Ett svek mot unga människor

Chris Forsne belyser på Ledarsidorna ett samhällsproblem som växer sig starkare och som styrande politiker har svårt att hantera.

Det handlar främst om unga flickor som allt oftare döljer sig bakom religiösa klädkoder och som till synes verkar helt ointresserade av det samhälle deras föräldrar tagit dem till.

Forsne beskriver en händelse på Göteborgs Stadsmuseum som jag tror att både lärare och guider kan känna igen sig i. Vid ett besök på detta museum får Forsne sällskap av två skolklasser från en friskola i ett s.k. segregerat område i Sveriges andra stad. Samtliga flickor i sällskapet döljer både hår och hud under flera lager med kläder och är tillsynes helt ointresserade av utställningen om Göteborgs historia. Forsne frågar sig varför dessa klasser ens befinner sig på ett museum som visar en utställning om en svensk stads historia?

Ett led i det som ansvariga kallar integrationsprojekt? Vad Forsne menar med sin text är att det finns ett Sverige som kännetecknas av “vi och dom” och har inget att göra med de epitet man klistrar på Sverigedemokraterna, utan det faktum att det kommit och kommer stora skaror med människor från andra kontinenter som är helt ointresserade av det svenska samhället, vår kultur och historia.

De här orden kan nog många skriva under på, även om en del skulle svara annat om en mikrofon stacks under näsorna på dem.

“De lever sitt dagliga liv i ett Sverige där niqaberna blir allt fler, där vuxna kvinnor som hittills inteburit slöja nu i allt högre takt väljer att sätta på sig en. Ett Vi och Dom som växer sig allt starkare på grund av våra politikers brist på agerande. Eller brist på vision om vad Sverige är och vad vi ska stå för”

Sverige står inför stora problem, för att inte rent ut säga en förvandling. En förvandling som drar landet närmare det tillstånd man läser om från de länder varifrån den stora skaran nyanlända kommer. När religionen tillåts styra i och dominera delar av vårt land, så dras också de grupper som styrs och domineras av religionen isär från övriga samhället. Det börjar redan bland barnen som är styrda av sina föräldrars krav på trohet till religionen och fortsätter sedan upp i åldrarna. Nämn gärna namnet på ett land där religionen styr över staten som är ett fungerande land? Tvärtom är det från dessa länder människor “flyr” och med sig tar de sina problem, sin kultur, sin religion och pang så ser vi importerade konflikter på våra gator.

“Vi och dom” är uppenbart här för att stanna och om “vi eller dom” går segrande ur detta lär våra barnbarn och kommande generationer bli varse.

Ledarsidorna

8 thoughts on “Ett svek mot unga människor

  1. Fullt klart är väl att det utgår order från Imamer att de sanna muslimerna skall klä sig så här, allt i akt och mening att få det till en naturlig företeelse i vårt arma land. Våra politiker, nja inte alla, faller in i kören om att det är sååå viktigt med mångkultur, tyvärr är vi snabbt på väg att glömma vår egen kultur och historia.

  2. Pettersson skrev tidigare om det islamistiska centret som socialdemokraterna mfl har gett tillstånd till i Uppsala Man bävar ju för dagens ledande politiker som inte kan eller vill se hur skutan Sverige sakta men säkert sjunker utan att på något sätt börja försöka täppa till alla hål i skrovet.
    Vill de verkligen ha ett delat land fullt med motsättningar. Idag bränner man bilar. Imorgon bränner de ner våra museer och kulturhistoria.

  3. Jag vill inte integreras i det nya Sverige, jag ha gjort denna resa förut och integrerad mig i Sverige. Det räcker, det nya Sverige vill jag inte vara en del av och integrera mig.

  4. Acklimatisering, Integration, Anpassning, Komma i arbete och betala skatt, Bli en del av oss, Ta till sig svenska värderingar, Göra sin plikt först och SEDAN kräva sin rätt…..HAAAA — Kommer aldrig att ske, fattar ni väl…

  5. Vadå unga människor, det är ett svek mot hela befolkningen, gammal som ung. Hoppas politikerna får lida….

  6. Min son på 20 år brukar säga det ibland – hur kan din generation utsätta oss för allt detta som händer i sverige.

Kommentera