2 thoughts on “Väntar på en bra ursäkt för att bomba Tel-Aviv

  1. Vad Senioren säger är vad som förutspås ske i Mellanöstern. Det tredje världskriget kommer och blir mellan Sunni och Shia. Mitt stalltips är att USA lämnar. Ryssland stödjer fortsatt Syrien (Hamn i Medelhavet). Båda länderna leverar vapen men till olika kombatanter.
    EU bör stänga gränserna redan nu NATO får inte, ska inte, hjälpa Turkiet som dock inte angrips av det skälet. Sverige ska sponsra de som fri- eller “tvångsvilligt” återvänder för att deltaga. Det sista är bra oavsett vilken gren av Islam de tillhör.
    – Gör de sin plikt där förtjänar de sjuttiotvå jungfruar.

  2. Shiamuslimerna tror att utrotar man 80% av judarna kommer den tolfte imamen Mahdi tillbaka. Det räcker att bomba de stora städerna så får man kål på minst 80%. När Mahdi kommer tillbaka kommer muslimerna att styra världen och all svenska batik och vänsterhäxor får lära sig var kvinnans plats är.

Kommentera