Hovrätten ändrar grov misshandel till mordförsök

BROTTSLIGHET. Södertälje Tingsrätt dömde den 27-årige mannen för försök till grov misshandel men Svea Hovrätt gör en annan bedömning och anser att knivhugget i ryggen där det finns vitala organ ska bedömas som försök till mord. 

Maher Alzuhairi har inte ifrågasatt att han orsakat Nim Al-Zahrooni knivskadan. Han har dock invänt att hans handlande ska vara straffritt eftersom han handlat i nödvärn alternativt trodde han att han befann sig i en nödvärnssituation (putativt nödvärn). Han har i sista hand gjort gällande att han annars ska gå fri från ansvar eftersom han svårligen har kunnat besinna sig (nödvämsexcess).

Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person. Gärningen utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Det är åklagaren som ska motbevisa att det förelegat nödvärnsrätt. Det som krävs är att åklagaren förebringar så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad. Maher Alzuhairi har uppgivit att han beväpnade sig och angrep Nim Al-Zahrooni på grund av att han sett Nim Al-Zahrooni slå hans dotter och att han trodde att Inam Al-Zahroonis och dottern befann sig i fara. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att dessa uppgifter helt saknar stöd i utredningen. Det är tvärtom genom Nim Al-Zahroonis larmsamtal till 112 visat att Nim Al-Zahrooni var rädd och uppgav sig vara angripen av Maher Alzuhairi samt att Maher Alzuhairi faktiskt högg honom med kniven under det pågående samtalet.

Åklagaren har således motbevisat Maher Alzuhairis påstående om att han befann sig i en nödvärnssituation. Han har alltså inte varit utsatt för ett faktiskt eller inbillat, påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp när han angrep Nim Al-Zahrooni med kniv. Maher Alzuhairi kan därför inte gå fri från ansvar på grund av nödvärn.

Mot denna bakgrund är den huvudsakliga frågan hur Maher Alzuhairis gärning ska rubriceras. För att han ska kunna dömas för försök till mord krävs att det funnits fara för att Nim Al-Zahrooni skulle dö eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter och att Maher Alzuhairis har agerat med uppsåt. Vid försöksbrott finns det särskilda svårigheter att bedöma uppsåtet eftersom det ska vara bevisat att uppsåtet har sträckt sig utöver det faktiska händelseförloppet.

Det är utrett att Malier Alzuhairis har utdelat ett knivhugg mot Mm Al-Zahrooni. Knivhugget har utdelats mot en del av Nim Al-Zahroonis kropp, ryggen, där det finns vitala organ. Knivhugget har inte orsakat livshotande skador men gärningen har varit av livsfarligt slag. Vid hugg med kniv finns det i gärningsögonblicket ofta en risk för fullbordat mordbrott även om kniven inte träffar ett livsviktigt organ. Hovrätten anser, mot bakgrund av att knivhugget träffat ryggen där skador typiskt sett medför en betydande risk för att offret avlider, att det framstår som en slump att skadan inte blev allvarligare än den blev. Det får därmed anses ha funnits en konkret fara för att brottet skulle ha fullbordats.

Det har inte gjorts gällande att Maher Alzuhairi handlat med avsikts- eller insiktsuppsåt, utan frågan är om han handlat med s.k. likgiltighetsuppsåt. För likgiltighetsuppsåt fordras i allmänhet att risken för effekten enligt gärningsmannens föreställning var avsevärd. Hovrätten anser att det med hänsyn till knivhuggets placering i ryggen, en vital del av kroppen, måste stått klart för Maher Alzuhairi att det fanns en avsevärd risk för att Nim Al-Zahrooni skulle avlida till följd av hugget. Till det följer att Maher Alzuhairi i direkt anslutning till gärningen beväpnat sig med en
kniv i syfte att konfrontera Nim Al-Zahrooni och att han vid gärningstidpunkten befann sig i affekt. Hovrätten anser inte att den omständigheten att Maher Alzuhairi stannande kvar på platsen efter gärningen talar mot att Maher Alzuhairi hade likgiltighetsuppsåt. Med beaktande av dessa omständigheter anser hovrätten att det genom utredningen är styrkt att Maher Alzuhairi i gärningsögonblicket var likgiltig inför att Nim Al-Zahrooni skulle avlida. Gärningen ska alltså bedömas som försök till mord.

Maher Alzuhairi döms nu för försök till mord i stället för grov misshandel. Straffvärdet
för gärningen motsvarar fängelse sju år. Hovrätten anser även med beaktande av att Maher Alzuhairi blivit uppsagd från sitt arbete att påföljden ska bestämmas till fängelse sju år. Tingsrättens dom ska därför ändras i denna del.

Med hänsyn till den ändrade bedömningen av hur gärningen ska rubriceras anser hovrätten att den av Nim Al-Zahrooni begärda kränkningsersättningen om 125000 kr är skälig. Tingsrättens dom ska därför ändras på så sätt att Nim Al-Zahrooni får fullt bifall till det skadeståndsyrkande han framställde i tingsrätten.

-Pettersson noterar att mångkulturen levererar återigen. För övrigt menar jag att statsminister Stefan Löfven (S) ska avgå och ta hela sin feministiska regering med sig, och anser att skörden ska gå till dem som har planterat, inte till dem som kommer hit enbart för att njuta av frukterna.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “Hovrätten ändrar grov misshandel till mordförsök

 1. återigen
  125 000 i kränknings ersättning ???
  60 000 för en terrorist avsikligen mördar ett barn!!!
  Idiotin fortsättet
  ( och vem får betala kränknings ersättningen , du och jag troligtvis)

 2. Åberopa nödvärn, när du hugger någon i ryggen.
  Vem attackerar sitt offer med ryggen vänd mot honom?
  Lika logiskt som att höra Linda Schnecker uttala sig om Paolo’s sexköp och få detta till våldtäkt.

Kommentera