Stäng

Udda och ömmande omständigheter

INVANDRING. En eritreansk kvinna hade lämnat sitt medgivande till att hennes barn (idag 13, 11 och 8 år gamla) rest till Sverige med sin pappa för att bosätta sig här utan henne. Enligt Migrationsdomstolen får därmed det särskilda beroendeförhållandet anses ha upphört genom kvinnans eget agerande.

Det hade inte kommit fram bärande omständigheter som förklarar varför medgivandet lämnats. Att det efter ankomsten till Sverige kan ha skapats ett beroendeförhållande mellan mamma och barn påverkar, enligt domstolen, inte bedömningen eftersom beroendeförhållandet ska ha förelegat redan i hemlandet. Det saknas därför förutsättningar att bevilja kvinnan uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.3 a § första stycket 2. UtlL

Men, skriver domstolen vidare, det rör sig här om relativt små barn och av de intyg som lämnats avseende deras hälsa framgår det att de har ett stort behov av en nära och god kontakt med sin mamma. Samtliga barn är remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin.

Hela familjen är eritreanska medborgare, men modern vistades emellertid i Sudan sedan en tid tillbaka. Eftersom familjen uppges ha flytt från Eritrea och pappan har alternativ skyddsstatus, kan det inte krävas att familjen återvänder till Eritrea för att återförenas med mamman. Det har heller inte kommit fram att familjen har laglig rätt att vistas i Sudan eller något annat land.

Även om barnen skulle ha möjlighet att besöka sin mamma i Sudan kan enstaka besök, enligt migrationsdomstolens bedömning, inte väga upp för ett fortlöpande familjeliv i förhållande till relativt små barn. Mot denna bakgrund är det närmast omöjligt för henne att upprätthålla en familjerelation med barnen om hon inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Vid en sammantagen bedömning, anser migrationsdomstolen därför att det, med hänsyn till barnens ålder, deras psykiska hälsa och deras behov av en nära och god kontakt med modern, föreligger sådana udda och ömmande omständigheter, som utgör synnerliga skäl för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

-Pettersson noterar att här gick det bra med udda och ömmande omständigheter men inte för Iryna och hennes dotter Sofia…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

1 reaktion på “Udda och ömmande omständigheter

Kommentera

%d bloggare gillar detta: