Stäng

Invandringen – en gemensam angelägenhet

INVANDRING. Regeringen presenterade igår resultatet av jämlikhetskommissionens arbete – en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – som har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

Stockholms stads Tänkebok år 1512.  de första zigenarna anlände med Greve Antonius. Olaus Petri bekräftar uppgiften i sin svenska krönika från 1530. ”Samma år som herr Sten hade blivit hövitsman, kom en hop av det folket som far omkring från det ena landet till det andra, och dem man kallar tattare hit till landet och till Stockholm. Förr hade de aldrig varit här.”

”En gemensam angelägenhet” kallas utredningen i två delar. Del 1 528 sidor och del 2 640 sidor.

Del 1. Kapitel 13. Invandring, mottagande och integration (sidan 483)

Antalet utrikes födda personer i Sverige var 2.020.000 personer i december 2019, och ytterligare 615 000.personer har två utrikes födda föräldrar. Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet, men särskilt under senare år har utvecklingen gått fort. Sedan 2000 har andelen utrikes födda personer i befolkningen ökat från drygt 11 till närmare 20 procent.

De som invandrat till Sverige är inte någon homogen grupp; människor har sökt sig hit vid olika tidpunkter, av olika orsaker och med olika förutsättningar. De delar dock erfarenheten av att ha migrerat, att initialt inte behärska svenska och att inte känna till samhällsinstitutioner och koder. För att de som kommer till Sverige ska ges möjlighet att etablera sig i samhället och på goda villkor skapa sig ett liv med arbete och egen försörjning krävs därför betydande
ansträngningar av alla berörda parter. För barn och ungdomar som kommer till Sverige är det framför allt skolan som är vägen in i det svenska samhället. Vuxna får ta del av svenskundervisning och andra etableringsinsatser där målet är att komma i arbete. En egen försörjning är vägen in i det svenska samhället.

Men integrationsfrågorna sträcker sig också över fler politikområden som är relevanta ur ett jämlikhetsperspektiv: bostadsförsörjning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra. För att ge utrikes födda i Sverige goda och likvärdiga möjligheter krävs att systemen har adekvata resurser och fungerar väl. De flesta samhällsområden berörs och behöver tillämpa ett integrationsperspektiv.

Sedan kommer det en massa förslag, där det mesta har provats de senaste 30-40 åren  med känt resultat.

-Pettersson tycker att vi ska lära av historien. Sverige har haft invandring i alla tider och de senast 500 åren har vi skaplig kontroll på vilka som kommit och hur många. 

Olika grupper av människor har invandrat till landet sedan Gustav Vasas tid och tidigare.

 • Hansatyskar under medeltiden
 • finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet
 • zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet
 • valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet
 • savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen — det som nu kallas finnmarkerna
 • judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet, mellan början på 1600-talet och början på 1800-talet var det ytterst svårt för icke-protestanter att invandra, alltså judar och katoliker var ej önskvärda
 • franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
 • italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
 • skottar som bland annat startade bryggerier.

Fram till andra världskriget rörde det sig om några tusen per år men efter kriget ökade invandringen kraftigt för att kulminera på 1960 och 1970-talet för att under 1980-talet för första gången ändra karaktär från arbetsinvandring till asyl/bidragsinvandring och anhöriginvandring.

Idag, när vi har en massinvandring av aldrig tidigare skådad storlek är det lockande för många att göra historiska jämförelser. Vissa hävdar att Sverige inte varit främmande för invandring och att landet aldrig varit etniskt homogent. Ärkebiskopen Antje Jackelén uttryckte exempelvis i Almedalen att ”det i Sverige finns en falsk uppfattning att landet tidigare varit homogent, invandringen har funnits hela tiden”.

Att konstatera att Sverige alltid varit ett invandringsland är naturligtvis rätt men det säger ingenting om omfattningen av migrationen eller om vilka det är som kom till Sverige då och vika som kommer nu.

Att det i Sverige under århundraden levt finnar, valloner, romer, norrmän, danskar, tyskar, ryssar och holländare säger egentligen ingenting om landet Sverige, om man samtidigt inte nämner deras antal och förmåga att assimileras.

Sveriges invandring var tidigare mycket hårt reglerad och begränsad till arbetskraftsinvandring. ”Löst och onyttigt folk” såsom ”tattare”, ”judar” och ”lindansare” skulle enligt 1741 års förordning angående folk från utrikes orter omedelbart utvisas ur landet.

1885 års lösdriverilag stipulerade att alla utan egen försörjning skulle kunna utvisas eller dömas till tvångsarbete. Sveriges invandring var oftast kopplad till specifika arbetsmarknadsbehov.

Mellan 1860 och 1914 hade Sverige passfrihet och principen om så kallat ”fritt folkutbyte” rådde. Men under den eran var Sverige ett utvandringsland snarare än ett invandringsland. Omkring 1,5 miljoner svenskar lämnade landet under 100-150 år och runt 20 procent kom tillbaks.

Trots passfrihet var reglerna för permanent bosättning i Sverige, arbetstillstånd och medborgarskap mycket hårt hållna. Detta medförde att ett fåtal, oftast näringsidkare eller personer med befintligt ekonomiskt kapital hade möjlighet att bosätta sig i Sverige.

Fram till efterkrigstiden utgjorde de utrikes födda aldrig mer än en procent av totalbefolkningen. År 1900 utgjorde de utrikesfödda (ej inräknat de födda i Norden och deras barn) 0,4 procent av befolkningen. 1950 hade andelen ökat till 2,1 procent, inräknat nordiskt födda invandrare var siffran 4,3 procent. Avseende etnicitet har Sverige alltså alltid varit mycket homogent.

Inte ens i samband med andra världskriget, då omkring 25 miljoner européer var på flykt, hade Sverige en särskilt omfattande invandring. De flyktingar och migranter som kom till Sverige under kriget samt kort därefter var till övervägande del tillfälliga besökare. De flydde från länder som efter kriget återbyggdes, ett fåtal folkbokfördes och sökte svenskt medborgarskap.

De som faktiskt stannade hade kommit från länder som direkt efter kriget ockuperades, exempelvis de 6500 Estlandssvenskarna som kom till Sverige under krigsslutet.

De finska barn som evakuerades till Sverige under krigsåren, omkring 70000, placerades hos fosterfamiljer. Många återvände hem efter kriget vilket de har gemensamt med de 7000 danska judar som räddades över Öresund undan nazisternas deportationer. Detsamma gällde många andra danska, norska och finska krigsflyktingar som återvände till sina hemländer.

När det kom för Sverige kulturellt och religiöst främmande grupper, som de fattiga ortodoxa polska judarna, var de i regel få till antalet och spreds hastigt av ekonomiska skäl ut över landet. Första generationen var fattig och saknade kunskaper i svenska. Men nästan utan undantag skedde en strukturell assimilation efter en generation.

En förutsättning för detta var att det begränsade antal som kom bodde i närheten till infödda svenskar, man bodde tätt inpå den svenskar och kunde därför inte undgå möten med arbetsliv, samhällsinstitutioner och sociala normer.

Vår tids politiker gör tvärtom, de isolerar invandrarna fysiskt och mentalt från det svenska samhället och kallar det humanism. Förutsättningarna för assimilation och integration är satta ur spel, det vet naturligtvis politiker och andra tyckare men de vill inte erkänna det därför påstår det att Sverige alltid varit ett invandrarland.

Att ljuga om historien hjälper tyvärr inte, att påstå att Sverige alltid haft en omfattande invandring är inte sant och kommer inte att hjälpa…

– Därför säger Pettersson stäng gränsen. Det är punkt ett. Sedan får vi börja med att släcka bränderna som pågår över hela landet…

Nåväl, de senaste årtiondenas invandring känner ni till men varför är det bara en enda grupp som invandrat sedan Vasas tid det fortfarande är problem med och varför är det problem med en stor grupp som kommit de senaste årtiondena?

Varför behövs inte en vitbok och positiv särbehandling av hansatyskar, finnar, valloner, savolaxfinnar, judar, fransmän, italienare, skottar och andra. Varför kallar sig muslimerna diskriminerade och varför har alla de andra grupperna blivit svenskar?

Gå tillbaka till gamla tiders invandring genom att de allra flesta ska återvända hem, de som blir kvar ska assimilera sig och inte leva på bidrag.

 

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 

13 reaktioner på “Invandringen – en gemensam angelägenhet

 1. Mycket bra skriven och intressant artikel skriven av Pettersson.
  Borde skriva en bok i ämnet. Jag blir första köparen.

 2. Enl Svt så finns det bara invandrare och samer i Sverige. Vi andra som kallar oss svenskar är också bara invandrare.

  I ett gammalt program ”Madame Demas underbara resa” som sändes i repris i TV1 igår så deklarerade man för invandrarna, araberna som deltog i programmet, att Sverige är samernas land, därför att de är urfolket.

  Programmet handlade om araber som reste runt i olika miljöer i Sverige och träffade andra araber.

  Erkännas att jag klarade inte av att titta på hela programmet och fick nog inte en korrekt uppfattning om vad det egentligen handlade om.

  Efter detta förstår jag varför den ena, här i landet vistandes utländska hatskribenten, efter den andra, skriver i sina svenskhatande artiklar i slaskpressen att vi svenskar är kolonistörer och det i vårt eget land.

 3. Angående detta med invandring historiskt sett. Från det att Sverige blev protestantiskt på Gustav Vasas tid och fram till senare hälften av 1800-talet måste den som blev svensk undersåte(som det hette då) bekänna sig till den lutherska religionen. För judar gavs ett undantag i slutet av 1700-talet och framåt. Utländska ambassader, handelsmän och tillfälliga besökare fick utöva sin religion men det skulle ske i avskildhet. Skulle man bli svensk undersåte var man tvungen att döpa sig och byta namn. Finns exempel på detta, särskilt i efterdyningarna till Karl XIIs alla krig, men det var fråga om ett fåtal personer. Var du infödd svensk och konverterade till katolicism, så långt fram i tiden som under 1800-talet, blev du landsförvisad och av med ditt medborgarskap.
  Det kan vara värt att ha detta i minnet när det diskuteras om all invandring till Sverige genom tiderna. Alla från Finland, finsktalande som svensktalande, var likvärdiga undersåtar i landet Sverige fram till 1809 och kan inte kallas invandrare men de hade annat språk och annan kultur men samma religion, den lutherska.
  Enstaka individer har alltid kommit och stannat men en svala gör ingen sommar. En enda individ anpassar sig till omgivningen och påverkar inte ett land så att allt vänds upp och ner.

 4. En gemensam angelägenhet, kallas utredningen om invandring. Ja, en gemensam angelägenhet är det i högsta grad för advokatkåren som drar in enorma belopp på denna på denna s.k. ”gemensamma angelägenhet”, man skär bokstavligt talat ”guld med täljkniv”: Advokatkåren skulle säkert jubla om 30 miljoner till söker sig till Sverige, vilket ju Annie Lööf m.fl. tycker är helt OK, för tänk så mycket mer man då skulle tjäna på asyl och domstolsärenden.

  Två advokater beklagar sig i SvD 2013 angående dåvarande migrationsminister Tobias Billströms tal om att minska asylinvandringen. ”Billströms utspel om att ”volymerna” måste sänkas för den bland annat ” höga asylinvandringen” är inte bara inhumant det strider även mot asylrättens grunder. Asylrätten följer av internationella förpliktelser som Sverige har genom FN och Europarådet samt EU-gemensamma bestämmelser som har införlivats i den svenska utlänningslagen. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har att, i enlighet med svensk grundlag, tillämpa och tolka gällande lagstiftning. Billström har genom sitt senaste utspel på nytt visat att han inte ser skillnaden mellan de tvingande bestämmelser som gäller inom asylrätten och hans egen önskan att påverka myndigheter och domstolar i sitt beslutsfattande. (Låst artikel, men hela går att läsa om man kopierar rubriken ”Billström tangerar gräns för ministerstyre”, klistrar in och söker i Nytt inkognitofönster/ Google Chrome eller Nytt privat fönster/ Firefox): https://www.svd.se/billstrom-tangerar-grans-for-ministerstyre

  Advokatbyrån Salmi & Partners är t.ex. en advokatbyrå som tycker att invandring är en gemensam angelägenhet, javisst, i alla fall för advokater och migranter ! Från deras hemsida: ”Migrationsrätt…om du har kommit till Sverige annat än som turist…kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att söka eller förnya ditt arbets – och uppehållstillstånd, som kan vara permanent eller tillfälligt. Vi kan även hjälpa din familj med anhöriginvandring från hemlandet. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Ansökan om uppehållstillstånd skickas till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar. Om det blir avslag, kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Under hela denna process är det viktigt att du biträds av ett erfaret ombud. Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud. Detta innebär att staten betalar hela advokatkostnaden. Många av våra jurister har utländsk bakgrund och kan hjälpa dig på ditt hemspråk. Vi kan hjälpa dig med: Uppehållstillstånd, Arbetstillstånd, Anhöriginvandring, Visum, Medborgarskap”.

 5. Såg nyss på TV4 att dom fantastiskt nog hittat en Afgansk kvinna som väntar på uppehållstillstånd. Inte dåligt att man lyckats hitta denna enda afganska kvinna som hamnat i vårt land.Ja kanske det finns nån mer men inte är dom många.

 6. Asyl- & bidragsinvandringen, som ökat kraftigt sedan 1980-talet har samtidigt ändrat karaktär från att tidigare ha varit arbetskraftsinvandring till att i stället mer omfatta anhöriginvandring mm.

  Den har bl a tagit sig sådana här uttryck …

  https://static-cdn.sr.se/sida/images/2795/3569169_1440_900.jpg

  Bildkälla: Skärmdump från reportage i SVT Aktuellt i augusti 2015.

  … d v s omfattande segregering i många av de s k utsatta områdena (enklaverna) i och omkring de flesta kommundelarna i hela Sverige.

  Svårast situation råder ffa i och omkring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa politiker lever i sina egna falska fantasivärldar och är totalt oförmögna att inse sina egna misstag av den katastrofala politiken de själva fört under årtionden. De är därmed också både ovilliga och inkompetenta att rätta till de negativa effekterna de själva skapat.

  https://i.ytimg.com/vi/BSH7T88TC-Q/hq720.jpg

  Sagt av Stockholms dåvarande finansborgarråd Karin Wanngård (S) i SVT Aktuellt i aug 2017.

  1. Tillägg:

   Nedan en video publicerad 24:e augusti 2015 från ett inslag i SVT Aktuellt om Fundamentalism i förorterna Tensta och Rinkeby i norra Stockholm. (Speltid 16:06)

 7. Den gruppen som faller utanför all jämställdhet är våra gamla på äldreboendena.
  Sossarna påtalar hela tiden att det är de gamla som kostar pengar, så de inte får ihop sin budget.
  Som en skänk från ovan för Sossarna kom Corona. Nu har de avlivat tusentals gamla på de undermåliga boendena. Men det slutar inte där. Nu har Sossarna infört besöksförbud så de gamla blir socialt isolerade med vårdare sämre utbildade än fängelsevakter och näringsfattig kost som tar död på vem som helst. Isoleringscell med svältkost, hur länge överlever vår gamla?

 8. Ja vi ursvenskar slavar skall arbeta och betala riklig skatt,så detta importerade drägg kan leva flott !!
  M.a.o. skänka bort och dela med oss av vad våra förfäder arbetat samman i svett,o. tårar !!
  Påminner inte detta nya påbud lite om,hur en hund uppfostras ??

 9. Att sörja för och att ta hand om andra länders folk
  borde inte få inkräkta på den inhemska befolkningen,
  men det är precis vad det gör, det syns på dom
  flesta områden, långa köer i sjukvården, inställda
  operationer, underbemannad personal som får
  sitta emellan , ingen semester på deras egna villkor,.
  sen det kraftigt ökande antalet fattig pensionärer, som
  inte har råd med tandvård, Medicin och så vidare??

  Det är ett högt pris för att lysa som humanitär stormakt,
  ja alltså för dom fattiga, dom andra förser sig själva.
  Vi har tidernas sämsta regeringschef, men en sak har
  han lyckats bra med, han har dubblerat sin egen och sina
  underhuggare löner!.
  Kort sagt så lyser dessa figurer på andras bekostnad!

 10. ”Ekonomisk jämlikhet”, Hmm… Men då ser vi fram emot att pensionärerna får jämställda ekonomiska villkor i paritet med bidrags-skojarnas bekymmerslösa tillvaro. Undrar om man kan söka barnbidrag för sig själv som pensionär. ”Vi talar om BAAAAARN” !

Kommentera

%d bloggare gillar detta: