Hovrätten fäller 13 från bortalaget i assistanshärva


BROTTSLIGHET. Hovrätten över Skåne och Blekinge friade i dag två av de 15 personer som tidigare dömts i en stor assistanshärva i Malmö.

– I stort sett håller hovrätten med tingsrätten, men de ändringar vi gör gäller dels en uppgiven assistent, och sedan ändrar vi också beträffande en anställd i assistansbolaget. Där menar vi att det inte är visat att hon haft annat än en underordnad roll och att hon inte haft insikt i de fel som förekom i redovisningarna, och därför ogillas det beträffande henne, säger hovrättsrådet Marianne Karlsson.

Försäkringskassan har beskrivit ärendet som en av de största assistanshärvorna i Sverige. Det handlar om bedrägerier som ska ha skett i samband med assistans till en minderårig person i Malmö under fem år fram till 2017.

I september 2018 dömdes fyra huvudmän – brukarens föräldrar och två från assistansbolaget – och elva assistenter vid Malmö tingsrätt för grovt bidragsbrott eller bidragsbrott av normalgraden. Sex personer dömdes till fängelse i mellan ett år och tre och ett halvt år och nio dömdes till villkorlig dom. Men en av de åtalade huvudmännen och en assistent frias nu alltså av hovrätten.

I övrigt fastställer hovrätten i huvudsak tingsrättens dom. Enligt domen ska de flesta assistenterna inte ha utfört något arbete alls, och den sammanlagda felaktiga assistansersättningen uppgick till runt sex miljoner kronor.

Åklagarna ville se skärpta straff för några av de åtalade, men det gick inte hovrätten med på.

-Pettersson säger att myndigheterna tillåter detta fusk, de vill inte granska på grund av risken av att gynna de främlingsfientliga.

Bedragarnas marknad, en timmes film från 2005. Det har inte blivit ett duck bättre och politikerna samt journalister vet om det.

TIDIGARE 2019-05-23 Assistansföretag fuskade med bidrag – Janne Josefsson gör hembesök

BROTTSLIGHET. Assistansbolaget Rami Care har en central roll i en härva i Malmö där assistenter fått lön från Försäkringskassan, trots att de flesta inte arbetat överhuvudtaget. I samband med fusket har 14 miljoner kronor betalats ut från Försäkringskassan till assistansbolaget. I SVT:s “Josefsson” söker Janne Josefsson upp ägaren – och konfronterar honom.

Efter att Försäkringskassan blivit tipsad om att utreda assistansen av en rullstolsburen man i Malmö började härvan rullas upp. Rami Cares assistenter hade lämnat in tidslistor som visade att de jobbat som personliga assistenter, trots att de flesta inte jobbat alls.

-Pettersson tycker det är bra att SVT och Janne Josefsson granskar assistansbolagen. Dock är det synd att de inte gör kopplingen till invandring och de ekonomiska konsekvenserna av denna tydligare. Jag säger inte att det bara är invandrare som fuskar men det är mest invandrarföretagare som åker fast för organiserat fusk i stor skala.

TIDIGARE 2018-12-21. Överlägsen seger för bortalaget i assistanshärva

BROTTSLIGHET. Två män och två kvinnor dömdes av Malmö tingsrätt för grova bidragsbrott till fängelse i mellan tre och tre och ett halvt år. Nu fastställer hovrätten över Skåne och Blekinge straffen för de fyra huvudmännen i ett tvådelat mål om fusk med assistansersättning. Försäkringskassan har betalat ut ersättning som inte skulle ha utbetalats.

Tillsammans ska de fyra också betala ett skadestånd på cirka sju miljoner kronor. Tingsrätten dömde nio påstådda assistenter, som inte utfört assistansarbete, för bidragsbrott och åtalet mot tre påstådda assistenter ogillades.

Pressmeddelande från Hovrätten

-Pettersson litar på herr Löfven, det blir förtjänst på lite längre sikt…

TIDIGARE 2018-09-07. Bortalags-föräldrar döms för fusk med sonens assistans och mycket mer

BROTTSLIGHET. Två föräldrar och två anordnare av assistans döms till fängelse mellan ett år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Tidrapporter och assistansräkningar som lämnats in för att assistansersättning ska betalas ut har varit oriktiga. De flesta assistenterna har inte utfört något arbete alls.

I slutet av maj i år åtalade åklagaren ett stort antal personer för påstådda bidragsbrott eller annan brottslighet i förhållande till två personer som beviljats personlig assistans, varav en är en underårig pojke som den aktuella domen rör. I det andra fallet har redan dom meddelats.

Tingsrätten har kommit fram till att uppgifterna i tidrapporter och assistansräkningar som lämnats in till Försäkringskassan och Malmö stad för att assistansersättning ska betalas ut har varit oriktiga. De personer som påstås ha arbetat åt den aktuella brukaren har enligt tingsrätten antingen inte utfört assistansberättigat arbete eller inte utfört något arbete alls.

Telefonavlyssning, kameraövervakning samt iakttagelser vid polisens spaning under sommaren och hösten 2017 har varit en central del av bevisningen av de stora betalningsströmmar som gått från det assistansbolag där två av huvudmännen, ett syskonpar, arbetat till de påstådda assistenterna och därefter vidare till konton som disponerats av de två andra huvudmännen, brukarens båda föräldrar.

– Vi anser att det av utredningen framgår att de flesta assistenter inte har utfört något arbete alls, säger rådmannen Lars Olsson. Pojken verkar trots det inte ha tagit skada, tillägger rådmannen Christina Nilsson.

För föräldrarna uppgår skadeståndet till över sex miljoner kronor som de huvudsakligen ansvarar för tillsammans. De ansvarar för ett något mindre belopp tillsammans med de båda andra huvudmännen. De assistenter som döms ska tillsammans med huvudmännen ansvara för skadeståndet i olika delar…

-Pettersson orkar inte med att räkna ihop kostnaderna för dessa mål och rättegångar. Jag kan bara konstatera att det blir svårt för statsminister Stefan Löfven att räkna hem någon vinst. De inblandade tillhör som vanligt, bortalagen som är duktiga…

De inblandade bolagen är Rami Care i Sverige AB och Assistans Året om i Sverige AB.

Malmö TR B 524-18 Deldom 2018-09-07 (208 sidor)

TIDIGARE 2018-0801. 13 av 28 personer ur bortalaget hittills dömda i assistanshärva för minst 20 miljoner

BROTTSLIGHET. Två män och två kvinnor döms till fängelse i mellan tre år och tre år och sex månader för grovt bidragsbrott efter assistansbedrägeri i Malmö, meddelar Malmö tingsrätt i ett pressmeddelande. 

De fyra personerna beskrivs av tingsrätten som huvudmännen, men ytterligare tre personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott. Sex av de åtalade döms till villkorlig dom för bidragsbrott som tingsrätten inte anser som grova.

Härvan har beskrivits som en av de största svindlerihärvorna mot Försäkringskassan. De inblandade hade alla anknytning till ett assistansbolag i Malmö och ska ha lurat till sig minst 20 miljoner kronor.

Observera att detta mål med 13 dömda bara är ena delen av rättegången som fortsätter senare.

Kostnad förutom bedrägerierna mot skattebetalarna: 

 • Förundersökningsarbete som utmynnat i 4000 sidor.
 • Alla trettio har tilldelats en offentlig försvarare var.
 • 30 förhandlingsdagar.
 • Sedan kommer säkert allt att överklagas och allt på skattebetalarnas bekostnad.

Sedan för vi inte glömma det viktigaste, alla dem som blir utan vård och hjälp på grund av att det finns folk som dessa. 

-Pettersson undrar när statsminister Stefan Löfven ska redovisa förtjänsten av invandringen?

Malmö Tingsrätt B 524-18

Tidigare 2018-05-22. 28 personer ur bortalaget åtalas i assistansbedrägeri för minst 20 miljoner

BROTTSLIGHET. 28 personer kommer att åtalas i en omfattande bidragshärva som nystas upp sedan början av året i Malmö.

– Det handlar om en företrädare för ett assistansbolag i Malmö och sedan assistenter som påstås ha arbetat för bolaget, berättade kammaråklagare Björn Rosenlöf. Enligt honom utreds fusket från 2013 till dags datum, men sannolikt har det pågått betydligt längre än så.

– Vi har valt att avgränsa det där för att göra det hanterbart, men det har sannolikt börjat långt tidigare, säger Rosenlöf.

14 personer har sedan januari suttit häktade misstänkta för fusket, varav tre försatts på fri fot. Samtidigt har härvan vuxit i takt med förundersökningen som i dag omfattar 4000 sidor.

Bolaget har på olika sätt fått ut pengar i assistansersättning, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, som de inte har rätt till. Antingen har inget arbete utförts eller så har det inte funnits behov av assistans, säger Jenny Lindell, åklagare.

I bolaget är de två åtalade. Sen är det fyra personer som är gode män och föräldrar. De andra är assistenter som medvetet uppgett sitt namn för egen vinning och för att få högre sjukdomsgrundande inkomst, säger Jenny Lindell.

Den 29 maj börjar huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt. Den beräknas hålla på hela sommaren fram till 16 augusti.

-Pettersson noterar namnen på de misstänkta, Ahmed, Nada, Vladan, Novica, sekretess, Licina, sekretess, Milunovic, Marko, Zoran, Dragan, Mirjana, Johan, osv. Det ser ut som bortalaget vinner överlägset.

Fundera inte på vad detta kostar. Först har de blåst skattebetalarna på minst 20 miljoner, sedan rättegång i 2,5 månader, utredning ett år, en advokat till varje åtalad, plus, plus, sedan ska det överklagas…

Skånska Dagbladet

TIDIGARE 2018-01-19. 14 personer misstänkta i assistansbedrägerier i Malmö

ASSISTANSERSÄTTNING. Dagligen hör vi om personer som nekas ersättning som de har rätt till och behöver. Nyhetsföretagen brukar skylla på Försäkringskassan och regeringens besparingsiver. 

Ingen så mycket som andas dock över varför inte världens högsta skatt inte ger oss den välfärd och trygghet vi betalar för.

Anledningen är densamma som till polisbrist och lärarbrist.

I den senaste men troligen inte sista bidragshärvan har ägarna tagit ut 12 miljoner kronor i utdelning, visar årsredovisningarna. Inte olagligt men det blir mindre skatt än att ta ut lön. Inom ägarfamiljen finns också flera olika assistansbolag.

Ingen på Rami Care AB är intresserad av att ge någon kommentar.

Anställda på bolaget har tidigare figurerat i assistanshärvor.

Så sent som i november 2017 dömdes sex personer i Borås tingsrätt som har varit anställda på assistansföretaget. Det handlade, enligt åtalet, om oriktigt redovisade assistanstimmar till ett värde av nästan 900.000 kronor under åren 2013-2014.

Flera av de anställda är släktingar. En kvinna dömdes för totalt 17 bidragsbrott. Andra assistenter dömdes för häleri för att de fått lön som de inte varit berättigade till insatt på konton.

Tingsrätten kom fram till att en av assistenterna hade fått lön i nästan ett och ett halvt år trots att hon under större delen av tiden inte fanns i Sverige. Det vet man – eftersom hon blev utvisad ur landet.

En annan assistent hade fått lön trots att brukaren befunnit sig utomlands. Och vid ett annat tillfälle var det tvärtom. Brukare var i Sverige, men assistenterna på Gran Canaria.

Företagets ledning var i Boråsmålet inte misstänkta eller åtalade för något brott. De hördes som vittnen och under rättegången framkom att assistenter och ledningen skyllde på varandra.

Enligt Malmö Tingsrätt är det sekretess på flera av de misstänkta men följande namn kommer från offentliga handlingar. Observera att de är anhållna och misstänkta för grova bidragsbrott i Malmö under tiden 2013-2017 men de är ej dömda.

Ahmed  Abdelkarim El-Mahmoud, född 1992
Vladan Jakovljevic, född 1977, medborgare i Upphört Land
Aldin Licina, född 1992,
Gabriella Silvia Milunovic, född 1979,
Zoran Mimovic, född 1962, medborgare i Serbien, tolk behövs på serbiska
Dragan Mitrovic, född 1956,

-Pettersson noterar att det för närvarande är fjorton personer misstänkta och det finns ingen som helst anledning till att namnen på de som är sekretessbelagda skulle vara annorlunda…

TIDIGARE 2018-01-18. Tre personer begärs häktade i assistanshärva

BROTTSLIGHET. Sammanlagt tre personer har begärts häktade i den assistansfuskhärva som håller på att rullas upp i Malmö, rapporterar TT.

Kammaråklagare Björn Rosenlöf säger att man misstänker att 14 personer är inblandade.
Upplägget ska ha inbringat minst tio miljoner kronor, enligt Ekobrottsmyndigheten.

-Pettersson tror inte tio miljoner räcker på långa vägar…

TIDIGARE 2018-01-17. Tolv personer anhållna i Malmö. Misstänkta för bidragsfusk

BROTTSLIGHET. Tolv personer har anhållits i en misstänkt härva med bidragsfusk. Misstankarna handlar om att ett bolag i Malmö ska ha blåst Försäkringskassan på stora summor pengar.

Ekobrottsmyndigheten utreder just nu en stor härva med misstänkt bidragsfusk i Malmö. Det gäller ett assistansbolaget där de anhållna är företrädare för bolaget och även personer som har påstått sig vara assistenter, men i själva verket inte ska ha varit det.

Enligt Kvällsposten är det ett fusk som har inbringat 10-11 miljoner kronor.
Förundersökningsledare på Ekobrottsmyndigheten, Björn Rosenlöf, säger att fusket misstänks ha startat 2013 – och pågått fram till nu. Försäkringskassan anmälde bolaget till myndigheten under förra året.
– Brotten anses grova sett till belopp och systematiken i hur det gått till, säger Björn Rosenlöf.
Under tisdagen genomfördes en razzia och sammanlagt sex personer greps på olika adresser i Malmö. Ytterligare sex personer greps under onsdagen. Sammanlagt är nu tolv personer gripna och häktesförhandlingar ska hållas på fredag.
Nils Norling, presstalesperson vid polisen i Malmö, uppger att två är anhållna i Malmö. Enligt Björn Rosenlöf har polisen gripit samtliga personer i Malmö men de sitter anhållna på olika platser i regionen på grund av platsbrist.
Fallet helt unikt i sin omfattning. Björn Rosenlöf, förundersökningsledare, bekräftar att fallet är ovanligt. – Det är relativt ovanligt men det handlar om att man tillsatt mycket resurser för att man har tyckt att det här är viktigt att utreda.
-Pettersson tvivlar på att fallet är unikt i sin omfattning. Det är bara att läsa om assistansbedrägerier på bloggen eller Sagan om Södertälje.
Sedan vill jag inte påstå att det bara är invandrare som ägnar sig åt den här typen av brottslighet, men det är nästan bara invandrare som åker fast och döms…

Misstänkta denna gång är…

 • Rami Care i Sverige AB
 • Abdel Karim El-Mahmoud (f. 1961), Ordinarie ledamot , Styrelseordförande
 • Najat Ghonaim (f. 1967), Ordinarie ledamot
 • Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud (f. 1992), Suppleant
Malmö är värst med 5,4 miljarder i bidrag från övriga landet, men Södertälje, Eskilstuna, Göteborg och många andra städer har stora problem.

Malmö skulle gå i konkurs utan 15 miljoner om dagen

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


4 responses to “Hovrätten fäller 13 från bortalaget i assistanshärva

 • age

  Vilken grupp/sekt representerade angriparen, som sedan föll?

  Gilla

 • Stenbock

  Här handlar det om miljonbidrag av flera tusen runt om i landet. Stenbock är övertygad om att det hela är organiserat,av det som kallas ”familjeklaner” av beduiner,invandrade från Orienten.
  Kom också att tänka på den noga granskning som sker med Svensson självdeklaration. Skulle här några 100:- för mycket ha avdragits,väntar böter !!

  Gilla

 • age

  ”En av de största bluff – assistanshärvorna!

  – visst!
  Men den största var väl ändå den vi i Södertälje hade
  glädjen att betala för när våra ”Öppna ERA hjärtan” –
  invällare från samma trakter och med förvillande
  lika namn, idkade ”hjälpverksamhet” för flera miljoner
  kronor.

  – nåja!
  De flesta har tydligen ”anpassat” sig till samhället?
  Numera bor de flesta i marmorslott med en Tesla eller
  Porsche på garageuppfarten av ädelsten.
  Man brukar också kunna se en, och annan svart BMW
  av största och senaste modell – med mörka rutor, framför
  slottet.

  Vi får väl antaga att bilarna är belånade från det egna
  banksystemet, ”plastkassen”?
  Möjligen ligger, kanske, ett och annat bidragskort från
  socialkontoret som handpenning till såväl bilar som slott?

  Antagandet grundar sig på ett stort antal informationskällor
  från såväl arbetsplatser som tjänstefolk i skattemyndigheten.
  Vissa både hotade och trakasserade!

  ”Alla människors lika värde”! – ?

  – men ”som man bäddar får man ligga”!
  Södertälje har ”alltid” varit styrt av socialdemokrater!
  – det har sitt pris!

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: