

 14. Finns det någon som tror att ett endaste parti bland de PK törs gå på SD’s linje?
  Nej det är som vanligt bara snack, de vill tydligen att Sverige ska bli ett kalifat.

Kommentera