Stäng

Anders Lindberg som har rötterna i nazismen kastar sten…

HATMEDIA. Socialdemokraten och Aftonbladet politiske chefredaktör verkar vara helt utan historiska kunskaper när han Twittar om stenar i glashus

Herr Lindberg verkar inte ha en aning om var socialdemokratins rötter finns så jag har gjort en mycket, mycket kort sammanfattning åt Anders…

Sedan det blev klart att Sverigedemokraterna kommer att ta plats i Sveriges Riksdag fylls våra media om deras hemska förflutna så det tänkte jag inte ägna mig åt. De gamla borgarnas nazisympatier är också kända, kommunisterna i vänsterpartiet har ett förflutet värre än nazisterna. Miljöpartiet har ingen historia så dem hoppar vi över.

Jag tar en liten sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.

En bild kan lätta upp litet, minns du Aftonbladets  artikel den 22 juni 1941 Anders?

”Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip. 

Hitler och Stalin hade slutit en fredsöverenskommelse “Molotov-Ribbentrop pakten”, så ryssarna var helt oförberedda. Hitlers anfallskrig mot Sovjet ”operation Barbarossa” startade kl 03:15 den 22 juni 1941 med att över 3 miljoner tungt bepansrade soldater bröt igenom gränsen och påbörjade ett flerårigt utrotningskrig, mot dom ryska “undermänniskorna”. Detta var alltså “Europas frihetskrig” enligt Aftonbladet.

Längre ner i artikeln fortsätter Aftonbladet: “Nu har Tyskland tvingats att först göra rent hus på den servilt styrda kontinenten…”

-Pettersson tycker nog att Aftonbladet ska ta det lite lugnt med att kalla andra nazister och rasister, ränderna går som bekant aldrig ur…

Ovan en ledare som publicerades av Aftonbladet samma dag som Hitler inledde kriget mot Sovjet – den 22 juni 1941.

Nåväl, herr Lindberg är numera chef på Aftonbladets ledarredaktion så han har alla möjligheter att göra upp med socialdemokratins och Aftonbladets förflutna…

Den 9 september 1976 hyllade Aftonbladet den man som beräknas ligga bakom mellan 40 och 70 miljoner människors för tidiga död och räknas som 1900-talets värsta massmördare…

26 reaktioner på “Anders Lindberg som har rötterna i nazismen kastar sten…

 1. Anders Lindberg har inga rötter alls.

  För som han beter sig, så har man ingen koppling till verkligheten, överhuvudtaget.

 2. Frikyrkopastorn Jonas kommunisten Sjöstedt sa vid debatten
  att det fanns fler brottslingar i SD s riksdagsgrupp än bland
  dom importerade, tycker att Jimmie nästa gång ska ha med
  Petterssons kartläggning över alla dom Brottslingar som
  finns i Kommunistpartiet, och den är ganska omfattande,
  skillnaden Jonas är att i SD åker dom ut, medan era skyddas
  av er, det var väl bara din tafsande företrädare som ni sparkade,
  men han var ju en fördetting som ändå skulle avgå!? Sopa rent…..

  1. Tyckte Jimmie svara bra, -Jag tror det finns mer kriminella i vänsterpartiet än hos moderaterna. Den lismande Sjöstedt har alltid nån påhopp om andra partimedlemmar som Jimmie måste försöka besvara. Han borde börja bli van nu.

 3. Nu känner jag inte AL, men läst en del av hans skrivelser, vilka visar att han inte är just den vassaste kniven i lådan. Vad gäller tidsmässigt så för drygt 40 år sedan tvångssteriliserade sossarna sådana som inte var dom vassaste knivarna i lådorna. Hur länge sedan är aktuellt för att ha ansvar över ett partis tokigheter, 20, 30, 40 eller 50 år. För sjuttio år sedan var framträdande sossar nationalsocialister, säkerligen efter också, men Hitler förlorade kriget och det kändes väl inte bra att vara det öppet, nazister i dagens omtolkning av namnet. Nationalsocialisterna var mycket nära socialdemokraterna i deras partis åsikter. Socialister som socialister.
  Men åren går och nu känns det som långt borta, på sextiotalet var det inte ens 20 år sedan sossar marscherade i brunskjortor.

  1. Ja det är mycket märkligt, kan heller inte förstå varför
   man flyr igenom 10 säkra länder för att ta sig hit till det
   rasistiska Sverige?

   1. Alldeles korrekt det finns ingen rasism bland svenskar i Sverige…..funderar på kanske att vi svenskar skulle träna och leva upp till Anders L fantasier ?
    Blir han han nöjd då ”lille ponken” ?

 4. Dagens politiker lever i en annan tid och ingen har en tanke på att uttala sig som en del gjorde för upp till 100 år sedan.

  Det är inte de som ska anklagas för något de aldrig varit delaktig i och inte ens födda då.

  Däremot bör kanske en del som kommenterar här se till att deras tankebanor inte går åt det hållet.

  1. Tycker att du ska rensa i dina egna tankebanor, för
   tidvis framstår dom som ganska grumliga.

  1. Möjligen på gamla antikvariat. Sossepartiet har väl några
   exemplar liggande, det var ju dom som sysslade med det,
   och var ide givare till Nazisterna?

 5. För vissa är det enkelt att radera ut sitt förflutna för andra går det inte !
  Kommunisterna blev ju rumsrena över en natt efter en patetisk avbön och genom att plocka bort två bokstäver i partinamnet, VPK blev helt enkelt V och fick genast partiet en plats i finrummet !!!!

 6. Jag har bett alla partier och många dagstidningar om källhänvisning till att SD är nazistiskt. Ingen har svarat utom kommunisterna, de hänvisar till en artikel i expressen och en i Aftonbladet. Vilken svensklärare skulle godkänna en sådan källhänvisning?
  Jag skulle kunna skriva en artikel om det nazistiska hjärnspöket.

 7. För Annie Lööfs uppdatering så kan det vara lämpligt att visa på några bruna rötter även i Bondeförbundet.

  1. Alla politska partier hade garanterat s.k bruna sympatier under andra världskriget även det kungliga hovet utom kommunisterna för de satt i interneringsläger eftersom de ansågs vara en fara för rikets säkerhet !
   Var inte bland annat sossarna en gång i tiden med och startade Sveriges biologiska rasinstitut och dessutom under sin långa regeringstid ansvarig för att tusentals tvångssteriliseringar utfördes i Sverige under många år ?
   Med dessa mindre trevliga rötter ska naturligtvis S och även övriga partier inom 7 klövern idag vara försiktig med vad de kallar och anklagar SD för.
   Men det är ju som sagt lätt att glömma bort vissa saker !!!!!

 8. Att tidigare socialdemokrater ville bevara svensk kultur+etncitet så mycket de var möjligt är inget att skämmas över som artikelförfattaren tydligen vill vi ska göra.
  Israel har tex uttalat sig öppet att man vill inte ha flyktingar-migranter i landet därför att man vill ”behålla sin kultur+etnicitet” intakt . Skulle en europeisk ledare utala sig så blir han per automatik en nasse.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: