Vem tillhör Västbanken som Israel påstås ockupera?


ISRAEL. FN:s säkerhetsråd antar då och då resolutioner med kravet att Israel stoppar byggande av bosättningar på ockuperad mark. Frågan är varför FN kallar marken ockuperad? 

Den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, när FN och PK-media säger att Israel ockuperar Västbanken ljuger de.

2014-12-27_0905

Israel har hotats av krig och aggression alltsedan staten grundande 1948. Ett hot i detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens. Finns ett mönster av militärt trakasseri från en angripare med räder över nationsgränser, raketbeskjutning eller statsfinansierad terrorism, så räcker det som grund för en ockupation från den kränkta nationens sida för att kunna undanröja hotet eller förhindra att området används för ytterligare attacker.

Egypten erövrade och ockuperade Gazaremsan illegalt 1948 när man anföll Israel. Jordanien erövrade, ockuperade och annekterade Västbanken inklusive Jerusalem illegalt när man från sitt håll anföll Israel 1948. Båda dessa länder blev då, enligt internationell lag, illegala ockupanter då de ej hade legal rätt till dessa territorier.

Efter att Egypten, Jordanien och Syrien inlett krigshandlingar mot Israel under sexdagarskriget 1967, erövrade Israel Gaza och Västbanken inklusive Jerusalem.

I praktiken befriade Israel dessa territorier från Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Eftersom inget av dessa två arabländer hade legal rätt till dessa territorier, kan Israel inte anklagas för ockupation när man erövrade det i självförsvar.

Egendomligt nog nämnde världssamfundet ingenting om Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Inte heller krävde man ett palestinsk-arabiskt självbestämmande under den 19 år långa illegala arabiska ockupationen.

Internationell lag erkänner giltigheten av en ockupation när det t.ex. har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar.

Israel passar dock inte in på definitionen av ockupant. Faktum är att Israels närvaro och dess lagliga anspråk på de omstridda områdena har stöd av internationell lag. För att Israel verkligen skulle vara en ockupant behövs det att man är närvarande militärt eller administrativt på ett territorium som inte är ens eget. För det behövs att Israel inte har några rättvisa eller legala krav på landområdet och att det lagligen skulle tillhöra en annan suverän stat. Per definition måste alla dessa villkor vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ockupation.

Judarnas rätt till Palestina bekräftades av Nationernas Förbund (NF) 1922 när samtliga 52 medlemsländer röstade för Palestinamandatet och tilldelade Storbritannien det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp ett judiskt hemland. Deklarationen om Palestinamandatet är ett dokument som tillhör internationell lag. Deklarationen tillerkänner judarnas historiska rätt till landet redan i förordet. Den beviljar politiska rättigheter (i syfte att skapa ett nationellt hemland) för judarna enbart (artikel 2, i förordet). Icke-judars civila och religiösa rättigheter i mandatet garanterades men de gavs inte samma politiska rättigheter som till judarna (artikel 2, i förordet).

Deklarationen slog vidare fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten (Storbritannien); de skulle vara intensiva och innefatta alla sorters landområden, inklusive statlig mark, förutom den mark som behövdes för allmänna syften (artikel 6, i förordet). Statlig mark utgjorde den klart största delen av Palestina. Dessa landområden var ytor som inte ägdes privat (och togs med automatik över från den Turkiska myndigheten som besegrats av Storbritannien i första världskriget). Deklarationen om ett Palestinamandat kan verka partisk mot araberna men sanningen är den motsatta. För samtidigt skapade och garanterade Storbritannien och Frankrike flera arabländer deras självständighet, (t ex Egypten och Syrien) som tidigare hade legat under turkiskt herravälde.

Därefter, på Storbritanniens yrkande, begränsade Nationernas Förbund (NF) de judiska bosättningarna i de delar av Palestina som ligger öster om Jordanfloden (artikel 25), vilket utgör 80 procent av hela Palestinamandatet. Sedan tog koloniminister Winston Churchill och styckade av hela detta område och skapade en palestinsk-arabisk stat kallad Transjordanien (senare Jordanien) som aldrig tidigare hade existerat. Faktum är således att det redan finns en palestinsk-arabisk stat på huvuddelen av Palestinamandatet.

På de återstående 20 procenten av Palestinamandatet, som även inkluderar Gazaremsan, Västbanken och till och med en del av Golanhöjderna, har rätten för judar att bosätta sig aldrig blivit begränsad, upphävd, inställd eller ersatt av något annat. Rätten för judar att ha bosättningar gäller hela området väster om Jordanfloden.

1922 års deklaration ger rätt till bosättning.

För somliga kan det vara chockerande att judar skulle ha laglig rätt att bo i Gaza, Hebron, Betlehem, Nablus, Ramallah eller var som helst i Palestina. Precis lika stor rätt har de att bo där som i Haifa, Tel Aviv och Jerusalem. 1922 års deklaration om ett Palestinamandat har lika stor tillämplighet i Gaza och på Västbanken som i det övriga Israel inom den så kallade Gröna linjen (1967-års gränser). Att förneka tillämpligheten av mandaträtten för judar att bosätta sig på Västbanken är att förneka mandaträtten för judar att bo i Tel Aviv eftersom Palestinadeklarationen inte gör någon åtskillnad mellan dessa områden eller orter. Deklarationen är den juridiska grunden för alla judiska bosättningar var som helst i Palestina.

Någon kanske ifrågasätter om Mandatdeklarationen har någon giltighet i dag när Nationernas Förbund inte längre finns. Storbritannien gav dessutom upp mandatet efter att ha misslyckats med att fullborda sitt uppdrag. Men, precis som giltigheten av ett testamente inte upphör bara för att den som skrivit det eller den som ska verkställa det har avlidit, har inte heller NF:s deklaration om Palestinamandatet upphört att gälla. Ironiskt nog har det till och med blivit så att Israel, som är den administrativa myndigheten i Palestina efter Storbritannien, som övergav sin post, nu under internationell lag är skyldigt att fullborda mandatets krav, inklusive att bosätta landet.

Vidare har FN, som är NF:s efterträdare, bekräftat giltigheten av alla mandatets åligganden genom att innesluta dem i FN-stadgan, speciellt i Artikel 80 (kallad Palestina-paragrafen). Rättigheten för judar att bosätta sig varhelst i Palestina väster om floden Jordan, är därför garanterad av både NF och FN.

Fastän FN:s beslut 1947 till förmån för Delningsplanen (FN-resolution 181), har fått en upphöjd plats i israelisk populärhistoria, är det faktiskt den tidigare Mandatdeklarationen som juridiskt rättfärdigar den judiska staten och dess bosättningsrättigheter.

Palestina-araberna använder i dag 1947-års Delningsplan för att understödja sina krav på de delar av Palestina de vill ha. Delningsplanen var ett förslag att skapa en judisk stat och ytterligare en palestinsk-arabisk stat på de återstående 20 procent av Palestinamandatet. Jordanien, som är den ursprungliga palestinsk-arabiska staten, utgör 80 procent av Palestinamandatet. Väl känt är att Arabförbundet förkastade Delningsplanen och inledde krig mot Israel i förtröstan på att arabisk militär styrka skulle avgöra tvisten

Delningsplanen saknar juridisk giltighet

Delningsplanen (FN-resolution 181) har ingen som helst juridisk giltighet i dag. Resolutionen blev aldrig ett rättsligt dokument i internationell lag. Fastän FN:s generalförsamling godkände den, så ratificerade inte Säkerhetsrådet den. Säkerhetsrådet fick aldrig en chans att göra det då förhållandena på marken, nämligen den arabiska attacken mot Israel, gjorde resolutionen irrelevant.

Israel accepterade resolutionen. Araberna förkastade den och startade ett krig i stället. Resolutionen var beroende av att båda sidor accepterade den och har inte stått kvar på dagordningen sedan dess. Endast resolutioner antagna av Säkerhetsrådet är giltiga rättsliga dokument. Resolutioner antagna av Generalförsamlingen är förslag, rekommendationer och uttryck för åsikter, men inte rättsliga dokument.

Trots den absurda situationen med många resolutioner från flera av FN:s organ, inklusive Säkerhetsrådets resolution 1397 (mars 2002) som stöder palestinska krav på egen stat, i strid med FN-stadgan, så finns det ingen lag som specifikt garanterar någon enda del av Palestinamandatet till palestina-araberna. Resolution 1397 bekräftar endast palestiniernas vision om en egen stat. Den ger ingen laglig rätt till en egen stat. Samtidigt gäller fortfarande rättigheterna för judar att bosätta sig överallt inom Palestinamandatets gränser.

Har juridisk rätt till Gaza och Västbanken

Flera experter på internationell rätt, till exempel Douglas Feith, Eugene Rostow och Stephen Schwebel, har övertygande visat på Israels juridiska rätt till Gaza och Västbanken. (Schwebel har varit President i Internationella domstolen i Haag, och professor i juridik vid Harvard University).

De israeliska rättigheterna är alltså obestridliga. De judiska bosättningarna är lagliga. Dessutom är anklagelsen att Israel bryter mot Fjärde Genèvekonventionen ohållbar. Den konventionen är inte tillämplig då det inte handlar om ockuperat land som tillhör en annan stat.

I dag motsäger och ignorerar FN, EU, internationella domstolar, enskilda politiker, med flera tidigare avtal och lagar som bekräftar Israels rättigheter. Man kan därför ifrågasätta den intellektuella redligheten och etiska standarden hos dem som regelbundet slår fast att det lagliga är olagligt, att det som är rätt är fel och att det rättvisa är orättvist – så snart det gäller Israel.

Bernt Ekström, Varberg

(Innehållet finns att hämta på FN:s olika hemsidor)

-Pettersson menar att enda chansen att få ordning i området är att Israel tar över. Det finns inga araber som har det så bra som araber som är israeliska medborgare och Israel är ett av få, om inte det enda landet där mångkultur fungerar hyfsat…

Ung arabisk kvinna – Israel är mitt hem

Sedan ska vi veta att det inte fanns något folk som kallades palestinier innan Yassir Arafat uppfann dem på 1960-talet. Palestinier kallades alla de människor som bodde i området, alltså kristna och muslimska araber, druser, judar och några till…

 

Den orättvisa fördelningen mellan judar och muslimer. Man förstår att muslimerna behöver mer mark…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


12 responses to “Vem tillhör Västbanken som Israel påstås ockupera?

 • Lagro

  Det finns ingen möjlighet att bilda två stater en palestinsk och judisk stat, därför området är för litet.
  Den enda lösningen på konflikten är att det blir en stat och den lösningen kommer, men kan ta tid, och då har palestinierna majoritet.
  Palestiniernas vapen är att producera fler människor som gör att de blir i majoritet.
  Israel som stat har ingen framtid utan kommer att vittra sönder inifrån, den nya generationen kommer inte att villa leva med terror och hot, som nu är fallet i Israel.
  Israel skapades av zionist judar som anser sig vara Guds utvalda folk, som är rent svammel, men de ser Gamla testamentet som sin historiebok, som inte är historisk.
  Zionisterna tror de är ättlingar till King David som aldrig existerat och att de utvandrade under 40 år från Egypten, som endast är en myt m.m.

  Gilla

 • Langmore

  Jag är ingen vän av araber, men inlägget är väldigt ensidigt. Inte svårt att förstå att invånarna reagerade negativt när deras land blev ockuperat. Det är dock historia nu och båda parter har ett ansvar för situationen, att dela landet i två eller flera stater vill många, dock kan jag se fördelar med en stat där parterna tvingas att samarbeta. I och för sig är det inte vårt ansvar, ansvaret är de båda parternas, och vi andra bör inte vara ensidiga åt nått håll och strö salt i såren.

  Gilla

 • Tony

  vad ska Araberna med mer land när dom inte lyckas förvalta dom enorma ytor dom redan har?

  Gillad av 1 person

 • 21

  Zionisters önskan är som i bilden nedan

  Gilla

  • Langmore

   21, denna typ av kommentarer förekommer då och då på bloggen, det är väl nån form av konspirationsteori. Kommentaren är ej heller belagd med hänvisning till fakta.

   Gilla

 • Kenth Andersson

  Den frågan kan garanterat Sveriges eminenta utrikesminister Margot Wallström svara på !

  Gilla

 • Tanten

  Tycker inte bilden ovan stämmer. Så många muslimska länder är det inte. T.ex i Västafrika mm.

  Gilla

 • Tomas Omaely

  Israel erövrade bland annat Västbanken i försvarskriget 1967 mot ett antal arabländer och borde inte bli beskyllda för att ockupera något land.

  Sverige erövrade Halland, Blekinge och Skåne på ett liknande sätt i krig mot Danmark och ingen anser de tre landskapen som ockuperad mark i dag.

  Gilla

  • Lagro

   Att 6-dagarskriget 1967 var ett försvarskrig är en enda stor lögn från Israels sida, enligt uppgifter i de israeliska krigsarkiven var det ett mycket väl förberedd anfallskrig av militären.
   Det skedde flygövningar för att genomför ockupationerna som det var och inget annat.
   Genom de här ockupationerna kommer Israel att försvinna från kartan och ersättas med Palestina en Islam stat.
   Gaza tillhörde Egypten innan 1967 om det förblivit så hade Israel inte haft några problem med palestinierna i Gaza, nu har de istället ett växande problem.
   Västbanken var annekterad av Jordanien som planerade att alla på Västbanken skulle få jordanska pass och kunde även bosätta sig i Jordanien.
   Om Västbanken förblivit under Jordanien hade Israel haft inga problem med Västbanken.
   Idag är Gaza belägrad kan ses som ett fångläger, Västbanken är en militär ockupation med ett förtryck av folket där.

   Någon tvåstatslösning kommer det inte att bli palestinierna vet att tiden verkar för dem, därför Gaza och Västbanken och Israel måste bli en stat och då blir majoriteten palestinier och enligt demokratin blir det en palestinsk stat.

   6- dagars kriget var ett stort misstag från israels sida som kommer att göra att den judiska staten Israel försvinner, det blir liknande som hände i Syd Afrika.
   De vita kunde inte tro att de svarta skulle ta över landet men så skedde.

   Gilla

  • Lagro

   Händelser för flera hundra år sedan kan inte jämföras när Israel skapades, Israel bildades 1948 och innan det fanns det en befolkning av 1,2 miljoner palestinier i Palestina.
   ca 1 miljon blev utkörda från sitt land med våld och mord, där de varit bosatta i tusentals år och deras bostäder och land blev konfiskerade av Israel.

   Palestinierna blev flyktingar, en stor del i Gaza men även i andra länder, nu vill deras ättlingar tillbaka till sitt hemland, som kommer att bli ett växande problem för Israel.

   Judarna betedde sig som riktiga barbarer och terrorister när Israel skapades.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: