SSAB:s supersatsning på klimatet hotad

KLIMAT & INDUSTRI. Under FN:s klimatmöte i New York som hölls under tre dagar, 21-23 september hyllades ståljätten SSAB:s initiativ att fasa ut kolet.

I Sverige måste ledningen stångas med den akuta kapacitetsbristen i elnäten och långa miljötillståndsprocesser.

Det svenska stålföretaget SSAB står för drygt tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp och är därmed den enskilt största utsläppskällan. För två år sedan presenterade företaget en ambitiös plan för att ändra på det. Målet är att produktionen ska vara helt koldioxidfri 2045.

Vägen dit stavas Hybrit – ett projket som man driver tillsammans med LKAB och Vattenfall som också siktar på nollutsläpp. Väldigt förenklat går Hybrit ut på att ersätta kol med vätgas i produktionsprocessen och byta ut masugnarna mot elektriska ugnar.

Men det finns en rad orosmoln på himlen innan det rena stålet kan vara klart för leverans. Till de mörkare hör de långa miljötillståndsprocesserna som behövs för att förändra eller utöka produktionen.

Men för att ersätta kol med el måste SSAB förlita sig på de tillstånd som behövs för att bygga ut elnäten. Sverige har just nu en akut kapacitetsbrist vilket innebär att el inte kan transporteras dit den behövs bäst.

För SSAB är strömförsörjningen avgörande men när man bad Svenska Kraftnät om mer kapacitet fick man ett besked som låg alldeles för lång tid fram i tiden.

Därför har istället den regionala aktören och samarbetspartnern Vattenfall påbörjat processen att bygga en ny luftburen högspänningsledning som sträcker sig genom södra Sörmland till Oxelösund. – Den är helt kritisk för oss om vi ska kunna ta ut masugnarna och påbörja vår nya produktionsprocess. I det samråd som alltid görs inför sådana projekt har det framkommit att det finns en del som är kritiska. Här är vi oroliga för att det kan dra ut på tiden. 

Läs vidare på fPlus…

-Petterssons hemstad är Oxelösund och där verkar många vara för att byta ut kolet men få vill ha elledningar i närheten av där de bor och då blir det svårt. Markledningar ses av några som ett alternativ men det verkar inte fungera, det är tekniska problem, 8-12 gånger dyrare än luftledning och har kortare livslängd. Läs HÄR.

Att vara beroende av energiminister Anders Ygeman (S) kan heller inte vara roligt eller bra för svensk industri. Att det finns el men inte kapacitet att överföra den hjälper inte SSAB eller Pågens bröd i Malmö.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) säger att vi har en explosionsartad ökning av laddbara bilar och att det är bra, för vi måste få bort de fossildrivna. Hur bilarna ska laddas när de blir några miljoner verkar dock oklart.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 

13 thoughts on “SSAB:s supersatsning på klimatet hotad

 1. Är ygeman inblandad kommer inget ske med kablar , elutbyggnad eller el kraft tillverkning, då ingen verkar informerat honom att han skall verka inom denna sektor, han har redan dribblat bort sig själv och vet troligtvis inte på vilken sida han är i handboken.
  SSAB som eventuellt har en bra framtid kommer läggas ned innan Ygeman fått tummen ur röva och insett han varit med om att stänga tillverkningen pga elbrist.
  (han har ju åter blivit tilldelad en roll i S där han inte tillför ett skit utan bara skadar samhället som många ggr för)

 2. Om nu inte Vattenfall kan pussla ihop de två nya 130 Kv ledningarna genom vackra Oxelösund och ner till SSAB. Inom de redan befintliga luftledningsgatorna.

  Så får man faktiskt ta och lägga ner dessa nya ledningar. delvis som markkabel. För det handlar inte om några längre sträckor inom kommunens gränser. Man får helt enkelt kombinera luftledning med markkabel.

  Kostnaden för kortare sträckor av markkabel är ju en “skitsumma” i det stora hela. När man tittar på vad detta projekts omfattning. Det är ju trots allt något som ska var i drift i många herrans år och som dessutom bekostas med en hel del skattepengar. Då kan man även visa lite omsorg om hur miljön utformas och påverkas för människor och natur, utanför SSAB:s område.

  Det är ju nu inte bara “ett problem” med hur kraftledningarna ska dras.

  Många har nog missat den enorma tillförsel av skrot, som måste fraktas till SSAB, för detta med ljusbågsugnens start och drift 2025. Det är enorma mängder jämfört med idag. Hur ska det lagras och hur ska det hanteras utan att bullernivån höjs ännu mer. SSAB:s egna utredning medger själva att detta är en nöt att knäcka.

  11.2. Buller, vibrationer och ljus
  Den planerade ljusbågsugnen innebär en förändrad råvaruhantering. Dagens hantering av malm och kol fasas ut och ersätts av i huvudsak skrot, vilket kan ge upphov till förhöjda bullernivåer. SSAB arbetar med att planera hur mottagning, hantering och lagring kan ske för att minska störningar och en bullerutredning genomförs som en integrerad del av detta arbete.

  10.2.1. Planerad förändring
  När SSAB ställt om sin produktion från malm- till skrotbaserad ståltillverkning ersätts råvarorna malmpellets, kol och koks, med skrot och järnråvaror. Vid tillståndsgiven produktionsvolym 1,9 miljoner ton stålämnen kommer behovet av skrot och järnråvaror att uppgå till ca 2,3 miljoner ton per år. Tillförseln av skrot och järnråvaror antas komma via järnväg, lastbil samt med båt, främst till Oxelösunds Hamn. Det är inte möjligt att göra en exakt bedömning hur mycket skrot som skall levereras med olika transportslag, järnväg, bil eller båt. Ett antagande är att 70 % av leveranserna kommer med båt, 20 % med järnväg, och 10 % med lastbil från närområdet.
  Styckeskrot är inte möjligt att transportera med bandtransport till SSABs område, istället krävs att skrotet körs med lastfordon (lastbil, truck eller järnväg). En utredning pågår för att utröna hur framtida transporter ska ske. Planeringen av transportlösningar mellan hamnen och SSAB sker i samråd med såväl Oxelösunds hamn som med Oxelösunds kommun.

  Läs mer på denna länk och klicka sedan vidare på samråd.

  https://www.ssab.se/ssab-koncern/om-ssab/produktionsorter-i-sverige/oxelosund/fossilfri-produktion?dcFilter=&dcSearch=

 3. om 1 miljon bosättare + deras anhöriga flyger islamic republic air till Arlanda tur o retur 2 ggr per år hur många ton blir det, Gretas mamma?

 4. Lyssna gärna på vad energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) sa på en “Energy Summit”-konferens arrangerad av Svenska Dagbladet, som sändes på SVT Forum för drygt en månad sen.

  Delcitat

  Allt ska elektrifieras men var ska elen komma ifrån?

  Hur kan ett mindre land som Sverige med relativt få invånare ta på sig ledartröjan i klimatomställningen och hur ser färdplanen ut att leda omställningen till ett klimatsmart samhälle?

  Elnätens omställning och betydelse för Sveriges energisystem. Vilka möjligheter, hinder och drivkrafter för framtidens smarta elnätslösningar finns det? (Publicerades den 6:e september 2019)

  Slut delcitat

  Anders Ygeman kommer in i diskussionen med tillbakablickar och målade upp positiva prognoser för framtiden mm. Vid tidskod c:a 49:15 på liggande skalan i SVT-videon på länken nedan börjar Ygeman sitt anförande. Vid c:a 53:30 börjar tvivlen komma när ministern talar om Sverige som NETTOEXPORTÖR av el och om våra STORA EL-ÖVERSKOTT.

  Ringhals 1 och 2 berörs också och han säger med eftertryck att elöverskotten enligt Energimyndigheten kommer att ÖKA efter stängning av dessa två kärnkraftverk. Det ingav inte något förtroende för Ygeman för min del … men mitt förtroendet för honom låg redan runt nollan. Ygemans tal slutar vid tidskod c:a 1:04:55.

  https://www.svt.se/nyheter/svtforum/allt-ska-elektrifieras-men-var-ska-elen-komma-ifran-1

 5. Projektet borde kanske kallas “Hybris”. Eftersom vi har brist på elenergi borde projekt som dessa läggas på is till dess underskottet är åtgärdat.

 6. Jag ser att det har smällt mycket i Fosterlandet igen. Men, vi får väl vara glada att inte Ingela Svensson, den enorma V-märkta åklagaren exploderat. Det skulle kanske jämna hela landet med marken.

Kommentera