2 thoughts on “Mer Muhamedanska Mord

 1. Koranen (9: 123) ”-Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet; och var förvissade om att Allah är med dem som fruktar Honom”.

  Detta är den verkliga grundtanken i Sura 9, dvs: ”sprid Islam med svärdet ! Börja först med närmaste omgivning och arbeta sedan utåt och efter förmåga ! ”.

  Ur ”Frågor&Svar om Islam, en pedagogisk da’wah webbplats som syftar till att på ett lättförståeligt sätt ge svar baserade på religiösa texter”.
  På frågan om demokrati ges bland annat följande svar::
  ”Demokrati är ett system som står i motsats till islam, eftersom det ger lagstiftande makt åt folket eller dem som representerar folket. Det betyder att i en demokrati ges den lagstiftande makten åt någon annan än Allah…. sharia-lagarna har upphävts …. I själva verket ligger detta system i krig med islam och dess följare. Allah, må han vara upphöjd, har sagt i sin bok att den lagstiftande myndigheten tillhör honom bara, och att han är den klokaste av dem som utfärdar domar och dömer. Vad alla muslimer måste göra – härskare och styrda lika – följa Allahs lagar, må han upphöjas i alla deras angelägenheter. Det är inte tillåtet för någon att följa något annat system eller metodik än islam. Vi ber Allah att hedra oss med islam och att få förrädarnas intriger att misslyckas. Och Allah vet bäst.
  https://islamqa.info/en/answers/98134/concept-of-democracy-in-islam

 2. Dessa mördare kan söka asyl här enligt Utlänningslagen, och får automatiskt gratis kläder, bostad och utbildningar, barnomsorg, tandvård och sjukvård mm.

  Om Vallonerna headhuntades för att förädla järn, så headhuntas islamister idag för att förädla socialismen, tvingar på andra hälften av befolkningen det den inte behöver.

Kommentera