12 minuter mellan brott, nytt rekord i flathet?

BROTTSLIGHET. Kanske slogs ett nytt dystert rekord i helgen. En person släpptes från stationen efter att ha varit gripen för brott. Efter 12 minuter greps han igen för nya brott, springjakt av poliser inräknad i tiden. Släppt igen efteråt, då åklagare fann att recidivfara ej fanns nu heller.

Twitter från polisen YB Södermalm, Stockholm

 

14 thoughts on “12 minuter mellan brott, nytt rekord i flathet?

 1. “Rättegångsbalken 24 kap.
  1 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han
  1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,
  2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller
  3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.

  Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas.”

  Nu framgår det ju inte vilket brott som hade begåtts vid första tillfället. Ej heller vad som hände vid det andra tillfället. Släpptes han åter ut i friheten, eller? Och hur brottsbelastad är personen?

  Tyvärr är det nog som så att åklagarna är väldigt restriktiva med att anhålla någon för recidivfara (fortsätter sin brottsliga verksamhet).
  Åklagaren måste i så fall lämna in en häktningsframställan till domstolen. Gissar att man många gånger vill bespara sig det jobbet. Har förmodligen tillräckligt med jobb ändå.

  • Såg på YB´s Twitter att brotten var olaga intrång och egenmäktigt förfarande. I normalfallen är straffet böter för olaga intrång och böter eller fängelse upp till 6 mån för egenmäktigt förfarande.

   Så åklagaren har nog gjort en riktig bedömning trots allt. Han ska ju följa lagboken och det verkar han ju också ha gjort.
   Tycker att det kastas allt för mycket skit på poliser och även åklagare. men de följer ju bara lagarna, precis som de ska.

   Kanske borde man ändra på lagarna.

   • Hej Onkel Björn!

    Jag uppskattar din principiella, grundläggande inställning som är korrekt.

    Man måste sätta sig in i ett ärende för att veta om lagen skall kritiseras eller tjänstemännens läggning av händer.

    Dock skriver du:
    ”Men de följer ju bara lagarna, precis som de ska.”
    Här brister du i realitetsorientering.

    Myndigheter följer endast lagarna då det roar dem. Ofta jobbar de utanför lagarna. De döljer detta genom att använda ordet PRAXIS. Även våld används.

    Efter att ha läst på vissa fall så har jag bibringats uppfattningen att

    PRAXIS betyder: ”Vi struntar i lagen. Vi gör som vi tycker.”

    Högsta Domstolen utövar inte heller någon auktoritet över underrätter som trotsar lagen eller HDs s.k. ”vägledande domar”.

    Då Sveriges Offentliga Makt (=myndigheterna) trotsar lag så är det Brott enligt Brottsbalken.

    Emellertid så är korruptionen genomförd. Den innebär att tjänstemännen aldrig döms till de straff som lagen anger.

    Tomas.
    Pappa till ”Fallet Axel”.

    Ps.
    Ett exempel på hur offentliga tjänstemän osakligt försöker kollra bort allmänheten finns på länken: https://honesty4u.wordpress.com/your-voice/4-intervju-med-tomas-gidlof-fallet-axel/
    Ja, domaren hette Jonas Sandgren.

    Min bedömning är att ytterligare en rådman och deras chef uppfyller lagens kriterier för att dömas till fängelse.

    Min uppfattning vilar på stabil juridisk grund i Sveriges Lag, sedan länge antagen av Sveriges Riksdag
    Ds.

 2. Finns bara två sätt att hantera Sveriges problem, att låta det fortgå, eller inbördeskrig. Ett tredje , men ej troligt är om läkemedelsbolagen tagit fram ett vaccin mot P K sjukan, men troligtvis är detta försent, för det hade
  behövts i stora mängder ty dom sjuka äro många !

 3. Nu måste det vara riktigt illa inom polisen när dom väljer att offentligt gå ut med kritik!

  Detta brukar ju innebära att karriären tar slut som straff!

 4. Vart är vårt samhälle på väg? Hoppas politiker och andra styrande känner att de har tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Man undrar om de känner sig nöjda med detta samhället de har skapat. Glöm aldrig att det går fortare att riva/förstöra något än att bygga upp, och just nu tycker jag att de går bra jävla fort utför för Sverige.

  • Dagens välgödda politiker från vänster till höger lever inte i den riktiga verkligheten de bor i välmående icke mångkulturella kvarter !
   Av den anledningen bryr sig politiker inte ett dyft om vad som händer i och med Sverige.

 5. OM det är vad jag tror så är det en ingrodd vana att vara olaglig. Så, recidiv-fara föreligger ej.

Kommentera