Regeringen går emot experterna på Riksrevisionen och tänker inte efter före…

INRIKES. Riksrevisionens är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används samt bidra till den demokratiska insynen. 

Vi lyssnar på experterna säger statsminister Stefan Löfven (S) när det passar, som nu i coronavirus-tider, däremot lyssnar inte regeringen på Riksrevisionens experter när det gäller höghastighetsjärnvägar. Riksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående.

Riksrevisionen har granskat statens planering av den höghastighetsjärnväg som är tänkt att gå från Stockholm till Göteborg respektive Malmö, i båda fallen via Jönköping.

Granskningen har utgått från de fastställda transportpolitiska målen och de riktlinjer som riksdagen och regeringen har ställt upp för planeringsprocesser och beslutsunderlag inom transportinfrastrukturområdet. För att säkerställa att investeringar som genomförs är kostnadseffektiva ska varje prövning av ett investeringsalternativ föregås av en förutsättningslös prövning som kallas fyrstegsprincipen. Den innebär att alternativa åtgärder ska prövas stegvis innan dyrare investeringar i ny transportinfrastruktur övervägs. En samlad effektbedömning ska också tas fram för varje investering.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att planeringsprocessen hittills inte haft en förutsättningslös karaktär. I stort sett inga prövningar enligt fyrstegsprincipen har genomförts i planeringsprocessen hittills, varken för höghastighetsjärnvägen i sin helhet eller för olika delsträckor.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att, innan fortsatta beslut tas om höghastighetsjärnvägen, ge Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen, och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

”…Forskningen visar att det är mycket vanligt med förseningar och fördyringar när megaprojekt planeras och byggs. I fallet med den svenska höghastighetsjärnvägen har planeringen hittills främst gällt den tidiga planeringsprocessen före ett eventuellt beslut om att genomföra hela projektet. Sammantaget visar detta på
att det finns en betydande risk för att höghastighetsprojektet, om det genomförs i sin helhet, kommer att bli ännu dyrare än vad kostnadsberäkningarna visar idag. Förseningarna och fördyringarna inom Ostlänken, där planeringen nått längre, visar på denna risk.

Forskning har visat att det finns flera olika orsaker till fördyringar och förseningar. En orsak är att projekt av denna storlek typiskt sett är svåra att planera. En annan är faktorn att människor tenderar att vara optimistiska och tro att allt kommer att löpa på enligt plan, och att eventuella problem enkelt kan lösas. En tredje är att man i ett tidigt skede undviker att analysera och redovisa till exempel kostnader och andra uppgifter som kan uppfattas vara negativa för projektet, och som riskerar att göra projektet mindre populärt hos medborgare och beslutsfattare.
Som framgår av kapitel 4 har höghastighetsprojektet redan under planeringsfasen blivit betydligt dyrare efter hand…”

Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.

 • Att tänka efter före Riksrevisionen om höghastighetståg
 • Regeringens skrivelse 2019-20-133 om höghastighetståg
 • Sverigedemokraterna är inte inbjudna till diskussioner om snabbtågen och menar att det är ett dyrt prestigeprojekt utan förankring i verkligheten. M och KD har tidigare varit för men hoppat av och vill bredda diskussionen till att gälla hela järnvägen.
 • I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ges stöd för nya höghastighetsbanor.
 • Vänsterpartiet är för höghastighetståg och även förbättra järnvägen norröver och finansiera detta genom skattehöjningar för de rika!

-Pettersson har inget emot höghastighetståg, men kostnadskalkylen på 230 miljarder kronor för höghastighetsbanor i Sverige kanske drar iväg till 400-500 miljarder och jag tycker det är bättre att orda så hela landet får en driftsäker och modern järnväg även om det går lite långsammare. Att bara satsa på södra Sverige och de tre storstäderna håller inte om hela landet ska fungera…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Regeringen går emot experterna på Riksrevisionen och tänker inte efter före…

 1. Att köpa makten från miljöpartiet är så ofattbart dyrt att det ligger bortom mänskligt förstånd att överblicka.
  Miljöpartiet den största katastrof som drabbat det kalla landet i norr genom alla tider.

 2. Haha Halandsåsen och Bottniabanan ? Är de redan glömda ? Att de som Stenbock säger , bebygger de bästa jordarna är förödande . Maten är det primära i alla lägen allt annat är sekundärt . Att våra politiker ska förstå detta är utsiktslöst . Som bonde ser man förödelsen på ett obehagligt vis . Mvh Sjöström

 3. Decentraliseringen som var Centerns stora devis på 70/80-talet,har nu skrotats,sedan Lööf & Co fick taga plats i regeringen…
  Instämmer med dem som vill att hela landet skall växa,och ha bra förbindelser.
  Fjollträsket och Malmö,Göteborg med sina nybyggda ghetton, och omätbara kriminalitet,är bevis nog vad dessa centraliseringar,bär med sig.
  Som gammal f.d. Centerpartist ser jag med oro,hur ”den goda (bästa) åkerjorden” i Skåne bebygges. Storhetsvansinnet bland de styrande dårarna,i strävan bli bäst,kommer att sluta med en katastrof !
  För de som event. ej känner till,är våra odlingsbara marker i landet listade i en 10-gradig skal.
  De absoluta bästa odlingsvärden visar Östgöta-slätten,Skåne och delar av Mälardalen upp.
  För framtida generationer livsviktiga att bevara….

 4. Det hade nog varit bättre om de underhåller och ser till att de nuvarande tågen fungerar innan de flummar iväg i sina fantasier om höghastighetståg.

Kommentera