4 thoughts on “Dagens Bild

  1. Det fattas två personer på nedre bilden.
    Makarna till flickorna.
    Nej, förresten, en person = maken till flickorna…

  2. Regeringen, regeringen och regeringen igen !!! Var är folket, bor inte folk i landet ? Folkets sista vilja finns i testamentet. Deras enda vilja kvar på jorden är att sjunka genom jorden ….

  3. Inte är det p.g.a att vi börjar bli äldre dom ska höja pensionen, dom flesta inom den tunga industrin blir inte lång tid ovan jord efter pensionen.
    Så jag undrar om politikerna talar om sig själva, att deras levnadsstandard har blivit bättre och att dom lever längre tack vare deras pensionsavtal.

Kommentera