Stäng

Pettersson fick prövningstillstånd hos Svea Hovrätt…

RÄTTSVÄSENDE. Petterssons advokat, ringde idag och meddelade att vi beviljats prövningstillstånd av Svea Hovrätt i målet nedan. 

I många mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten (prövningstillstånd). Det framgår av den lägre domstolens avgörande om det behövs prövningstillstånd. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska ges går hovrätten först igenom målet och bedömer om en eller flera förut-sättningar för prövningstillstånd är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

 1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att den lägre domstolen har dömt rätt.
 2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om den lägre domstolen har dömt rätt utan att målet tas upp.
 3. Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 4. Det finns ”synnerliga skäl”, dvs. mycket starka skäl av någon annan an-ledning att målet prövas av hovrätten, t.ex. allvarliga misstag från den lägre domstolens sida.

TIDIGARE 2018-11-01. Försiktig optimism hos Pettersson…

RÄTTSSYSTEM. Petterssons advokat har idag lämnat in överklagan och ansökt om prövningstillstånd enligt domen nedan till Patent och marknadsöverdomstolen. 

Patent och marknadsdomstolens dom är felaktig av flera skäl, ett av dessa är att Petterssons blogg ska omfattas av 23 § upphovsrättslagen.

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

TIDIGARE 2018-10-12. Pettersson döms för brott mot upphovsrättslagen

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning: ”…Domstolen finner inledningsvis att Michaela Palmkvist får anses ha offentliggjort bilden genom att publicera den på sociala medier. Därmed är första rekvisitet i 23 § upphovsrättslagen uppfyllt. Det är dock klarlagt att Tommy Petterssons blogg varken motsvaras av eller är knuten till någon publikation som utkommer med viss periodicitet. Det har inte heller framkommit några omständigheter i övrigt som ger anledning att likställa hans blogg med en tidning eller tidskrift i den mening som avses i 23 § upphovsrättslagen…”

-Pettersson konstaterar att 15-25 inlägg per dygn under drygt åtta års tid av domstolen inte räknas som viss periodicitet!!! Det går heller inte att likställa min blogg med en tidning enligt domstolen, trots att både tingsrätt och hovrätt tidigare sagt att jag sysslar med journalistisk verksamhet.

Jag döms därmed till att betala sammanlagt 5200 kronor i skadestånd, böter och till brottsofferfonden för brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729)

Jag ska senare idag läsa igenom hela domen och ta ställning till om det är läge att överklaga vilket jag tror…klart är att vi är inte lika inför lagen.

UPPDATERAT: Jag kommer att begära prövningstillstånd för att överklaga. Domen är knepig och i vissa delar felaktig. Den ska vara inlämnad senast 2018-11-02. 

TIDIGARE 2018-10-08. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Pettersson

UPPDATERAT. Idag har Pettersson varit i Stockholms tingsrätt. Åtalad för brott mot upphovsrätten. Efter säkerhetskontrollen värdig en större flygplats möttes jag av en dataskärm, där som sig bör jag stod överst tillsamman med det tunga artilleriet. 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Tommy Pettersson.

På plats var en juristdomare, en bisittare och tre nämndemän, inget ont om dem men jag undrar om de visste vad Internet är för något.

Sedan åklagaren och målsägaren, mittemot dem Pettersson utan juridisk hjälp eftersom jag saknar resurser till sådant och staten betalar advokater till andra.

Dessutom var där åtta åhörare, poliser och andra från rättsväsendet som tyckte fallet var intressant.

Fallet gicks igenom, i sak var vi överens. Jag har använt målsägarens bild.

Åklagaren vill ha det till ett brott och döma mig till 3.000 kronor i skadestånd till fotografen plus dagsböter för ”brottet”.

Jag nekar till brott och vill inte betala skadestånd eller böter.

Åklagaren beskyllde mig för att medvetet eller av grov oaktsam ha tagit målsägarens bild från Internet utan att be om lov eller att ange hennes namn. Åklagaren läste också upp en del inte så fina kommentarer som inte hade med saken att göra, troligen för att få mig att framstå i dålig dager.

För att inte behöva återge hela rättegången som tog c:a  1,5 timme så återger jag mina argument från min slutplädering, utan inbördes ordning.

 • Nya Tider artikel, bild nedan, som visar att Aftonbladet och Pettersson behandlas olika.
 • Domen där Dagens Nyheter frikändes efter att ha använt Sara Skyttedals Facebookbilder.
 • Instagram och Facebooks användarvillkor, där det tydligt står att bilder får delas av tredje part utan att ange var bilden kommer ifrån.
 • Målsägaren kontaktade inte mig innan hon gick till polisen, vilket det står i journalistförbundets regler att man ska göra.
 • Åklagaren påstod att det inte gick att jämföra Petterssons blogg med Dagens Nyheter, det tackade jag för men sa att vid tidigare fall har både tingsrätt och hovrätt sagt att bloggen drivs bloggen i journalistiskt syfte.

Domen kommer på fredag den 12 oktober klockan 11:00.

***

Ett mål väldigt likt det mellan Sara Skyttedal (KD) och Dagens Nyheter som avgjordes av Patent- och Marknadsöverdomstolen förra veckan. Dagens Nyheter hade ”lånat” Sara Skyttedals privata Facebooksbilder men frikändes för brott mot upphovsrätten. 

En anledning till frikännandet var enligt domstolen att Sara Skyttedal själv publicerat bilderna och därmed gjort dem tillgängliga för ”ett stort och obestämt antal personer”, en annan anledning var att det rörde en aktuell händelse.

Nåväl, det ska bli intressant att se om Pettersson behandlas lika som Dagens Nyheter eller om lagen är olika beroende på vem som ”lånar” bilder.

TIDIGARE 2018-08-31. Pettersson åtalad för brott mot upphovsrättslagen

RÄTTSVÄSENDE. I morse hörde jag på Sveriges Radio att var tionde åklagare hade slutat under 2017 på grund av hög arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållanden.  

Ändå fick Pettersson idag en kallelse och stämning från Stockholms Tingsrätt och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet angående brott mot upphovsrättslagen.

Jag skall infinna mig i Stockholms Tingsrätt den 8 oktober 2018, vilket jag naturligtvis kommer att göra. Lagen ska ha sin gång och jag vill vara en laglydig medborgare.

Men jag hoppas det inte är olagligt att fundera över Åklagarmyndighetens prioriteringar och varför målsägaren eller åklagaren inte kontaktat mig för att försöka göra upp i godo och därmed spara många tusenlappar åt samhället.

Nåväl, det är bara att lämna de sörmländska skogarna, och bege sig till den kungliga huvudstaden för att besöka fru Justitia…

TIDIGARE 2018-07-05. Polisen, prioriteringar och Pettersson

BROTTSLIGHET. Den minnesgode kanske kommer ihåg att Pettersson var på förhör hos polisen den 10 april, alltså för nästan tre månader sedan. Jag var anmält för upphovsrättsbrott. Under dessa nästan tre månader har jag inte hört ett ord om detta och jag trodde i min enfald att åklagaren hade lagt anmälan där den hör hemma, i papperskvarnen. 

Den vänstra är anmäld för upphovsrättsbrott, den högra Twittrar på…

Men så arbetar tydligen inte det svenska rättsväsendet, medan våldtäkts- och mordutredningar läggs på hög så mal kvarnarna på för att försöka tysta en amatörbloggare med för makten och det ”goda” etablissemanget obekväma åsikter.

Så igår damp ett förundersökningsprotokoll och slutdelgivning ned i e-posten. Det är på 65 sidor och jag törs inte tänka på vad detta kostat samhället.

Avsändaren är:

Nationell Operativ Avdelning
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

”BROTTET” är alltså:

En blogg med domänen http://www.petterssonsblogg.se har lagt upp en bild som M. tagit och lagt upp bilden i ett montage på bloggen.

HÄNDELSE: M. är fotograf. Den 12 februari 2017 tog hon en bild på AM och lade upp den på Instragram. (offentlig Petterssons anm.) M. har nu fått vetskap om att kollaget där hennes bild ingår även har publicerats av någon på bloggen http://www.petterssonsblogg.se. Bloggen verkar vara en invandrarkritisk blogg. Inlägget, inklusive bilden, publicerades den 1 april 2017.

M. fick vetskap om publiceringen då hon 2018-01-05 uppmärksammades av en vän om att någon hade delat länken till bilden på facebook, i gruppen ”Vi som står upp för Joakim Lamotte”. (länk: https://www.facebook.com/groups/1394877007222168/permalink/1628191393890727/)
M. har inte varit i kontakt med den som publicerat blogginlägget.

-Pettersson konstaterar att nu går ärendet vidare till åklagare så får vi se vad som händer.

Fotografen M. har även anmält en annan person för att ha använd samma bild. Fotografen vill ha ersättning för bilden och för att namnet inte angetts. Till saken hör att det inte är jag som gjort collaget och att bilden förekom på många platser innan jag la ut den.

Min personliga åsikt är att polisen borde ha slängt denna anmälan i papperskorgen direkt och sagt åt fotografen att kontakta mig i första hand. När jag anmälde mordhot lades anmälan ner med vändande post, men detta finns det resurser till…

TIDIGARE 2018-04-10. Pettersson hos polisen

BROTTSLIGHET. Idag var Pettersson på det förhör vi skrev om igår för att delges misstanke om brott mot upphovsrätten. Det var bland det mest meningslösa jag gjort i hela mitt liv. 

Jag kom till Nyköpings Polisstation i god tid, sedan kom advokaten och exakt kl. 13.00 öppnade den kvinnliga polis,  som rest från Stockholm och Nationell Operativ Avdelning, NOA, dörren till ett förhörsrum och advokaten och jag klev på.

Brotten jag är misstänkt för ser ni nedan. Längst ned finns ett bildcollage med nio bilder. Jag är anmält för bilden som sitter eller satt längst ned till höger. Det är damen som tagit bilden som anmält mig, alltså inte hon som är med på fotot, men jag har inte gjort collaget och jag vet inte varifrån det kom från början, men det finns över halva internet.

Varför damen gick till polisen vet jag inte och varför polisen inte slängde anmälan i papperskorgen vet jag ännu mindre. När jag anmälde mordhot mot mig las det ned direkt och polisen har inte dit att utreda våldtäkter och andra grova brott men har tid att skicka en polis från Stockholm för att prata med mig i 50 minuter, sedan ska papper renskrivas och skrivas ut, och en förhoppningsvis klok åklagare ska slänga anmälan i papperskorgen. Eller också är åklagaren inte så klok och då blir det rättegång med allt vad det innebär med kostnader för ett rättsväsende som redan går på knäna.

Kanske den anmälande damen är ute efter pengar och har anmält mängder med människor, vad vet jag, men en bra idé vore att anmälaren begrundade sitt ansvar för att ta rättsväsendets knappa resurser i anspråk för en polisanmälan mot Petterssons blogg för misstanke om upphovsrätt.

Upphovsrätten är inte alltid så lätt att tolka och enklare hade varit om anmälaren i ett första skede hade vänt sig till Petterssons blogg och lagt fram sina synpunkter på vad anmälaren anser är upphovsrättsskyddat material. Men kanske var möjligheten att hänga ut Petterssons blogg i en rättsprocess alltför lockande. Det kan också vara så att anmälaren därmed skjutit sig själv i foten. Den som lever får se.

Men tycka och hävda är en sak, lag och rätt en helt annan.

Hur som helst så nekar Pettersson till att ha begått brott och nekar till att betala ersättning till anmälaren så nu får vi se vad åklagaren säger om det anmälda inlägget med bilden raderad. Tanken slår mig också att bilden kan vara ett svepskäl och innehållet är den verkliga anledningen till anmälan…

Jag står inte ut

INVANDRING. Vi står inte ut är en organisation som kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige! Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. De ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

-Pettersson undrar om ”barnen” inte har fått sin sak prövad i olika rättsinstanser eller vad damerna menar…Jag står inte ut med naiva vuxna som förstör vårt land och föreslår att damerna reser med ”barnen” till Afghanistan och tar hand om dem där…

23 reaktioner på “Pettersson fick prövningstillstånd hos Svea Hovrätt…

 1. Pettersson, bråkar du så blir det dyrare. Du är den typen av folk de vill trycka dit.

  Åker du till t.ex. Thailand eller Kina eller många andra länder så är det ALLTID utlänningens fel. I trafikolyckor men även i alla tvister. I Sverige är det tvärt om, det är ALDRIG utlänningens fel, spelar ingen roll vad han gör, han ska stanna.

  Du kan stånga dig blodig men de har grävt en grop för dig som de vill se dig falla i för du ”utmanar systemet”.

 2. Apropå ”vistårinteut”.
  Det är väl något annat som står ut som dessa damer är intresserade av!

 3. Minsta motståndets Lag gäller hos domstolle: Pettersson döms, han kommer aldrig hämnas genom att bränna bilar eller sladda runt i fet Audi utanför åklagarens hus på natten

 4. Sveriges havererade polisväsende bör avskedas och ersättas av polska brandmän och försäkringsersättning till skadelidande. Det är bara slöseri med tid att vända sig till mammalediga poliser. Inga aliens ska ha svenska pass.

 5. Ärendet är tydligen viktigare än rån, mord, misshandel, våldtäkt och rån utfört av ngn Menait, som verkar ha en tendens att läggas ner omedelbart. Grattis PK.

 6. Glädjande och intressant. Frågor som berör rikets säkerhet måste ju prövas ordentligt.

  Lycka till.

 7. Tänk att vi är så många som beundrar och har glädje av en person
  ”som står inför rärra”!

  Skulle vår Pettersson förlora så hoppas jag att vi går samman och
  ”löser ut” vår Pettersson från kostnaden för den juridiska kampen för
  svensk rättvisa.

  Redan att anlita en advokat drar stora summor ur plånboken.

 8. Tänk att rättväsendet lägger ned så mycket tid på detta. Tydligen är det ett prioriterat och allvarligt ”brottsmål”.
  Lycka till Pettersson!

 9. Lagförandet har blivit korrupt.
  Man nagelfar alla med en annan åsikt än deras, vilket inte borde vara ett problem. Men det är här det börjar svikta i golvet, domstolarna gör bedömningar som för 10 år sedan varit omöjliga.

  Visserligen blir det så att inställningen i samhället återspeglas i domstolarnas utövning, men det kan inte vara så att man döms för sina åsikter. Det pågår en omdaning av begreppet: oskyldig till annat bevisats, eftersom vissa åsikter bekämpas med lagens hjälp.

  Det som sker är så vidrigt och odemokratiskt att jag tvivlar på en demokratisk framtid. Men när domstolarna nagelfar vissa så lämnar man walkover i de frågor som rör deras hjärtefrågor: Invandrare och deras ofelbarhet. När inte ens minimi-straff utdöms i vissa fall så gungar golvet betänkligt.

  Vi får hoppas att det kommer en rekyl med den kommande regeringen, även om dessa partier visat undfallenhet tidigare,

  1. En liten detalj är att ”bildägaren” la ut bilden där det enligt användarreglerna är fritt att dela dem och att Dagens Nyheter frikändes för samma ska.

 10. Att inte NOA ser över denna rörelse kallad Vi står Inte Ut, om det är barn dom är så är det barnsex dom håller på med. Kan vara illegal sexhandel med illegala medborgare, dom tar hand om dom för lite sänghalmsmys så länge alla håller tyst.
  Det är sådant dom ska hålla på med, inte något vänsterblivet dravel

  1. Det är väl något som skulle kunna förklaras med närmast hysteri, som blir svår att backa ifrån. Hoppas bara att inom mycket snar framtid att det stillar sig och de flesta undrade hur det kunde ha blivit så fel. Och för att kunna inse får det inte vara censur.

 11. Helt surrealistiskt att se dessa förryckta kvinnor och deras ”barn”.

  Vi får hoppas att rättvisa och likhet inför lagen får råda, dvs en friande dom!

 12. Hoppas verkligen att det går bra för Pettersson. Lagen kan tydligen tolkas och tillämpas på olika sätt och vi får väl hoppas på det bästa.
  Att få säga sin mening fritt brukar vara viktigt, se på Göteborgs handels och sjöfarts tidning under kriget, de fick också kämpa i motvind.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: