3 thoughts on “Kulturberikare i Storbritannien

    • Ytterligare en i mängden av Sossar som aldrig levt i verkligheten.
      Islam hör inte hemma i vårt land, och inte i något annat land heller.

Kommentera