Sveriges totalförsvarsförmåga brister på många fronter

TOTALFÖRSVARET. Sveriges totalförsvarsförmåga brister på många fronter. Vi har exempel som stormen Alfrida och bränderna sommaren 2018. Vi behöver bättre beredskap när det gäller energi, kommunikation,  transporter, livsmedel, finansiella tjänster, lagstiftning m.m. Klarar vården en stor olycka eller ett terrordåd med hundratals döda och skadade? 

För några dagar sedan presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en rapport om behoven för brandbekämpning.

Det är den 27 utredningen/rapporten sedan branden i augusti 2014 som slår fast att Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden.

MSB redovisar behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Utöver luftburna brandbekämpningsresurser behöver Sverige också bli bättre på samordning mellan räddningstjänsterna. – Det vi i dag lämnade in till regering är en kraftfull ambitionshöjning vad gäller förmågan att vattenbomba och fler utbildningsplatser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Svaret på regeringsuppdraget, lämnades in till Justitiedepartementet, består av två delar:

 • dels utreda behov av förstärkt nationell förmåga att bekämpa bränder från luften, utöver de resurser som redan finns tillgängliga.
 • dels att bedöma utbildnings- och kompetensbehov inom kommunal räddningstjänst med en kostnadsuppskattning,

– Sedan september i fjol har vi pratat om hur vi behöver förstärka utrustning med vattenpumpar, slangar, terrängfordon, mobila Rakelstationer och förbättra ledningsförmågan. Det vi i dag lämnat in till regering är en kraftfull ambitionshöjning med fokus på utbildning och utbildningsplatser. Och sedan en färdväg framåt för att skaffa oss kompetens och förmåga att vattenbomba, säger Dan

Eliasson och fortsätter: – Vi har gått ut med en upphandling föra att skaffa oss helikopterkapacitet till redan till sommaren 2019. Vi har dessutom tagit höjd för att utöka antalet utbildningsplatser för räddningstjänstpersonal. Både i grund- och vidareutbildning. 

MSB föreslår uppbyggnad av förmågan att vattenbomba i tre steg:
 • I ett första steg upphandlas helikoptertjänster för skogsbrandsbekämpning.
 • I ett andra steg upphandlas mindre skopande plan. Både helikoptrar och flygplan bör vara en del av EU:s samlade förmåga.
 • I ett tredje steg bör större skopande flygplan med stationering i Sverige övervägas. Detta kräver ytterligare utredning utifrån erfarenheterna av såväl upphandling av helikoptrar som mindre skopande plan. Därtill måste vi se hur, rescEU som är en gemensam EU-resurs för katastrofhantering, utvecklas.
MSB menar att de flygande resurserna i alla tre steg ska vara en del av civilskyddsmekanismen. EU delfinansierar de resurser som ingår i rescEU.
De helikoptrar och flygplan som MSB upphandlar och tillgängliggör är nationella förstärkningsresurser. De nationella förstärkningsresurserna som MSB tillhandahåller använder kommunernas räddningstjänster kostnadsfritt. Detta för att ekonomiska muskler eller storlek på räddningstjänstorganisation, aldrig ska vara avgörande för att man ska kalla in förstärkningsresurser i ett tidigt skede.
Utbildningsplatserna inom grund- och vidareutbildning för kommunal räddningstjänst räcker inte till. Platserna behöver öka från dagens ca 1500 till ca 2000 samtidigt som utbildning inom ledning av räddningstjänst behöver ses över och en räddningschefsutbildning bör utvecklas. Satsningarna ställer krav på åtgärder vid MSB:s skolor i Sandö och Revinge och förutsättningar behöver skapas för att genomföra fler utbildningar regionalt. Utbildningsplatserna behöver öka stegvis med ca 100-200 platser per år fram till 2022 när behoven möts fullt ut. Utbildning inom ledning av räddningstjänst utvecklas och planeras starta hösten 2021. Utbildningen behöver både breddas och fördjupas vilket förväntas föra med sig kostnadsökningar. Sammantaget medför åtgärderna ökade kostnader med 25 miljoner kronor för 2020, 43 miljoner kronor för 2021 och 66 miljoner kronor årligen från 2022.
Utbildning  i skogsbrandsbekämpning saknas i dag i Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). MSB föreslår att en påbyggnadsutbildning tas fram. En sådan kan starta tidigast 2021 till en kostnad om 15 miljoner kronor årligen.
Ett nationellt utbildningsstöd till kommunal räddningstjänst för att utbilda frivilliga brandmän, skogsbrandvärn och andra frivilliga för skogsbrandsbekämpning utvecklas. Utbildningsstödet utvecklas stegvis och medför kostnader för 5 miljoner kronor för 2020 upp till 10 miljoner kronor årligen från 2022.
-Pettersson tycker det låter bra men det har de 26 tidigare rapporterna också gjort. Det skedde samma misstag under sommaren 2018:s skogsbränder som under branden 2014 trots 26 utredningar.
Vi har haft samma regering och samma justitieminister sedan hösten 2014 och inget har hänt och nu föreslår Dan Eliasson, generaldirektör på MSB, fler utredningar.
MSB analyserade de 26 rapporterna efter branden 2014  och sa att myndigheten var bättre rustad mot skogsbränder i juni 2018, men det var dåligt med det.
Det som behövs är  någon som tar beslut och ansvar. Vi behöver inte utredning nummer 28 och 29…
Samarbete och utrustning var och är undermålig. En katastrof kan ske i morgon, börja arbeta Morgan och Dan…pengar finns…
Steget efter
Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Sveriges totalförsvarsförmåga brister på många fronter

 1. Utredningarna kan väl skötas parallellt av Palmegruppen?
  Och det bråskar väl inte med resultatet?

 2. Vem skall anfalla oss? Norge? Den som eventuellt har sådana planer är vi ändå chanslösa mot. Vi borde redan nu ha planer för en motståndsrörelse.

 3. Rikspolitrucken är ju upptagen med att bygga upp en spionorganisation, som skall ta kontroll övver svenska dissidenter, samt spionera på de svenska spionerna i SÄPO, FRA, militära und.organisationen. Lägg sedan till Polisväsendet och försvarsanställda?
  Så politrucken har inte tid att göra sitt riktiga jobb.

 4. Säpo har tydligen dumpat Djurrättsaktivisternas terror mot djurbönderna till Polisen men är inte alla inrikes matförsörjningsled de absolut viktigaste delarna av totalförsvaret och alla hot mot det därmed Säpos/MSBs ansvar?
  Lite krasst – de som motarbetar våra djurbönder idag, som ofta också levererar våra grödor (tror jag), får vid kris leva på granskott och kottar eller vad de råkar hitta. De kan ju inte inbilla sig att bönderna plötsligt kommer att ha några blödiga hjärtan för dem.

 5. Inget nytt under solen, eller vad säger man. Efter stormen Gudrun framkom att mycket av de skador som uppstod berodde på dåligt underhåll.

  Likadant efter stormen Per och likadant efter Alfrida. Efter branden i Västmanland utreddes och konstaterades brister inom räddningstjänsten. Likadant vid den nu senaste storbranden.
  Och under alla år har de som jobbar inom räddningstjänsten försökt att påtala just de bristerna, utan att få någon större respons.

  Det verkar ju som att det är de enda åtgärderna som vidtas. man tillsätter en utredning och konstaterar brister och föreslår förbättringar, men händer något ? Vi får se vid nästa storbrand eller storm om det blivit bättre.

  Kommer ni ihåg Estonia och de brister i helikopterverksamheten som då
  framkom. Är det någon som tror att det idag är bättre? Med en försvarsmakt som har gjort sig av med sina arbetshästar, vertolhelikoptrarna (hkp14).
  Sjöfartsverket, som nu ska svara för räddnngen, har ju bara problem med sina i Italien till dyra pengar köpta helikoptrar.

 6. Vad är det i Absurdistan, f.d. Sverige som fungerar som det är tänkt? Inte mycket och varför är det arbetsgivarna som får bestämma vilka som skall ges arbetstillstånd, detta med anledning av kvällens UG. Morgan, den lille, verkar inte vara så insatt i hur det fungerar men det är väl därför han är minister.

 7. Varför är det så otroligt viktigt att spara några miljoner på katastrofbekämpningsberedskapen när man samtidigt slösar bort hundratals MILJARDER på massinvandringen!?

Kommentera