Antalet asylsökande väntas minska, det hjälper inte. Stäng gränsen…


INVANDRING. Coronapandemin har satt tydliga konsekvenser i flera av Migrationsverkets ärendekategorier. Det har skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden.

 

– Vi ser en kraftig nedgång av antalet personer som söker sig till Sverige. När det gäller asyl så skriver vi ner prognosen från 21 000 asylsökande till 13 000. Det är en historisk låg siffra, man får gå tillbaka till 1999 för att hitta en lägre siffra på antalet asylsökande, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.

-Pettersson säger att när Mikael Ribbenvik talar om historiskt låg siffra så vet han inte vad historia är. Även om dagens siffror halveras så är det alldeles för många som kommer hit. Ribbenvik borde läsa historia på riktigt.

Sveriges invandring under 500 år

Svearike, bebott och styrt av ett folk som benämns svear, troligen första gången omnämnd i skrift av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. men det egentliga Sverige bildades vid befrielsekriget 1521 och när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 6 juni 1523, Sveriges Nationaldag.

Stockholms stads Tänkebok år 1512. Stockholms stads Tänkebok år 1512, de första zigenarna anlände med Greve Antonius. Olaus Petri bekräftar uppgiften i sin svenska krönika från 1530. ”Samma år som herr Sten hade blivit hövitsman, kom en hop av det folket som far omkring från det ena landet till det andra, och dem man kallar tattare hit till landet och till Stockholm. Förr hade de aldrig varit här.”                 

Under hela denna tid har invandring förekommit. Olika grupper av människor har invandrat till landet sedan Vasas tid och troligen tidigare.

 • Hansatyskar under medeltiden
 • finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet
 • zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet
 • valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet
 • savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen — det som nu kallas finnmarkerna
 • judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet, mellan början på 1600-talet och början på 1800-talet var det ytterst svårt för icke-protestanter att invandra, alltså judar och katoliker var ej önskvärda
 • franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
 • italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
 • skottar som bland annat startade bryggerier.

Fram till andra världskriget rörde det sig om några tusen per år men efter kriget ökade invandringen kraftigt för att kulminera på 1960 och 1970-talet för att under 1980-talet för första gången ändra karaktär från arbetsinvandring till asyl/bidragsinvandring och anhöriginvandring.

Idag, när vi har en massinvandring av aldrig tidigare skådad storlek är det lockande för många att göra historiska jämförelser. Vissa hävdar att Sverige inte varit främmande för invandring och att landet aldrig varit etniskt homogent. Ärkebiskopen Antje Jackelén uttryckte exempelvis i Almedalen att ”det i Sverige finns en falsk uppfattning att landet tidigare varit homogent, invandringen har funnits hela tiden”.

Att konstatera att Sverige alltid varit ett invandringsland är naturligtvis rätt men det säger ingenting om omfattningen av migrationen eller om vilka det är som kom till Sverige då och vika som kommer nu.

Att det i Sverige under århundraden levt finnar, valloner, romer, norrmän, danskar, tyskar, ryssar och holländare säger egentligen ingenting om landet Sverige, om man samtidigt inte nämner deras antal och förmåga att assimileras.

Sveriges invandring var tidigare mycket hårt reglerad och begränsad till arbetskraftsinvandring. ”Löst och onyttigt folk” såsom ”tattare”, ”judar” och ”lindansare” skulle enligt 1741 års förordning angående folk från utrikes orter omedelbart utvisas ur landet.

1885 års lösdriverilag stipulerade att alla utan egen försörjning skulle kunna utvisas eller dömas till tvångsarbete. Sveriges invandring var oftast kopplad till specifika arbetsmarknadsbehov.

Mellan 1860 och 1914 hade Sverige passfrihet och principen om så kallat ”fritt folkutbyte” rådde. Men under den eran var Sverige ett utvandringsland snarare än ett invandringsland. Omkring 1,5 miljoner svenskar lämnade landet under 100-150 år och runt 20 procent kom tillbaks.

Trots passfrihet var reglerna för permanent bosättning i Sverige, arbetstillstånd och medborgarskap mycket hårt hållna. Detta medförde att ett fåtal, oftast näringsidkare eller personer med befintligt ekonomiskt kapital hade möjlighet att bosätta sig i Sverige.

Fram till efterkrigstiden utgjorde de utrikes födda aldrig mer än en procent av totalbefolkningen. År 1900 utgjorde de utrikesfödda (ej inräknat de födda i Norden och deras barn) 0,4 procent av befolkningen. 1950 hade andelen ökat till 2,1 procent, inräknat nordiskt födda invandrare var siffran 4,3 procent. Avseende etnicitet har Sverige alltså alltid varit mycket homogent.

Inte ens i samband med andra världskriget, då omkring 25 miljoner européer var på flykt, hade Sverige en särskilt omfattande invandring. De flyktingar och migranter som kom till Sverige under kriget samt kort därefter var till övervägande del tillfälliga besökare. De flydde från länder som efter kriget återbyggdes, ett fåtal folkbokfördes och sökte svenskt medborgarskap.

De som faktiskt stannade hade kommit från länder som direkt efter kriget ockuperades, exempelvis de 6500 Estlandssvenskarna som kom till Sverige under krigsslutet.

De finska barn som evakuerades till Sverige under krigsåren, omkring 70000, placerades hos fosterfamiljer. Många återvände hem efter kriget vilket de har gemensamt med de 7000 danska judar som räddades över Öresund undan nazisternas deportationer. Detsamma gällde många andra danska, norska och finska krigsflyktingar som återvände till sina hemländer.

När det kom för Sverige kulturellt och religiöst främmande grupper, som de fattiga ortodoxa polska judarna, var de i regel få till antalet och spreds hastigt av ekonomiska skäl ut över landet. Första generationen var fattig och saknade kunskaper i svenska. Men nästan utan undantag skedde en strukturell assimilation efter en generation.

En förutsättning för detta var att det begränsade antal som kom bodde i närheten till infödda svenskar, man bodde tätt inpå den svenskar och kunde därför inte undgå möten med arbetsliv, samhällsinstitutioner och sociala normer.

Vår tids politiker gör tvärtom, de isolerar invandrarna fysiskt och mentalt från det svenska samhället och kallar det humanism. Förutsättningarna för assimilation och integration är satta ur spel, det vet naturligtvis politiker och andra tyckare men de vill inte erkänna det därför påstår det att Sverige alltid varit ett invandrarland.

Att ljuga om historien hjälper tyvärr inte, att påstå att Sverige alltid haft en omfattande invandring är inte sant och kommer inte att hjälpa…

– Därför säger Pettersson stäng gränsen. Det är punkt ett. Sedan får vi börja med att släcka bränderna som pågår över hela landet…

Nåväl, de senaste årtiondenas invandring känner ni till men varför är det bara en enda grupp som invandrat sedan Vasas tid det fortfarande är problem med.

Varför behövs inte en vitbok och positiv särbehandling av hansatyskar, finnar, valloner, savolaxfinnar, judar, fransmän, italienare, skottar och andra. Varför är en enda grupp så diskriminerad och varför har alla de andra grupperna blivit svenskar?

-Pettersson misstänker att zigenarna får sällskap med en grupp till som inte kommer att integreras, ens på 500 år och det är inte svenskarnas fel…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


18 responses to “Antalet asylsökande väntas minska, det hjälper inte. Stäng gränsen…

 • Tony

  Regeringens största propaganda organ SVT gör sitt
  bästa för att stötta all idiotpolitik.

  Gilla

 • Tony

  Ja stäng Sverige för inkommande, men ha öppet för återvändare
  som begått brott, och sådana som saknar rätt att vara här,
  Sverige är fullt!

  Det är dumma politiker och media som spridit ut att Sverige ska vara världens sociala samvete!

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Stängd gräns, noll invandring och utvisning av minst 2 miljoner icke svenskar !

  Gilla

 • Kalasbetalaren

  Oj oj oj, vad indoktrineringen har malt på i SR hela dagen!

  Inte sen 99 har så få sökt skydd i Sverige talas det om gång på gång!

  Naturligtvis används ”sökt skydd” avsiktligt för att spela på folks samvete, precis som om alla som har invaderat och ockuperat har något att fly från.

  Naturligtvis nämns inget om anhöriga!

  Allt för att invagga dumsvensken att faran är över, medan han tvingas att fortsätta att betala för sin egen utrotning!

  Gilla

 • hllviken

  lll

  Gilla

 • HB

  Är det inte vetenskapligt bevisat att istortsett alla lögnare som tar sig till Sverige är Fullkomliga Avskum…

  Vettiga folk stannar hemma eller tar sig till länder med någon form av framtid…

  Gilla

  • Maja 2

   När t.o.m araber flyr Sverige .Många flyttar till Spanien .De vill inte att deras barn växer i ghetton och går i skolor som inte lyckas motivera en enda att studera.
   Friskhetstecken.

   Gilla

   • HB

    …misster de inte all könsneutral patriarkalisk indoktrinering och åsiktsmobbning om de flyttar till Spanien?

    Gilla

 • odalkvinnan

  Rubriken på Expressen . Sharif måste hitta ett jobb-annars utvisas han.
  Kompetensen är komvux på en folkhögskola.
  Tyck inte synd om honom, vänd på steken. Den sv staten har lurat Sharif och 99% av invandrarna. Kompetensen fattas, att gå ut gymnasiet är ingen yrkesutbildning. I Västlandet är det normal skolgång.
  Hur ser betygen ut? De arbeten som finns är bärplockning som är säsongsarbete. Leif Östling beskrev sakernas tillstånd ur arbetsgivarens synvinkel. Har det blivit bättre?
  Att vara faktaresistent hjälper inte Sharif. Åk hem, betala för att slippa göra lumpen och skaffa ett jobb där din kompetens efterfrågas.
  Inför tvångsarbete vid socialbidrag.
  Det känns inte humant att behöva försörja sig säger han.Känn dig blåst av Lööf och de andra nickedockorna Sharif med kamrater!
  Hon kommer inte bidra med deg från egen plånbok. Sänka sina bidrag under mammaledigheten, minska riksdagens ledamöter med hälften.
  Ta bort presstödet till olönsamma tidningar som inte behövs om sanningen ska fram.
  De talar med kluven tunga BLM och röset blir nu arga. Stod i indianböckerna vid förhandlingar med blekansiktena.

  Gilla

 • Jönsson.

  Jönsson tycker att vi skall omvandla gränsen så att den blir som ett semipermeabelt membran. (Läs Wiki.)

  Hästar i soffan må gärna åka ut på semester till där det var farligt. Sedan . . .
  Hör vad Hans Jensevik berättar om vad Svenskar kunde förr. Ett begrepp var fredlös. Undrar vad det betydde?

  Vet Norrlänningar var en rullebör är? Vi har ett rikt språk som grundar sig på vår rika kultur.
  Jönsson.

  Gilla

 • Maja 2

  Nästan varenda fertil Menakvinna är med barn utöver en hel armé ungar kring sig och svärmor med flera, som vallar ungarna överallt.
  Vi måste sätta ett tak för barnbidraget!

  Gilla

 • Kent

  Michael Ribbenvik är väl intresserad av att hans verk ska svälla så mycket som möjligt.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: