Elbilar katastrofala för rennäringen

Tuomas Siilasjoki och Minna Näkkäläjärvi säger att de blev förvånade när en mobil borrigg en dag dök upp i horisonten. Ingen hade frågat dem om att leta efter mineraler i deras del av ett renbetesområde, i norra Finland. De samiska familjerna här i Tarvantovaara vildmarksområde är rädda för att världens hunger efter metaller för att öka den gröna ekonomin kommer att förstöra deras livsstil.

Det finns inte mycket vegetation på bergsplatån, men för ren är detta ett värdefullt foderområde på sommaren och hösten. Blåsigt nog för att undvika insekter så att mer tid kan ägnas åt att äta. Det pittoreska landskapet i Finlands nordvästra ”arm” är en av Europas sista stora vildmark. Den närmaste vägen ligger flera timmars promenad bort. Från en höjd på cirka 600 meter över havet kan den norska kommunen Kautokeino ses i norr och den svenska byn Karesuando ligger längst i horisonten i söder.

Samiskt renskötsel område sedan forntiden, riskerar nu att förstöras.

Undersökningar gjorda av Finlands geologiska undersökning visar fynd av nickel, koppar, vanadin och kobolt, som alla är mineraler som är mycket efterfrågade vid produktion av elektriska fordonsbatterier. Enligt en scenariorapport från Internationella energimyndigheten (IEA) förväntas antalet elfordon öka upp till 116 miljoner år 2030. Det är betydligt högre än den beräknade försäljningen av elbilar 2020, som tros vara 1,7 miljoner globalt.

För Minna Näkkäläjärvi har striden för att rädda hennes del av Lappland just börjat. ”Det är inte möjligt för renskötsel och gruvdrift att samexistera i samma område,” säger hon. ”Betesmarken och migrationsvägarna varierar från år till år beroende på naturliga förhållanden,” förklarar hon.

LÄNK     (Med många vackra bilder)

FjärranÖsternRedaktören undrar: Kommer Greta tillsammans med Hjultomten att rädda renarna ??

4 thoughts on “Elbilar katastrofala för rennäringen

 1. ”Samiskt renskötsel område sedan forntiden”

  Det är långt ifrån korrekt. Lappkodicillen från 1751 stadgar ”Aldenstund Lapparne behöfwa Bägge Rikens Land, skall det dem efter gammal sedwane wara tillåtit höst och wår att flytta med deras Renhjordar öfwer Gränssen in uti ett annat Rike, och hädanefter såsom tillförene lika med Landets undersåtare (…) få betjena sig af Land och strand till underhåld för deras djur och sig sjelfwa, då de wänligen skola emottagas, beskyddas och hjelpas till rätta”.

  Med andra ord flyttades renhjordarna från bland annat Östra Sverige, nuvarande Finland, till norska atlantkusten på våren och tillbaka på hösten till dess Ryssland den 15 september 1852 satte stopp för det och hindrade återflytten av renhjordarna. På sedvanligt svenskt manér tillät Sverige dessa strandade renskötare att likt dagens nomadiserande västasiater att bosätta sig i Sverige. För att inte trängsel och betesdrift skulle uppstå blev följden en dominoeffekt vilket gjorde att andra renskötare flyttades söderut. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsf%C3%B6rflyttningen_av_Karesuandosamer

  I dag finns mellan 250 000 – 275 000 renar i Sverige fördelat på 4 600 ägare. Eftersom det inte är en livskraftig näring utan snarast en hobby som genom 1972 års rennäringslag är begränsad till en liten men högljudd minoritet blir det en kostnad på mellan 500 och 1 000 kronor per ren och år för skattebetalarna. Då är inte kostnaden för Trafikverket och trafikförsäkringsbolagen inräknade då dessa kreatur har en särställning. De räknas varken som boskap vilket skulle innebära juridiskt ansvar för ägaren eller som vilddjur vilket skulle sortera under Viltskadefonden.

  För inte så länge sedan fanns en debattartikel i DN, av alla ställen, som hävdar att dagens renbestånd är av annan art än den skandinaviska vildrenen som i dag bara återfinns i ett litet område i Norge. De renar som i dag finns i Sverige är importerade från Ryssland betydligt senare än forntiden. Det finns historiker som hävdar att bruket att hålla ren är yngre än Vasaätten och uppstod sedan birkarlarna började handel i lappmarkerna.

 2. Sveriges elproduktion är definitivt tillräcklig.
  Det är bara att ransonera elen, klippa av de som inte skall nyttja den: Afrikaner, araber å asiater. Finns ingen anledning att de ska tillåtas använda vår el. De ska inte vara i vårt land, överhuvudtaget.

  Där sparade vi el för två miljoner…individer. Nästa steg är att kontrollera hur industrin använder elen. De har oftast bra kontrakt med utrymme att slösa.
  Elfordon och hybrider har framtiden för sig, det är bara det att vi ska ransonera samt koppla bort parasiterna först.

 3. Samtidigt räcker elkraftsproduktionen och elnätet inte till för att elektrifiera fordonsflottan och Ringhals 1 ska stängas. Vi kommer nog att vara beroende av oljeshejkerna under överskådlig framtid och Gretas panik blir permanent.

 4. Det är samma på Österlen. Tala med Greve Piper. Elbilar är bra men de får inte störa våra marker. Ta gärna mineralerna i Afrika så får de svarta barnen arbete i gruvorna.

Kommentera