Tyskland och Spanien överens om migrantretur

INVANDRING. De tyska och spanska regeringarna har kommit överens om att återsända migranter som kommit till Tyskland till deras ankomstland i Europa, i detta fall Spanien. Den tyska inrikesministern hoppas på fler bilaterala avtal att återsända invandrare till deras ankomstort i Europa.

DW.com

Avtalet innebär att personer som kommer från Spanien kan returneras inom 48 timmar efter ankomsten till den tyska gränsen. Det bilaterala avtalet träder i kraft på lördag. Spanien hade inte begärt något från Tyskland. Hur många det berör i praktiken är dock oklart.

-Pettersson har svårt att förstå varför det behövs ett avtal för detta. Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya svenskarna ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium. Alltså ska de stå i kö för bostad som alla andra.

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Har ni läst Dublinförordningen och FN:s flyktingkonvention Stefan, Ulf, Annie och ni andra i sjuklövern. Följ lagar och avtal så blir det lättare…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

 

2 thoughts on “Tyskland och Spanien överens om migrantretur

  1. Jo till Sverige går det bra att välja själv, här är nämligen bidragen generösast i hela Världen? Då går det bra att bryta mot avtal,dessa
    som regeringen annars hävdar att man är uppbunden av?

  2. Sydsudan och Sudan har skrivit fredsavtal. Eritrea och Etiopien likaså. Asylinvandring består av max 3%. Officiella siffror. Det har ingen grund i asylrätt eller i att hjälpa det som sker, det är fullständigt idiotiskt och Europa s medborgare får betala dyrt. De politiska ledarna är desperata.
    Sanchez hade ett punktprogram helt värdelöst då de möttes. Han kan vara körd nu tack och lov men beror på hur mycket skada han ställer till innan. Turiststränder där det kommer en överlastad gummijolle med vrålade afrikanska män som springer runt , förskräcker. Pengarna ska in nu under säsongen. Droghandeln bryter ner små byar. Madrid och Barcelona, folk kan inte bo för droghandel och illegal uthyrning till turister-Air B and B. Taxi strejkade förraveckan

Kommentera