Stäng

Allmänna arvsfonden

”Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad”

Så står att läsa på Allmänna arvsfondens webbsida. Denna fond stiftades av Riksdagen 1928 och medel till denna tillfaller från dödsbon där inga arvingar finns eller testamenten skrivits. Sverige är det enda land i världen, förutom Island som tog efter Sveriges modell 1952, som har denna typ av verksamhet. I andra länder tillfaller medlen statens kassakistor, men hur används medlen från Allmänna arvsfonden. Ledarsidorna har granskat saken.

Ja, några föreningar och intresseorganisationer som fått miljontals i bidrag från avlidna är…

 • …Kulturföreningen MUMS som fått 1 710 500 kronor för att skapa sagor som anpassa till människor med funktionshinder
 • …Strands idrottsförening som erhållit 1 122 710 kronor för att erbjuda nyanlända barn och barn som inte deltar i föreningsverksamheter chansen att prova på olika idrotter
 • …En gospelförening som fick 4 781 601 kronor för att locka pensionärer och nyanlända till sin verksamhet
 • …En förening för lesbiska som fick 4 940 703 kronor för att skapa ett lesbiskt nätverk för unga som är nyfikna på lesbiskhet

Där det finns pengar finns också de som försöker lura till sig dessa på olika sätt. Miljoner från Allmänna arvsfonden har slussats till våldsbejakande och antidemokratiska organisationer som sagt sig bedriva verksamhet med kommuners goda minne, men där kommunerna ifråga sagt att det aldrig hört talas om verksamheterna. En rad etniska grupper med ursprung i andra länder har också tilldelats miljoner utan att bevis för deras verksamhet lämnats in.

Ledarsidorna

Redan 2015 tog Rebecca Weidmo Uvell upp denna fond och oegentligheterna kring den. Efter en granskning av Allmänna arvsfonden hittade hon ”föreningar som överdrivit sin medlemsförteckning med flera hundra tusen personer, föreningar utan hemsidor och som enligt officiell data är avregistrerade, föreningar som man inte ens kan lista ut vad de gör och om de finns”.

Dagens Samhälle

Samma Weidmo Uvell skrev 2018 en debattartikel i Expressen där hon uppmanade staten att lägga ned fonden och istället använda pengarna till terror- och brottsoffer. Hon tog i artikeln upp meningslösa exempel som ett biodlarprojekt i Malmö som fått över 5 miljoner för att lära barn odla bin och en rad nya golfbanor för miljontals kronor. Även i denna artikel nämner hon miljoner som kan ha forslats till utländsk terrorverksamhet.

Expressen

Förra året skrev Weidmo Uvell om Allmänna arvsfonden på sin blogg där hon beskrev hur denna, tillsammans med andra bidragsgivare, slussade miljoner till Muslimska Brödraskapet olika underavdelningar.

Rebecca Weidmo Uvell

Även SVT:s politiske kommentator Erik Fichtelius tog upp Allmänna arvsfonden 2018. ”Hanteringen av Allmänna arvsfondens miljarder är nästa politiska skandal i vardande. Fonden har blivit en sockerbit som lockar till sig elakartade spyflugor som nu surrar allt värre”. Han menar på att det vuxit upp en hel industri kring denna fond, där enskilda personer och föreningar kan hämta ut miljoner utan att bevisa vad pengarna används till.

Fokus

Sedan vet vi att Expo fått ut miljoner från denna fond, bl.a. 2001-2002 då man erhöll 2,2 miljoner för ett projekt som skulle motverka rasistiska strömningar bland skolelever.

Här kan ni läsa om vilka Allmänna arvsfonden tilldelat stöd 2015 och fram till nu…

16 reaktioner på “Allmänna arvsfonden

 1. Det mest skandalösa i samband med Arvsfonden, är dock med vilka metoder fonden numera ”driver” in sina pengar. Arvsfonden har numera lagstadgad rätt att granska alla upprättade testamenten, när de skall exekveras (verkställas). Alltså inte när de utfärdas, utan verkställas. DÅ FÖRST kommer fonden med invändningar och kräver att arvet överförs till fonden. Det riktiga borde vara att fonden får granska NÄR TESTAMENTET HAR UPPRÄTTATS inom viss tid. Om fonden således har invändningar, så får den som testamenterar ingen chans att rätta sin vilja genom att omformulera sig, då denne i regel är död.

  Detta leder till djupt tragiska resultat när Arvsfonden numera kommit i händerna på PK-aktivistiska ledar, kulturmarxister. Idag är det inte så att flertalet pengar fonden lägger beslag på beror på avsaknad av testamenten, utan på att arvsfonden via anställda jurister stämmer dödsbona för teknikalitéter i testamenten, varvid t ex en änka som levt med en avliden man i typ 50 år fråntas sitt ”arv”. Pengar som arvsfonden sedan använder till något som den testamenterande personen absolut inte vill sättas i samband med.

  Arvsfonden med sin kulturmarxistiska ledning har snarast utvecklats till moderna statsstödda kommunistiska pirater.

 2. Det sägs att de har så gott som obegränsade tillgångar. Varför kan de inte öronmärka en stor del av de ekonomiska resurserna de förfogar över till fattigpensioner som är behov av tandvård och nya glasögon?

 3. Om du inte har några arvingar som du tycker gjort sig förtjänta av det du efterlämnar; testamentera till org ”Vid din sida” eller Hundstallet. Där gör pengarna nytta!

  1. Arvingar har alltid rätt till sin laglott. D v s hälften kan testamenteras. Men den som INTE har arvingar har rätt att testamentera HELA arvet till vem som helst. Det är här numera arvsfondens jurister griper in – d v s t ex att en sambo i 50 år får inte en sekin. I hela världen och detta har även gällt i Norden som helhet, så har principen för arv alltid varit att arv inte skall ”gå ur släkten”. Därför har även kusiner kunnat ärva i alla tider. Kolla själv i de äldsta lanskapslagarnas ”ärvda- resp giftasbalkar”.
   När arvsfonden infördes, på kommunistisk grund, så fråntogs kusiner i arvsberättigade. Detta skedde inte ens i kommunistiska diktaturer.

   1. Jag hör hela tiden hur familjer bråkar om arv. Flera fall känner jag till.
    När det gäller pengar då är alla alerta. Men när en person är sjuk kommer ingen att hälsa på på sjukhuset.

 4. Tål att upprepas. Har du inga anhöriga som ärver dig. ska du skriva ett testamente. Allmänna arvsfonden har under flera decennier pytsat ut våra avlidna förfäders pengar på en hel del suspekta föreningar. SKÄMS!

 5. Skriv ett testamente till en god vän eller vem som helst, om inte du har egna arvingar.
  Muslimska förbunden har fått i åratal miljonbelopp. Svenska ungdomsförbunden får 70 000 i bästa fall för syns skull.
  Jag har en sjuk väninna.Hon har inget testamente och hon kommer att lämna sina tillgångar till staten.

 6. Det räckte inte med miljonerna från myndigheten för stöd till trossamfund.
  Någon eller några lever mycket gott på svenska skattepengar och politikerna blundar fullt medvetna. Det gäller ju att vårda valboskapen.

 7. Finns det inga utbetalningar för fattigpensionärer o
  Medellösa? Det var väl ditåt som,det var menat en gång
  när dom som inte hade några arvingar så bildades denna fond
  där man kunde skänka sina medel dit? .

  Denna fond har även använts flitigt till att förse Arabiska o
  Afrikanska sammanslutningar av ibland tvivelaktig natur
  med feta bidrag från A.A

Kommentera

%d bloggare gillar detta: