Moderaternas brottsbekämpning inte mycket att hurra för och innehåller en luring!

INSÄNDARE. Om man ska bekämpa brottsligheten torde det inte finns mer effektiv, billigare och snabbt verkande metod än följande; Lag om ovillkorligt upphävande av erhållet medborgarskap och uppehållstillstånd om man begår brott, lag om ovillkorlig utvisning av utländska personer dömda för brott, inklusive gruppen ovan, utgående ur Schengern samt införande av stränga gränskontroller.

Potentialen för effektiv brottsbekämpning med ovan metod är enorm. Över 70 % av gängbrottsligheten är utländskt relaterad och ca 30 % av alla som sitter i fängelse är utländska medborgare. Därtill finns en okänd andel fängelsekunder som erhållit svenskt medborgarskap som inte räknas med i statistiken över utländska brottslingar, men som skulle kunna utvisas med nya lagar.

Om vi lyckas utvisa de utländska brottslingarna och hindra nya från att ta sig till Sverige så är det inte huggit i sten att det behövs en enda nya polis, eller fler fängelser. Däremot kommer vår trygghet garanterat öka snabbt och ordentligt.

Moderaterna har ett tolvpunktsprogram mot brottsligheten. Något som ovan finns inte i där. Det enda ”exitprogram” man erbjuder är bidrag och bostad till de kriminella som tröttnat på sitt gamla jobb.

Hur det står till med utvisning idag framgår av Brås statistik över för brott i tingsrätten dömda utländska medborgare. Få utländska dömda brottslingar utvisas och allt färre över tid.

Men Moderaterna har också en liten luring som man presenterar lite vid sidan om sitt tolvpunktsprogram mot brottsligheten. Det är att man vill sänka gränsen för när utvisning kan vara möjlig från 12 månaders fängelse till 6 månader. Det kan få den oinsatta att tro Moderaterna vill utvisa utländska brottslingar, men det är bara en luring.

Idag utvisas väldigt få ens när de döms till 12 månaders fängelse.

För att Moderaternas förslag skulle få nämnvärd effekt skulle det kräva domstolarna dömer hårdare påföljd vid brott som ger 6 månaders fängelse än vid brott som ger 12 månader. Hur sannolikt är det ? Därtill följer domstolarna praxis och det är att döma låg påföljd inom ramen för tillgängligt påföljdsintervall. Att påföljdsintervallet breddas uppåt påverkar inte praxis. Därtill – för att ens domstolen ska ta ställning till utvisning –krävs att åklagaren så kräver, vilket sällan sker.

Om du undrar över varför Moderaterna inte vill tillgripa de mest effektiva och billiga åtgärderna för att trygga vår säkerhet så beror det inte på bristande fattningsförmåga, utan på att Moderaterna är globalister. En globalist gillar inte nationer, eller nationsgränser, eller skiljer mellan svenskar och utlänningar. Moderaternas slogan är också just ” Lika för alla”, vilket praktiskt bl.a. betyder att man tagit  utländska brottslingar under sina beskyddande vingar. Din och min trygghet är en sekundär fråga.

Hur känns det ?

Gustaf

8 thoughts on “Moderaternas brottsbekämpning inte mycket att hurra för och innehåller en luring!

 1. M=Brottsbekämping, trams.
  Däremot M=öppenhjärlighet, massinvandring och helig mångkultur.

 2. Insändarens fyra förslag är en god och nödvändig början, men även fler proaktiva åtgärder än idag bör vidtas i syfte att kunna:

  a) försvåra erhållandet av permanent medborgarskap genom strängare kvalifikation och obligatoriska Sverigeprov,

  b) förbättra kontrollen av gränspassager genom in-och utresevisa,

  c) förenkla upphävandet av permanent medborgarskap för de som väljer att ta tjänst i utländsk myndighet, utländsk militär eller i ord eller handling sympatiserar med en terrororganisation.

  Kanske det är dags att jämföra Sveriges proaktiva åtgärder med riktiga nationalstater, t.ex. kungariket Saudiarabien, som kräver b) och c); men där kvalifikationerna i a) är väldigt stränga och i praktiken omöjliga att uppnå för gästarbetare som inte gifter sig med en saudier/saudiska.

 3. Den som inte kan göra sannolikt att ålder, födelseplats och ursprung är korrekta ska förvägras svenskt medborgarskap. (UN kriteria för att beviljas asyl).

  Vidare ska den som burit falsk vittnesbörd om ovanstående fråntagas svensk medborgarskap och utvisas.

Kommentera