Vi spenderar pengar vi inte har, för att lösa problem som inte finns…

INSÄNDARE. -Vi spenderar pengar vi inte har, för att lösa problem som inte finns, på befallning av folk vi inte valt. Uttalandet från den engelske parlamentsledamoten Douglas Carswell. Han syftade på det fabulösa slöseriet i kriget mot koldioxid och EU:s växande makthunger som hotar att helt svälja enskilda länders själv-bestämmande. Men det kan lika väl gälla svenska myndigheters ymnighetshorn.

Steget Efter

Skattepengarna flödar till allt utom den svenska välfärden. Sverige var tidigare självförsörjande av livsmedel. Det enorma slöseriet har fullständigt slagit ut krisberedskapen. Nu kan vi själva klara behovet av tre produkter – socker, morötter och spannmål! Redan nu ser vi problem med mediciner, sjukvårdsutrustning och komponenter till industrin. Samtidigt som allt fler länder inför exportförbud av sina viktigaste produkter som följd av Coronakrisen. Detta till trots hävdar den av Greta sponsrade tokgruppen Extinction Rebellion att Corona är botemedlet och människan sjukdomen! Hur sjukt är inte det?

Folkbildningsrådet häver pengar över de otaliga muslimska organisationer som vuxit upp som svampar. SIDA skickar miljarder biståndspengar till genom-korrupta diktatorer och deras släktingar. En miljard om året i 60 år till Tanzania t.ex. Homosexuellas helvete på jorden. Migrationsverket ger invandrare ofattbart många, generösa bidrag, förmåner och förtur till bostäder etc. Men bestraffar svenska skatteslavar med oändliga straffskatter, avgifter och förbud. En rad myndigheter har rätt att dela ut samordningsnummer. 900.000 utlänningar med sådana nummer kan leva på bidrag. Ofta med flera identiteter och därmed flerfaldiga bidrag. Myndigheterna betalar bidrag till migranter som flyttat hem. Även om de varit döda i åratal går pengarna till deras släktingar. Försäkringskassan betalar t.o.m. bidrag till Iraks försvarsminister som en tid bott i Sverige. S.k. arbetsinvandrare väller in i Sverige. Många av dem med falska anställningsintyg – ofta som föregivet personliga assistenter till handikappade släktingar. De 10.000 afghaner som genom gymnasielagen fått uppehålls-tillstånd tar via CSN stora studielån. Lån som de har små möjligheter att någonsin betala tillbaka. Isynnerhet om de senare blir utvisade.

EU kräver en stor bit av den svenska statskassan. Mer än från andra länder. De kräver t.o.m. att få egen be-skattningsrätt över svenska hushåll. Besluten fattas fullständigt odemokratiskt av ett antal tillsatta byråkrater – långt över huvudet på det folk från vilket all politisk makt i Sverige ska utgå enligt grundlagen. De ”folkvalda” agerar nickedockor inför EU-överheten. Detsamma gäller Sveriges bidrag till FN. Vi betalar skyhöga avgifter, bestämda av en församling med absolut majoritet av odemokratiska diktaturstater. Nu ska vi betala extra mångmiljardbelopp till de gigantiska klimatfonder som ska administreras av 200 personer i Sydkorea. Alla med absolut, diplomatisk immunitet. Insyn om hur dessa miljarder kommer att fördelas blir därmed i princip obefintlig. Betala och håll käft säger den svenska regeringen och bannlyser Sveriges största parti från allt inflytande.

Allt detta borde naturligtvis tvärstoppas. Dessa enorma resurser skulle om förnuftet fick styra omedelbart styras över till bekämpning av Corona. Allt annat är ju underordnat och i nuläget meningslöst. Klimathysterin försvann som en morgondimma. EU faller ihop som det korthus det var. FN är maktlöst. Globalismen och den fria rörligheten faller för nationalismen och de instink-ter som sedan begynnelsen varit alla levande varelsers starkaste drift. Att blod är tjockare än vatten. Urkänslor som ingen hjärntvätt kan rå på. Försvaret av de närma-ste är oövervinnligt.

Dessbättre kan vi som genomlevt tidigare kriser nu se tecken på den äkta solidaritet som då räddade oss. Spanska sjukan besegrades. Världen reste sig efter Hitler. Stalins skräckvälde överlevde inte. Cubakrisen slutade inte med tredje världskriget. Röda Khmerer, Idi Amin och de andra monstren föll. Hiroshima blev inte världens undergång. Förhoppningsvis lär vi oss också att leva med Corona. I varje fall den unga generation som överlever och som förhoppningsvis blir klokare än vad vi gamla lättlurade idioter var.

Håll hoppet vid liv! Eller som Churchill sa: ”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.”

Rolf Malm

2 thoughts on “Vi spenderar pengar vi inte har, för att lösa problem som inte finns…

  1. Enligt en man utan yrkesutbildning i Fjollträsk kan vi vara lugna, han påstår att det blir bättre så småningom då tjänar alla till sin försörjning och endast de gamla behöver bidrag och hjälp. Men vi dör säkert ut genom en virus- pandemi, efter det får ni råd att bygga höghastighetsbanor, bygga flera religiösa samlingsplatser samt besöka den heligaste platsen, Kaban i Mecca.

  2. Rolf, det här var en av dina absolut bästa och det säger inte lite !!

    //Gunnar

Kommentera